2024 π Daylatest newsbuy art
Tango is a sad thought that is danced.Enrique Santos Discépolothink & dancemore quotes
very clickable

visualization + design

A large (9,284) List of named colors

16 Oct 2017 | 9,284 colors | Added 940 Pantone colors.

Color name database

0.33 | 16 Oct 2017 | 9,284 colors

download | Color name and space conversion table (RGB, HSV, XYZ, Lab, LCH, CMYK) for all named colors (9,284 colors).

Use this file if you want a centralized list of color names from individual color name lists.

I also provide a brief list that only has the RGB components and names and an archive of parsed and tidied color lists.


color lookup web service

As simple as calling this URL with an RGB string.


Color space conversion and name lookup for 2M RGB colors

download | 215 Mb | Color name and space conversion table (RGB, HSV, XYZ, Lab, LCH, CMYK) for all even (r,g,b) combinations (2,097,152 colors). Names were assigned to each color by finding most similar named colors. Color distance is quantified using ΔE in Lab space.


Swatches of all named colors

Browse through the named colors! Sorted conveniently by perceptual hue, brightness and chroma.

image color summary

RGB, HSV, LCH & Lab image color statistics, histograms and clustering—simple and easy.

primer on color spaces

If you're new to color spaces, catch up with this presentation. Color palettes matter - Brewer palettes and perceptual uniformity - Martin Krzywinski

Now's also a good time to read about Brewer palettes and color blindness.

color palettes for color blindness

Practical color palettes for color blindness up to 24 colors and beyond.

why?

For all those embarrassing times you couldn't distinguish flirt from cardinal .

Another fabulous time waster...
—Mark Seal, Twitter

one list to name them all

Here I provide a comprehensive list of 9,284 named colors that combines a variety of color name lists into a single resource. I include quite a lot of information for each named color, such as its coordinates in a variety of color spaces (RGB, HSV, XYZ, Lab, LCH) as well as its nearest named neighbours. I also provide a brief list that only has the RGB components and names.

The list is a many-to-many mapping between RGB coordinates and names. For example, aquamarine is found 6 times

idx name     r  g  b
114 aquamarine 120 219 226
3037 aquamarine 102 205 170
3039 aquamarine 127 255 212
3040 aquamarine 118 238 198
3043 aquamarine 69 139 116
3097 aquamarine  1 75 67

and there are three names for (r,g,b) = (255,255,255)

idx name    r  g  b
1272 alabaster 255 255 255
1273 rock salt 255 255 255
1274 white   255 255 255

Below, you can also browse the swatches of all named colors. The colors are ordered by the hue (–180...180) in LCH space.

sources

My list uses the following sources: bang-v2, beer SRM chart, colorhexa, crayola, n3, ntc, pantone, raveling, resene, rgb.txt (X11), steve.hollasch, wikipedia, and xkcd. Entries without a link can be found at this page of color name lists.

Is an important source of color names missing? Let me know.

Download these sources.

what's not included

Not all Pantone names are here. Neither are names of paint colors, which tend to be frivolous. In fact, frivolous is a color name assigned by Olympic for . See, not that useful.

That's not to say that there aren't ridiculous names in the list. is monza—found on the resene and "name that color" lists. You have been warned.

color name list format

Each color is reported on a separate line. The fields are

IDX NAME rgb R G B hex HEX h s v H S V xyz X Y Z 
     lab L A B lch L C H cmyk C M Y K 
     NEIGHBOURS WORD_TAGS

where

    IDX unique index for the color, starting at 0
   NAME name of the color, spaces are encoded by _
   R G B components in RGB color space
    HEX encoding of RGB values (without leading #)
   H S V components in HSV color space
   X Y Z components in XYZ color space
   L A B components in Lab color space
   L C H components in LCH (LCHuv) color space
  C M Y K components in CMYK color space

Each of the colors also has a list of 5 nearest named neighbours, as calculated in Lab space using ΔE.

 NEIGHBOUR is a list of 5 nearest colors from the 
  color name database, using : as separator

  n1:n2:n3:n4:n5

 where each ni entry is

  NAME[IDX][R,G,B](DELTAE)

  NAME  name of neighbour
  IDX   index of neighbour, as used in the color name lookup file
  R G B  components of neighbour in RGB color space  
  deltaE distance between the color and the neighbour in Lab color space (ΔE)

Each color also has a list of unique words formed from the names of the neighbours

 WORD_TAGS list of unique words seen in names of neighbours 
 with ΔE < 5. If no neighbours within ΔE < 5 are found, 
 the nearest neighbour is used.

The WORD_TAGS are your best bet for the name of the RGB color. Depending on the neighbours, similar hues may appear (e.g. red, rose).

Color Names and Color Space Conversion for 2M RGB colors

Using the list of 9,284 named colors from above, I created a list of named neighbours and assigned words to 2,097,152 RGB colors corresponding to all (r,g,b) triplets where each coordinate is even.

The format of this file is very similar to that of the named color list above. The fields are

 rgb R G B hex HEX h s v H S V xyz X Y Z lab L A B lch L C H cmyk C M Y K 
  NEIGHBOUR_STR NUM_NEIGHBOURS_MAXDE WORD_TAGS

where the new field is

 NUM_NEIGHBOURS_MAXDE number of neighbours with ΔE <= 5. 
 These are used for WORDS_TAGS below

and I list 10 nearest neighbours per color.

self-serve color lookup

If you have an RGB color you'd like to look up, call this URL with the RGB string

http://mkweb.bcgsc.ca/colornames/namethatcolor/?rgb=255,228,181

For example, the URL above analyzes moccasin, which is associated with these tags: banana, caramel, frangipani, mania, moccasin, navajo, wheat, peach, white, yellow. Hmm, mania? Yup, the Crayola color list gives us banana mania,

What are the colors in Google's logo? dodger blue, cinnabar, amber moderate emerald green.

examples

beer colors

One of the sources of color names is the SRM Beer Color chart.

Here are the 40 SRM beer colors, with their RGB and LCH coordinates. Shown also is the nearest named color that is not an SRM beer color.

   
beer srm 01 rgb=254,231,153 #FEE799 lch=92,41,94 vis[8881][249,228,150](1.0)

   
beer srm 02 rgb=253,217,121 #FDD979 lch=88,51,89 la_luna[4899][255,216,122](1.0)

   
beer srm 03 rgb=253,203,90 #FDCB5A lch=84,62,84 golden_tainoi[3927][255,204,92](1.0)

   
beer srm 04 rgb=252,193,67 #FCC143 lch=81,69,82 PMS136[47][252,191,73](3.2)

   
beer srm 05 rgb=247,179,36 #F7B324 lch=77,76,80 filmpro_golden_yellow[3612][247,181,45](2.4)

   
beer srm 06 rgb=246,168,3 #F6A803 lch=75,80,77 sun[8121][251,172,19](1.4)

   
beer srm 07 rgb=238,158,3 #EE9E03 lch=71,78,75 orange[6199][238,154,0](3.2)

   
beer srm 08 rgb=230,146,3 #E69203 lch=68,76,72 PMS130_2X[39][226,145,0](1.4)

   
beer srm 09 rgb=227,138,4 #E38A04 lch=65,75,69 PMS144[60][226,140,5](1.7)

   
beer srm 10 rgb=217,126,3 #D97E03 lch=61,73,67 yellow_ochre[9215][227,130,23](3.7)

   
beer srm 11 rgb=211,116,0 #D37400 lch=58,73,64 PMS717[896][211,109,0](4.2)

   
beer srm 12 rgb=202,108,0 #CA6C00 lch=55,71,63 browny_orange[1872][202,107,2](0.0)

   
beer srm 13 rgb=198,100,1 #C66401 lch=53,70,61 PMS159[85][198,96,5](2.4)

   
beer srm 14 rgb=191,92,1 #BF5C01 lch=50,69,59 PMS718[897][191,91,0](0.0)

   
beer srm 15 rgb=181,83,0 #B55300 lch=47,67,57 PMS1525[72][181,84,0](0.0)

   
beer srm 16 rgb=176,79,0 #B04F00 lch=45,66,57 cinnamon[2336][172,79,6](2.2)

   
beer srm 17 rgb=171,71,3 #AB4703 lch=43,65,54 fire[3635][170,66,3](2.4)

   
beer srm 18 rgb=162,64,3 #A24003 lch=40,63,53 PMS471_2X[575][163,68,2](1.7)

   
beer srm 19 rgb=156,57,3 #9C3903 lch=38,62,51 russet[7375][161,57,5](2.2)

   
beer srm 20 rgb=150,53,3 #963503 lch=36,61,50 russet[7375][161,57,5](3.7)

   
beer srm 21 rgb=145,47,0 #912F00 lch=34,61,49 brown_red[1855][146,43,5](2.8)

   
beer srm 22 rgb=140,46,2 #8C2E02 lch=33,58,49 rust_brown[7383][139,49,3](1.0)

   
beer srm 23 rgb=131,37,1 #832501 lch=30,57,47 orange_red[6212][139,37,0](3.7)

   
beer srm 24 rgb=126,31,1 #7E1F01 lch=28,56,45 kenyan_copper[4832][124,28,5](3.2)

   
beer srm 25 rgb=119,28,1 #771C01 lch=26,53,44 kenyan_copper[4832][124,28,5](2.2)

   
beer srm 26 rgb=114,27,0 #721B00 lch=25,52,45 cedar_wood_finish[2150][113,26,0](1.0)

   
beer srm 27 rgb=108,22,3 #6C1603 lch=23,49,42 reddy_brown[7159][110,16,5](2.2)

   
beer srm 28 rgb=103,16,3 #671003 lch=21,48,39 reddy_brown[7159][110,16,5](3.5)

   
beer srm 29 rgb=98,15,3 #620F03 lch=20,46,39 dark_tan[2898][102,16,16](4.2)

   
beer srm 30 rgb=91,13,3 #5B0D03 lch=18,43,38 deep_scarlet[3050][89,11,0](1.0)

   
beer srm 31 rgb=86,12,3 #560C03 lch=17,41,37 deep_scarlet[3050][89,11,0](2.2)

   
beer srm 32 rgb=83,11,6 #530B06 lch=16,39,35 mahogany[5461][78,6,6](2.8)

   
beer srm 33 rgb=80,11,8 #500B08 lch=15,37,33 mahogany[5461][78,6,6](1.4)

   
beer srm 34 rgb=74,6,5 #4A0605 lch=13,36,31 rustic_red[7387][72,4,4](1.4)

   
beer srm 35 rgb=68,7,5 #440705 lch=12,33,30 burnt_maroon[1928][66,3,3](1.7)

   
beer srm 36 rgb=66,8,7 #420807 lch=12,31,29 burnt_maroon[1928][66,3,3](2.4)

   
beer srm 37 rgb=60,9,8 #3C0908 lch=10,28,28 chocolate[2301][55,2,2](3.0)

   
beer srm 38 rgb=57,7,8 #390708 lch=9,27,25 chocolate[2301][55,2,2](2.2)

   
beer srm 39 rgb=57,8,11 #39080B lch=10,26,23 aubergine[1193][59,9,16](1.4)

   
beer srm 40 rgb=53,9,10 #35090A lch=9,24,24 toast_lmu_20[8382][56,10,8](2.2)

I didn't like the RGB representation of SRM 32 in the original chart, which was (93,10,2) and looked like it didn't belong between SRM 31 and 33. I computed a new RGB coordinate for this color by linearly interpolating between SRM 31 and 33 in LCH space.

color from list of named colors

One of the first colors in the named color lookup table is with the name eggshell blue. The entry (single line, shown below as multiple lines for clarity) for this color is

0 eggshell_blue rgb 196 255 247 hex C4FFF7 hsv 171.8644 0.2314 1.0000 
        xyz 0.7531 0.8997 1.0139 lab 95.9838 -20.0130 -2.2212 
        lch 95.9838 29.4569 -179.9609 cmyk 0.2314 0.0000 0.0314 0.0000 
        pale_opal[4][194,255,247](0.6):
         duck_egg_blue[10][195,251,244](1.6):
         light_blue[33][202,255,251](3.0):
         pale_turquoise[5035][194,255,240](3.8):
         pale_cyan[35][183,255,250](4.0)
        8
        pale:light:cyan:duck:egg:opal:blue:turquoise

The color space components are straightforward. The list of 5 nearest named neighbours gives pale_opal, duck egg blue, light blue, pale turquoise and pale cyan as the nearest neighbours as measured by ΔE. For example, duck egg blue is a distance of ΔE = 1.6 away. The index and RGB coordinates for each neighbour are shown.

There are 8 neighbours within ΔE ≤ 5.

The last field is pale:light:cyan:duck:egg:opal:blue:turquoise and lists all the words formed by the names of the nearest neighbours. This list is organized so that common prefixes such as "very", "dark" or "light" come first and hues such as "green" and "red" are placed last.

rgb color

Here I show the entry for (r,g,b) = (208,250,244), which is very close to the scandal color listed above. You can see that scandal is indeed its closest neighbour with ΔE = 0.03 and 10 colors are within ΔE ≤ 5.

rgb 208 250 244 hex D0FAF4 hsv 171.4286 0.1680 0.9804 
xyz 0.7652 0.8831 0.9860 lab 95.2917 -14.5569 -1.6055 
lch 95.2917 21.6262 179.9008 cmyk 0.1647 0.0000 0.0235 0.0196 
scandal[3][207,250,244](0.3):
 humming_bird[8288][207,249,243](0.3):
 ice[22][214,255,250](1.9):
 frosted_mint[8253][219,255,248](2.9):
 foam[66][216,252,250](3.2):
 very_pale_blue[87][214,255,254](3.3):
 ice_blue[86][215,255,254](3.4):
 pale_blue[151][208,254,254](3.5):
 really_light_blue[154][212,255,255](3.6):
 very_light_blue[155][213,255,255](3.6)
10
pale:light:very:bird:foam:frosted:humming:ice:really:scandal:blue:mint

swatches of named colors

Colors are ordered by hue (rounded to nearest 30) and luminance (rounded to nearest 20). Within each `(H,L)` group colors are sorted by chroma (C) and any with the same name are not shown. If a color name appears more than once in the entire list, this number is shown after the name. The RGB components for each color are shown encoded as HEX.

`(H,L) = (0,0)`

   
black [3] #000000
   
grey [105] #000000


`(H,L) = (0,20)`

   
merlot [3] #730039
   
PMS222 #70193D
   
tundora [2] #4A4244
   
horoscope #43373A
   
wine [2] #80013F
   
loyal #28191D
   
arthouse #4D202E
   
verve #5D2E3C
   
extrovert #752642
   
encore #54162C
   
siren [2] #7A013A
   
black sheep #3E393A
   
spitfire #381921
   
black rose [2] #532934
   
PMS216 #7C1E3F
   
tempo #462B31
   
wine berry [2] #522C35
   
dark crimson [2] #592734
   
velocity #4B4042
   
PMS209 #75263D
   
double caffeine #332729
   
castro [2] #52001F
   
temptress [2] #3C2126
   
aubergine [3] #372528
   
red earth #462028
   
ravishing #401A22
   
deep raspberry #590021
   
rendezvous #561426
   
afficionado #453638
   
double sidewinder #473F40
   
jumpstart #3E2025
   
chocolate [9] #3D2327
   
persian red [3] #4F212A
   
attitude #532B32
   
jon [2] #463D3E
   
hot wired #6F2637
   
mayhem #4D1B25
   
burgundy [5] #610023
   
livid brown [2] #4D282E
   
platypus #3D3334
   
cab sav [2] #4A2E32
   
red letter #751631
   
claret [3] #6E2233
   
bordeaux [3] #5C0120
   
maroon [13] #402327
   
contraband #462429
   
PMS506 #7A2638
   
red wine #8C0034
   
courage #4B252A
   
cowboy [2] #4D282D
   
zibibbo #51242B
   
breakfree #65192A
   
night owl #483335
   
dark puce #4F3A3C


`(H,L) = (0,40)`

   
sidewinder #554D4F
   
violet red [9] #A50055
   
pale violet red [5] #8B475D
   
scrumptious #B71D62
   
cannon pink [2] #8E5164
   
china rose #A8516E
   
PMS226 #D60270
   
red purple [2] #E40078
   
dark grayish crimson #594248
   
disco [2] #892D4F
   
irresistible [2] #B3446C
   
raspberry rose #B3446C
   
mauve taupe #915F6D
   
raspberry glace #915F6D
   
fuchsia rose #C74375
   
lipstick [3] #962C54
   
tickled pink #962C54
   
strong rose #A80054
   
rouge [3] #A94064
   
berry #990F4B
   
filmpro magenta #AA305D
   
memory #7C5B63
   
cadillac [2] #984961
   
maroon [13] #B03060
   
rich maroon #B03060
   
cranberry [4] #B43864
   
pink panther #B43864
   
rose dust #9E5E6F
   
vin rouge [2] #955264
   
deep pink [5] #CB0162
   
pink [9] #8B636C
   
blush [4] #B44668
   
purple red #990147
   
PMS220 #AA004F
   
colour me pink #A90C50
   
dogwood rose #D71868
   
dark hot pink #D90166
   
empress [2] #7C7173
   
PMS221 #930042
   
mortar [2] #565051
   
don juan [2] #5A4F51
   
brownish purple #76424E
   
renaissance #885A64
   
night shadz [2] #AA375A
   
dark pink [2] #CB416B
   
emperor [2] #50494A
   
galaxy #63464B
   
PMS208 #8E2344
   
camelot [2] #803A4B
   
zambezi [2] #685558
   
moderate crimson #A84A61
   
hippie pink [2] #AE4560
   
jazzberry jam [2] #C63061
   
spicy pink [3] #816E71
   
catawba #703642
   
purplish red #B0054B
   
light burgundy #A8415B
   
cerise [4] #DE0C62
   
matchmaker #6D3540
   
PMS215 #A50544
   
raspberry [5] #B00149
   
amaranth deep purple #AB274F
   
amaranth purple #AB274F
   
rose red [2] #C21E56
   
eighth barista #746466
   
PMS214 #CC0256
   
deep rose [2] #C74767
   
rubine red #D10056
   
ruby [2] #E0115F
   
geronimo #88213C
   
sensual red #902742
   
pictorial carmine #C30B4E
   
hibiscus [2] #B33654
   
light pink [7] #8B5F65
   
deep puce #A95C68
   
razzmatazz [2] #E30B5C
   
satellite #554244
   
rosehip #842139
   
purplish brown #6B4247
   
spellbound #6D4A4E
   
sargent pepper #A34053
   
dark rose [2] #B5485D
   
miss hussy #C44762
   
strong raspberry #A8003F
   
big dip o ruby #9C2542
   
light maroon #A24857
   
debian red #D70A53
   
popstar [2] #BE4E62


`(H,L) = (0,60)`

   
tapestry [2] #B37084
   
medium pink [5] #F36196
   
mystic [3] #D65282
   
fandango pink #DE5285
   
cerise pink #EC3B83
   
pale violet red [5] #CD6889
   
brilliant raspberry #E75189
   
medium violet red [2] #DB7093
   
pale red violet #DB7093
   
violet red pale #DB7093
   
dull pink #D5869D
   
french pink #FD6C9E
   
can [2] #D591A4
   
vivid rose #E70074
   
darkish pink #DA467D
   
grayish crimson #A87D88
   
french rose #F64A8A
   
violet red [9] #F7468A
   
PMS212 #F94F8E
   
deep blush [2] #E47698
   
PMS5215 #B5939B
   
viola [2] #C58F9D
   
PMS204 #ED7A9E
   
carnation pink [3] #FF7FA7
   
ruber #CE4676
   
PMS806 2X #F7027C
   
mauve [2] #AE7181
   
bright pink [2] #FF007F
   
luminous vivid rose #FF0080
   
rose [4] #FF007F
   
muted pink #D1768F
   
puce [2] #CC8899
   
tickle me pink [2] #FC80A5
   
winter sky #FF007C
   
light crimson [2] #E78BA2
   
pig pink [2] #E78EA5
   
cinnamon satin #CD607E
   
blush [4] #DE5D83
   
high tea #A18C90
   
charm [2] #D0748B
   
strawberry [2] #FC5A8D
   
dusty grey [2] #A8989B
   
grey pink #C3909B
   
pink [9] #CD919E
   
cranberry [4] #DB5079
   
PMS205 #E54C7C
   
turkish rose [2] #B57281
   
dark pink [2] #E75480
   
PMS507 #D8899B
   
PMS213 #EA0F6B
   
vintage #A78087
   
rosy pink #F6688E
   
razzmatazz [2] #E3256B
   
spicy pink [3] #897578
   
minnelli #B16B79
   
cabaret [2] #D94972
   
sasquatch socks #FF4681
   
dusky pink [2] #CC7A8B
   
light brilliant crimson #FF658B
   
shimmering blush #D98695
   
carissma [2] #E68095
   
brilliant crimson #E75177
   
wisteria [5] #A4878B
   
anticipation #A88A8E
   
warm pink #FB5581
   
bona fide #97777B
   
bazaar [2] #98777B
   
vivid raspberry [2] #FF006C
   
pinkish #D46A7E
   
old pink #C77986
   
ugly pink #CD7584
   
PMS1915 #F4547C
   
careys pink [2] #C99AA0
   
cerise [4] #DE3163
   
cerise red #DE3163
   
cherry [2] #DE3163
   
rocket metallic #8A7F80
   
rose gold #B76E79
   
old rose [2] #C87F89
   
tonto #9F9596
   
light pink [7] #CD8C95
   
dusty pink #D58A94
   
PMS190 #FC758E
   
rose pink [2] #F7879A
   
brink pink #FB607F
   
greyish pink #C88D94
   
glamour puss #F8748B
   
carnation [2] #FD798F
   
dusky rose #BA6873
   
PMS812 #FC2366
   
ultra red #FC6C85
   
wild watermelon [2] #FC6C85
   
light amaranth #E78B96


`(H,L) = (0,80)`

   
melanie [2] #E0B7C2
   
cupid [2] #F5B2C5
   
pink lace [2] #F6CCD7
   
pale violet red [5] #FF82AB
   
PMS203 #F2AFC1
   
pale light grayish crimson #E7B8C4
   
pastel pink [3] #FFBACD
   
pinky #FC86AA
   
illusion [2] #EF95AE
   
tickle me pink [2] #FC89AC
   
pink swan [2] #BEB5B7
   
pink flare [2] #E1C0C8
   
pale crimson #FFC2D1
   
vanilla ice [3] #F3D9DF
   
baker miller pink #FF91AF
   
schauss pink #FF91AF
   
careys pink [2] #D29EAA
   
faded pink #DE9DAC
   
mauvelous [2] #F091A9
   
flamingo pink #FC8EAC
   
boutique #DFACB7
   
very light crimson #FF9EB6
   
PMS663 #E2D3D6
   
black shadows #BFAFB2
   
PMS1905 #FC9BB2
   
pink [9] #EEA9B8
   
blossom [2] #DCB4BC
   
gelato #DBB7BE
   
rosa #FE86A4
   
pink sherbet #F78FA7
   
soft pink [2] #FDB0C0
   
PMS679 #E5BFC6
   
cherry blossom pink #FFB7C5
   
pale rose [4] #EFD6DA
   
pretty in pink #EFD6DA
   
cherub [2] #F5D7DC
   
bubble gum #FFC1CC
   
floyd #DA9CA6
   
wewak [2] #F19BAB
   
PMS1895 #FCBFC9
   
PMS508 #E8A5AF
   
PMS189 #FFA3B2
   
light pink [7] #FFB6C1
   
pink light #FFB6C1
   
PMS5165 #E0C9CC
   
pink salmon #FF91A4
   
salmon pink [2] #FF91A4
   
devoted #E8CDD0
   
salmon [8] #FF9BAA
   
kidman #CCB7B9
   
PMS685 #EABFC4
   
pale amaranth #FFC2C9
   
light rose [2] #FFC5CB
   
PMS197 #EF99A3
   
very light amaranth #FF9EAA
   
PMS509 #F2BABF
   
PMS670 #F2D6D8


`(H,L) = (0,100)`

   
very pale crimson #FFE2E9
   
bon jour [2] #E5E0E1
   
carousel pink [2] #F8DBE0
   
pale pink [4] #FADADD
`(H,L) = (30,0)`

   
temptress [2] #3B000B
   
diesel [2] #130000
   
very deep reddish brown #1D0000
   
very reddish brown #1D1111
   
charcoal [3] #191818
   
sepia [6] #2B0202
   
sepia black #2B0202
   
toast lmu 15 #2A0F10
   
dark maroon #3C0008
   
gondola [2] #261414
   
very dark brown [2] #1D0200
   
chocolate [9] #370202
   
beer srm 40 #35090A
   
beer srm 38 #390708
   
licorice [3] #1A1110
   
night rider [2] #1F120F
   
kilamanjaro [2] #240C02
   
coffee bean [2] #2A140E
   
cuban tan [2] #2A140E
   
marlin [2] #2A140E
   
blackwood [2] #261105
   
wood bark [2] #261105


`(H,L) = (30,20)`

   
PMS504 #511E26
   
maroon [13] #650021
   
x factor #681B2B
   
havana [2] #3B2B2C
   
jarrah [2] #3B2B2C
   
PMS505 #661E2B
   
speed demon #551B24
   
dark amaranth #59272D
   
vanquish #63272F
   
i c red #7A2031
   
dark scarlet [2] #560319
   
bulgarian rose [2] #482427
   
puce red #722F37
   
wine [2] #722F37
   
cab sav [2] #4D0A18
   
renegade #592228
   
avant garde #5C2C30
   
windswept #434141
   
reddish brownish black #1D1A1A
   
aubergine [3] #3B0910
   
double barbecue #282020
   
maxwell smart #2A2525
   
night rider [2] #332E2E
   
red baron #511D22
   
sheer black #332F2F
   
barbecue #363030
   
half bokara grey #353333
   
half diesel #353131
   
lava [2] #591F25
   
heath [2] #4F2A2C
   
pohutukawa [2] #651C26
   
style pasifika hibiscus blood #651C26
   
eclipse [2] #3F3939
   
salsa #770C25
   
rustic red [2] #3A181A
   
deep crimson #590016
   
cave rock #372C2C
   
madam m #610C1D
   
livewire #6D1C27
   
jazz [2] #5F2C2F
   
jalapeno #701C28
   
wine red #7B0323
   
hot chile [2] #6B252C
   
monarch [2] #6B252C
   
western red [2] #6B252C
   
half barista #513F3F
   
scarlett [2] #7E2530
   
antique ruby #841B2D
   
maroon oak #520C17
   
persian red [3] #520C17
   
crater brown [2] #462425
   
style pasifika red soil #4E2728
   
volcano [2] #4E2728
   
lonestar [2] #522426
   
woody brown [2] #483131
   
razzamatazz #701F28
   
red berry [2] #701F28
   
earlybird #513939
   
code red #880025
   
beer srm 39 #39080B
   
jon [2] #3B1F1F
   
burnt crimson [2] #582124
   
indian red [8] #4E2F2F
   
buccaneer [2] #622F30
   
congo brown [2] #593737
   
paprika [2] #8D0226
   
claret [3] #680018
   
venetian red [4] #5B1F22
   
red devil [2] #662A2C
   
burgundy [5] #800020
   
japanese maple [2] #672F30
   
tamarillo [2] #752B2F
   
bullseye #7D222B
   
seal brown #321414
   
tamarind [2] #341515
   
nelson red #4F2525
   
deep impact #672729
   
dark tan [5] #612D2D
   
red ochre #612D2D
   
dynamite #6F282B
   
PMS188 #7C2128
   
cocoa brown [3] #301F1E
   
cocoa bean [2] #481C1C
   
mahogany [6] #492625
   
filmpro burnt sienna #522C2B
   
reddish brown [2] #592727
   
PMS490 #5B2626
   
burnt sienna [5] #683332
   
persian plum [2] #683332
   
toast lmu 20 #380A08
   
dark sienna #3C1414
   
rialto #4C2322
   
cowboy [2] #443736
   
jarrah tree #52312F
   
barista #453837
   
coco #682828
   
merlot [3] #831923
   
PMS438 #593F3D
   
beer srm 37 #3C0908
   
burnt maroon #420303
   
PMS497 #512826
   
PMS491 #752828
   
patio red #6D3331
   
deep brown [2] #410200
   
beer srm 36 #420807
   
deep amaranth #59000B
   
toorak #392523
   
PMS4975 #441E1C
   
old burgundy #43302E
   
rata #5D1F1E
   
red oxide [2] #5D1F1E
   
PMS439 #493533
   
fahrenheit #672E2B
   
beer srm 35 #440705
   
stingray #453533
   
cherrywood [2] #4E312E
   
cajun #662F2B
   
kenyan copper [2] #6C322E
   
beer srm 34 #4A0605
   
dried blood #4B0101
   
livid brown [2] #312A29
   
rosewood [2] #65000B
   
moccaccino [2] #582F2B
   
hot n spicy #6B2320
   
prune #701C1C
   
van cleef [2] #523936
   
crown of thorns [2] #771F1F
   
espresso [2] #4E312D
   
PMS1817 #5B2D28
   
beer srm 33 #500B08
   
diesel [2] #322C2B
   
style pasifika burnt charcoal #322C2B
   
double barista #392C2A
   
pioneer red #642620
   
echo #483C3A
   
heatwave #6E2620
   
PMS1810 #7C211E
   
falu red #801818
   
deep reddish brown #590000
   
sepia [6] #3A2F2D
   
style pasifika black tan #3A2F2D
   
scoria #532620
   
barn red [2] #602821
   
tipping point #612C25
   
redwood [3] #5B342E
   
red sienna #5F312A
   
up maroon #7B1113
   
kakaramea #6E2C25
   
crimson [2] #8C000F
   
PMS498 #6D332B
   
bean [2] #3D0C02
   
black bean [3] #3D0C02
   
beer srm 32 #530B06
   
hot chocolate #3D2622
   
digeridoo #452924
   
style pasifika brown earth #452924
   
hinau #482A25
   
red planet #5A2019
   
hukanui #572A23
   
caput mortuum #592720
   
kwila #6D332A
   
warmed brown #4A302B
   
jarrah stain #57332C
   
toast lmu 25 #49140B
   
beer srm 31 #560C03
   
blood #770001
   
cedar [3] #463430
   
rattlesnake #463835
   
oiled cedar [2] #66362D
   
meranti [2] #6B342A
   
deep scarlet #590B00
   
beer srm 30 #5B0D03
   
rebel [2] #453430
   
pepperwood #542F27
   
rock [2] #4D3833
   
web maroon #800000
   
triple lumberjack #5A372F
   
metallic copper [2] #71291D
   
beer srm 29 #620F03
   
beer srm 28 #671003
   
gondola [2] #373332
   
reddy brown #6E1005
   
dark burgundy #770F05
   
deep maroon #820000
   
dark red [2] #840000
   
deep red [2] #850101
   
komakorau #64352A
   
red [12] #8B0000
   
pueblo [2] #6E3326
   
french puce #4E1609
   
short black #42231B
   
PMS4695 #51261C
   
dark liver [2] #543D37
   
dark oak [2] #55342B
   
liver [4] #6C2E1F
   
PMS483 #6B3021
   
beer srm 27 #6C1603
   
hairy heath [2] #633528
   
dark ginger #473029
   
mocha [3] #782D19
   
deep vermilion #591600
   
PMS440 #3F302B
   
baked earth #493028
   
cedar wood finish #711A00
   
beer srm 25 #771C01
   
PMS175 #6D3321


`(H,L) = (30,40)`

   
purple brown #673A3F
   
ribbon [2] #71333C
   
PMS1955 #931638
   
pink raspberry #980036
   
french wine #AC1E44
   
vivid raspberry [2] #E70057
   
lollipop #7F2838
   
raspberry [5] #7F2838
   
erotic #94414C
   
deep taupe #7E5E60
   
dingy dungeon #C53151
   
filmpro deep red #90243A
   
solid pink [2] #893843
   
falcon [2] #6E5A5B
   
ruby [2] #CA0147
   
lipstick [3] #D5174E
   
ua red #D9004C
   
candy floss #9F263D
   
deep carmine #A9203E
   
bright maroon #C32148
   
maroon [13] #C32148
   
maroon flush #C32148
   
moderate amaranth #A84A55
   
spanish carmine #D10047
   
merlot [3] #73343A
   
paprika [2] #7C2D37
   
ferra [2] #704F50
   
rouge [3] #AB1239
   
PMS206 #D30547
   
dove grey [2] #6D6C6C
   
PMS198 #772D35
   
brunette #634041
   
solar flare #693E40
   
matterhorn [2] #524B4B
   
rock n roll #9D002F
   
reddish brownish grey #595353
   
PMS1945 #A80C35
   
cordovan #893F45
   
zambezi [2] #6B5A5A
   
rose red [2] #BE013C
   
identity #6E6767
   
french raspberry #C72C48
   
weathered grey #776F6F
   
brick red [3] #CB4154
   
spanish crimson #E51A4C
   
dark grayish reddish brown #594242
   
woody brown [2] #554545
   
shiraz [2] #842833
   
tosca [2] #744042
   
PMS194 #992135
   
quarter barista #614F4F
   
vivid burgundy #9F1D35
   
zinger #873D42
   
vibe #AC3142
   
la bamba #A43F48
   
knock out #C81641
   
dusty rose [2] #856363
   
english red [2] #AB4B52
   
rosy brown [5] #8B6969
   
rosybrown [4] #8B6969
   
PMS1925 #E00747
   
fast lane #892431
   
PMS202 #8C2633
   
PMS201 #A32638
   
crash hot #AF2E40
   
rose taupe #905D5D
   
utah crimson #D3003F
   
carmine [4] #D70040
   
rich carmine #D70040
   
copper rose #996666
   
sangria [2] #822A32
   
adrenalin junkie #7F3136
   
salmon [8] #6F4242
   
pirate #902F37
   
crossroads #734949
   
tuscan red [2] #7C4848
   
cha #8C3F42
   
hot stuff #874748
   
orbit #874748
   
smokey topaz #933D41
   
smoky topaz #933D41
   
PMS696 #8E4749
   
bombshell #AE2F3E
   
PMS1935 #C10538
   
rose vale #AB4E52
   
permanent red violet #DB2645
   
PMS697 #7F383A
   
stiletto [2] #833D3E
   
buccaneer [2] #6E5150
   
roadster #9F2C37
   
red tape #B3002F
   
PMS4985 #844949
   
filmpro fire red #A5333C
   
crimson glory #BE0032
   
PMS703 #B73844
   
PMS200 #C41E3A
   
cardinal [3] #C41E3A
   
dusty red #B9484E
   
memphis belle #CA2F43
   
PMS199 #D81C3F
   
flame red [2] #86282E
   
monza [2] #86282E
   
rocket #86282E
   
deep coffee #704241
   
roast coffee #704241
   
xotic #863336
   
PMS492 #913338
   
strong crimson #A8002A
   
japanese carmine #9D2933
   
rosewood [2] #8F3E3F
   
glitterbug #A92A37
   
copper rust [2] #944747
   
red [12] #C40233
   
aphrodisiac #A64D4E
   
warhol #9B615F
   
crimson [2] #DC143C
   
rusty red [2] #DA2C43
   
sanguine brown [2] #6C3736
   
old brick [2] #8A3335
   
bright red [3] #922A31
   
chaos #922A31
   
vermilion [4] #922A31
   
lotus [2] #863C3C
   
well read [2] #8E3537
   
red hot #952B32
   
alabama crimson #AF002A
   
punch [2] #A83239
   
lipstick red #C0022F
   
vivid crimson [2] #CC0033
   
moderate red #A84A4A
   
cherry [2] #CF0234
   
PMS192 #E5053A
   
quickstep #A7615F
   
bittersweet shimmer #BF4F51
   
burgundy [5] #900020
   
rose ebony #674846
   
flash point #932C31
   
indian red [8] #8B3A3A
   
indianred [4] #8B3A3A
   
mexican red [2] #9B3D3D
   
terracotta pink #9B3D3D
   
ameile #904947
   
bliss #B3393E
   
au chico [2] #97605D
   
tall poppy [2] #853534
   
guardsman red [2] #952E31
   
PMS1807 #A03033
   
PMS187 #AF1E2D
   
dorado [2] #6B5755
   
hot spot #B22833
   
cincinnati #A5403F
   
get reddy #AD3539
   
havoc #AD3539
   
lusty [2] #782E2C
   
brown [11] #802A2A
   
intrigue #814743
   
red pepper #BB112A
   
roof terracotta [2] #A14743
   
alter ego #AB4C48
   
dull red #BB3F3F
   
pharlap [2] #826663
   
style pasifika red frangipani #832B29
   
totem pole [2] #883531
   
tabasco [2] #8E3A36
   
smashing #AD0020
   
wenge #645452
   
afterburner #983D39
   
style pasifika red pineapple #983D39
   
milano red [2] #9E3332
   
upsdell red #AE2029
   
russett [2] #755A57
   
reddish #C44240
   
geranium lake #E31230
   
jasper [2] #D73B3E
   
alizarin crimson #E32636
   
rose madder [2] #E32636
   
ruby red #9B111E
   
forbidden #B04640
   
flush mahogany #CA3435
   
chestnut [5] #B94E48
   
deep chestnut #B94E48
   
PMS711 #D12D33
   
medium candy apple red #E2062C
   
sunset [3] #C0514A
   
raging bull #7F2F2A
   
erica #81332D
   
firebrick [6] #8E2323
   
PMS704 #9E2828
   
auburn [2] #A52A2A
   
red brown [2] #A52A2A
   
fusion #98463E
   
kachow #A23A34
   
whizz bang #A23A34
   
moulin rouge #AD463F
   
PMS186 #CE1126
   
quarter felix #746765
   
apple blossom [2] #A95249
   
persian red [3] #CC3333
   
PMS1797 #CC2D30
   
amaranth red #D3212D
   
redwood [3] #A45A52
   
matrix [2] #B05D54
   
PMS185 #E8112D
   
scarlett [2] #950015
   
mustang #7F352E
   
vivid auburn #922724
   
roller coaster #923830
   
thunderbird [2] #923830
   
poppy #AC0019
   
PMS1805 #AF2626
   
sweet brown #A83731
   
el salva [2] #8F4E45
   
cognac [2] #9A463D
   
fire engine red [2] #CE2029
   
flair #B94B42
   
bring it on #C3423B
   
spanish red #E60026
   
giant's club #B05C52
   
scarlet [5] #8C1717
   
vixen #81342B
   
sunspot #7E372E
   
crab apple [2] #87382F
   
congo brown [2] #654D49
   
red robin [2] #7D4138
   
strong amaranth #A80015
   
artefact #5D5250
   
del toro #B11D20
   
mojo [2] #97463C
   
hot august #9A463B
   
half lumberjack #845A53
   
medium carmine #AF4035
   
pale carmine #AF4035
   
lava [2] #CF1020
   
moderate scarlet #A8554A
   
PMS1795 #D62828
   
promise #936962
   
brown madder #DB2929
   
cadmium red #E30022
   
permanent geranium lake #E12C2C
   
lexington #683E37
   
crown of thorns [2] #763C33
   
spartan crimson #9E1316
   
liver [4] #674C47
   
medium taupe #674C47
   
bole #79443B
   
medium tuscan red #79443B
   
prairie sand [2] #883C32
   
cracker #963128
   
carnelian #B31B1B
   
cornell red #B31B1B
   
international orange [3] #C0362C
   
venetian red [4] #D41A1F
   
vivid amaranth #E7001D
   
daredevil #CB483B
   
tomahawk #524340
   
mocha [3] #6F372D
   
PMS181 #7C2D23
   
metallic copper [2] #6E3D34
   
PMS499 #7A382D
   
tamarillo [2] #991613
   
pulse #A41D19
   
bonfire #A62A20
   
harvard crimson #C90016
   
crail [2] #A65648
   
dark chestnut #986960
   
lust #E62020
   
dawnbreaker #813125
   
lumberjack #724B43
   
rust [3] #8B4235
   
ironstone [2] #86483C
   
kamikaze #A43F30
   
PMS180 #C13828
   
pursuit #D9251D
   
double lumberjack #633E36
   
western red cedar #7A372A
   
burnt umber [3] #8A3324
   
darkish red #A90308
   
coral [9] #8B3E2F
   
embers [2] #8C3F30
   
copper fire #925345
   
ku crimson #E8000D
   
oh behave #BE523F
   
clementine [2] #C14F3B
   
blood red #980002
   
tomato [5] #8B3626
   
copperhead #755148
   
brick [2] #A03623
   
brownish red #9E3623
   
balloon #C14D36
   
grenadier [2] #C14D36
   
cadmium red deep #E3170D
   
crimson red #990000
   
ou crimson red #990000
   
stizza #990000
   
usc cardinal #990000
   
deep red [2] #9A0200
   
teranova #7A3A2B
   
rough n tumble #5B4C48
   
scorched clay #7E3C2D
   
countdown #922F1D
   
dark candy apple red #A40000
   
strong red #A80000
   
PMS484 #9B301C
   
boston university red #CC0000
   
rosso corsa #D40000
   
dark pastel red #C23B22
   
mexican wave #B64A32
   
vivid red [2] #E70000
   
sienna [9] #9E6759
   
desperado #753929
   
rufous #A81C07
   
mordant red #AE0C00
   
mordant red 19 #AE0C00
   
tandoori #8D4532
   
tia maria [2] #97422D
   
mule fawn [2] #884F40
   
PMS485 2X #CC0C00
   
PMS185 2X #D11600
   
PMS485 #D81E05
   
orang atan #C54F33
   
trinidad [2] #C54F33
   
vivid scarlet #E71D00
   
felix #534541
   
warm kwila #753A2A
   
kobe #882D17
   
strong scarlet #A81500
   
nutmeg [3] #7E4A3B
   
fire [2] #8F3F2A
   
rock spray [2] #9D442D
   
chinese red #AA381E
   
wild west #9A5440
   
blaze #BE4123
   
PMS1788 2X #D62100
   
satin orange #C64020
   
peanut [2] #7A4434
   
burnt red #9F2305
   
krakatoa #9D523B
   
pueblo [2] #7D2C14
   
rust red #AA2704
   
spicy mix [2] #885342
   
brown rust #AF593E
   
moderate vermilion #A8614A


`(H,L) = (30,60)`

   
luminous vivid raspberry #FF0060
   
PMS193 #DB828C
   
dusty rose [2] #C0737A
   
PMS191 #F4476B
   
wild watermelon [2] #FD5B78
   
ruddy pink #E18E96
   
radical red [2] #FF496C
   
froly [2] #F57584
   
opium [2] #8E6F70
   
PMS695 #B26B70
   
PMS702 #D6606D
   
dirty pink #CA7B80
   
fiery rose #FF5470
   
PMS701 #E8878E
   
PMS1775 #F9848E
   
snow [4] #8B8989
   
magic potion #FF4466
   
neon fuchsia [2] #FE4164
   
PMS709 #F26877
   
PMS184 #FC5E72
   
light brilliant amaranth #FF6578
   
PMS500 #CE898C
   
double rakaia #A9A5A5
   
blush pink [2] #FE828C
   
PMS4995 #A56B6D
   
dark terra cotta #CC4E5C
   
pink red #F5054F
   
mandy [2] #E25465
   
brilliant amaranth #E75164
   
candy pink [2] #E4717A
   
tango pink #E4717A
   
PMS1777 #FC6675
   
reddish grey [2] #A89C9C
   
dusty grey [2] #AC9B9B
   
nobel [2] #A99D9D
   
amaranth #E52B50
   
bazaar [2] #8F7777
   
PMS812 2X #FC074F
   
folly #FF004F
   
red pink #FA2A55
   
grayish red #A87D7D
   
old rose [2] #C08081
   
light carmine pink #E66771
   
pink [9] #BC8F8F
   
rosy brown [5] #BC8F8F
   
rosybrown [4] #BC8F8F
   
tuscany [3] #C09999
   
red [12] #EE204D
   
awesome #FF2052
   
reddish pink #FE2C54
   
PMS5005 #BC8787
   
PMS694 #C98C8C
   
oriental pink [2] #C69191
   
coral tree [2] #A86B6B
   
desire #EA3C53
   
material girl #E85560
   
pinkish red #F10C45
   
PMS710 #E04251
   
foxtrot #B6706F
   
sizzling red #FF3855
   
watermelon #FD4659
   
fuzzy wuzzy #CC6666
   
fuzzy wuzzy brown [2] #CC6666
   
coral light #F08080
   
light coral #F08080
   
salmon pink [2] #FE7B7C
   
red ribbon #ED0A3F
   
chestnut [5] #CD5C5C
   
chestnut rose #CD5C5C
   
indian red [8] #CD5C5C
   
PMS1787 #F43F4F
   
pinky red #FC2647
   
scarlet [5] #FC2847
   
lightish red #FE2F4A
   
PMS1785 #FC4F59
   
carnation [2] #F95A61
   
sea pink [2] #DB817E
   
faded red #D3494E
   
indianred [4] #CD5555
   
hurricane [2] #877C7B
   
american rose #FF033E
   
carmine [4] #FF0040
   
electric crimson #FF003F
   
luminous vivid crimson #FF0040
   
coral pink [2] #FF6163
   
new york pink [2] #D7837F
   
PMS177 #F9827F
   
mahogany [6] #CD4A4C
   
strawberry [2] #FB2943
   
adore #CB6B67
   
red salsa #FD3A4A
   
roman [2] #DE6360
   
sunburnt cyclops #FF404C
   
sunglo [2] #E16865
   
brownish pink #C27E79
   
light brilliant red [2] #FF6565
   
geraldine [2] #E77B75
   
neon red #FF073A
   
carmine red #FF0038
   
pastel red [2] #DB5856
   
dry creek #9A7F7C
   
brilliant red #E75151
   
rapture #F6484C
   
glorious #F07771
   
petite orchid [2] #DB9690
   
kubrick #8E7471
   
dark coral [2] #CF524E
   
imperial red #ED2939
   
copper penny #AD6F69
   
torch red #FD0E35
   
tractor red #FD0E35
   
cheeky #CC5F59
   
contessa [2] #C16F68
   
light red #FF474C
   
PMS178 #F95E59
   
grapefruit #FD5956
   
brandy rose [2] #BB8983
   
quarter lumberjack #96706B
   
dusky pink [2] #927571
   
dark salmon [2] #C85A53
   
jive #CD5851
   
misty rose [4] #8B7D7B
   
mistyrose [4] #8B7D7B
   
pale red #D9544D
   
martini [2] #AFA09E
   
congo pink #F88379
   
tea rose [2] #F88379
   
rose madder [2] #E33638
   
valencia [2] #D4574E
   
deep carmine pink #EF3038
   
brown [11] #EE3B3B
   
pharlap [2] #A3807B
   
coral red #FF4040
   
PMS805 #F95951
   
my pink [2] #D69188
   
salmon [8] #FF796C
   
madder lake deep #E32E30
   
cherry red #F7022A
   
hemp [2] #907874
   
burnished brown #A17A74
   
tart orange #FB4D46
   
coral [9] #FC5A50
   
sunset orange [2] #FD5E53
   
bittersweet [3] #FD7C6E
   
PMS437 #8C706B
   
PMS1788 #EF2B2D
   
ruddy #FF0028
   
carmine pink #EB4C42
   
red orange [3] #FF5349
   
thatch [2] #B1948F
   
firebrick [6] #EE2C2C
   
trubridge red #ED3C34
   
luminous vivid amaranth #FF0020
   
tom #92827F
   
light brilliant scarlet #FF7865
   
catalyst #C85241
   
cg red #E03C31
   
cedar chest #C95A49
   
cinnabar #E34234
   
vermilion [4] #E34234
   
suva grey [2] #8B8685
   
jelly bean [3] #DA614E
   
quarter buffalo #998682
   
brilliant scarlet #E76451
   
ogre odor #FD5240
   
punch [2] #DC4333
   
sunset [3] #DC4333
   
filmpro orange #D4503C
   
vivid red [2] #F70D1A
   
PMS805 2X #F93A2B
   
flamingo [2] #E1634F
   
big bang #FF503C
   
persimmon [3] #EF735E
   
sticky fingers #EF735E
   
flame pea [2] #BE5C48
   
tomato [5] #CD4F39
   
eighth felix #897C79
   
terra cotta [2] #E2725B
   
terracotta [2] #E2725B
   
del rio [2] #B09A95
   
quicksand [2] #BD978E
   
double milestone #B1A09C
   
eighth buffalo #B1A09C
   
PMS170 #F98972
   
PMS179 #E23D28
   
blast off bronze #A57164
   
cadmium red light #FF030D
   
bright red [3] #FF000D
   
triple milestone #A59591
   
orange pink #FF6F52
   
candy apple red #FF0800
   
fire engine red [2] #FE0002
   
luminous vivid red #FF0000
   
cinereous #98817B
   
orangey red #FA4224
   
bonanza #B77D6E
   
orange soda #FA5B3D
   
asteroid #A59692
   
hazy lavender #A49591
   
pinkish brown #B17261
   
luminous vivid scarlet #FF2000
   
orange red [6] #FD411E
   
japonica [2] #CE7259
   
portland orange #FF5A36
   
outrageous orange [2] #FF6E4A
   
toast [2] #9A6E61
   
vermillion #F4320C
   
joie de vivre #CF6548
   
ferrari red #FF2800
   
pomegranate #F34723
   
PMS171 #F9603A
   
triple rakaia #A19A98
   
pinkish orange #FF724C
   
melon [4] #FF7855
   
half buffalo #89756F
   
tomato red #EC2D01
   
orangish red #F43605
   
copper red #CB6D51
   
reddish orange #F8481C
   
greenish umber #FF3D0D
   
burnt sienna [5] #E97451
   
light red ochre #E97451
   
fireball #CC5C39
   
medium vermilion #D9603B
   
coquelicot #FF3800
   
orangered #FE420F
   
sebedee #E96139
   
PMS811 #FF7247


`(H,L) = (30,80)`

   
mamma mia #D5A4A8
   
PMS5225 #CCADAF
   
PMS678 #EACCCE
   
wewak [2] #F1919A
   
PMS708 #F98E99
   
PMS183 #FC8C99
   
pink flare [2] #D8B4B6
   
PMS494 #F2ADB2
   
PMS1767 #F9B2B7
   
azalea [2] #F9C0C4
   
pale rose [4] #FDC1C5
   
PMS510 #F4C6C9
   
PMS684 #EFCCCE
   
sea pink [2] #ED989E
   
PMS700 #F2A5AA
   
PMS495 #F4BCBF
   
pale chestnut #DDADAF
   
we peep [2] #FDD7D8
   
PMS1765 #F99EA3
   
snow [4] #CDC9C9
   
PMS182 #F9BFC1
   
nobel [2] #B7B1B1
   
cold turkey [2] #CEBABA
   
PMS707 #FCADAF
   
sundown [2] #FFB1B3
   
PMS5315 #DBD3D3
   
PMS677 #EDD6D6
   
pinkish grey [2] #E7DADA
   
tulip #FF878D
   
sweet pink [2] #FD9FA2
   
PMS501 #EAB2B2
   
pale grayish pink #E7B8B8
   
sweet spot #EAB7B7
   
rosy brown [5] #EEB4B4
   
rosybrown [4] #EEB4B4
   
cavern pink [2] #E3BEBE
   
PMS699 #F7BFBF
   
baby pink [2] #F4C2C2
   
tea rose [2] #F4C2C2
   
pale pink [4] #FFC2C2
   
PMS196 #F4C9C9
   
pastel pink [3] #DEA5A4
   
light salmon pink #FF9999
   
light pink [7] #FF9E9E
   
spanish pink #F7BFBE
   
oyster pink [2] #E9CECD
   
vanilla ice [3] #EBD2D1
   
geraldine [2] #FB8989
   
silver pink #C4AEAD
   
paper doll #DFAFAD
   
PMS176 #F9AFAD
   
PMS502 #F2C6C4
   
your pink [2] #FFC3C0
   
PMS706 #FCC9C6
   
cherish #C6ABA9
   
PMS693 #DBA8A5
   
cornflower [6] #FFB0AC
   
cornflower lilac #FFB0AC
   
beauty bush [2] #EEC1BE
   
PMS496 #F7C9C6
   
pink swan [2] #BFB3B2
   
misty rose [4] #CDB7B5
   
mistyrose [4] #CDB7B5
   
PMS5235 #DDC6C4
   
bambina #E9D5D3
   
sweet as #DBB8B4
   
PMS5015 #D8ADA8
   
PMS692 #E8BFBA
   
dust storm [2] #E5CCC9
   
eunry [2] #CFA39D
   
PMS5025 #E2BCB7
   
shilo [2] #E8B9B3
   
alto [2] #CDC6C5
   
melon [4] #FDBCB4
   
pale scarlet #FFC9C2
   
swiss coffee [2] #DDD6D5
   
PMS503 #F4D1CC
   
PMS698 #F7D1CC
   
light scarlet #E7968B
   
cosmos [2] #FCD5CF
   
mona lisa [2] #FFA194
   
very light scarlet #FFAA9E
   
peachy pink #FF9A8A
   
rose [4] #E7BCB4
   
rose fog #E7BCB4
   
coral candy [2] #F5D0C9
   
pink terrace #F5D1CA
   
blush [4] #F29E8E
   
rose bud [2] #FEAB9A
   
clam shell [2] #D4B6AF
   
half milestone #D1C4C1
   
vivid tangerine [2] #FFA089
   
soulmate #CDB5AF
   
urbane #D9D1CF
   
tonys pink [2] #E79F8C
   
light salmon [5] #FEA993
   
PMS169 #F9BAAA
   
wafer [2] #DECBC6
   
PMS5035 #EDCEC6
   
PMS691 #EFD1C9
   
sakura #E9B7A9
   
PMS5175 #E8D6D1
   
PMS1625 #F9A58C
   
blanched pink #D0BBB5
   
pale salmon #FFB19A
   
ebb [2] #E6D8D4
   
PMS436 #BCA59E
   
PMS1635 #F98E6D
   
salmon [8] #FF8C69
   
cinderella [2] #FBD7CC
   
light brilliant vermilion #FF8B65
   
birthday suit #D4A798
   
PMS486 #ED9E84
   
light vermilion #E7A28B
   
very light vermilion #FFB69E
   
pale vermilion #FFD1C2


`(H,L) = (30,100)`

   
cosmos [2] #FFD8D9
   
ebb [2] #E9E3E3
   
snow [4] #EEE9E9
   
hint of red [3] #FBF9F9
   
whisper [2] #EFE6E6
   
very pale pink #FFE2E2
   
pinkish white #FFF6F6
   
tutu [2] #F8E4E3
   
soft peach [2] #EEDFDE
   
pippin [2] #FFE1DF
   
chablis [2] #FFF4F3
   
misty rose [4] #FFE4E1
   
mistyrose [4] #FFE4E1
   
rose white [2] #FFF6F5
   
remy [2] #F6DEDA
   
chardon [2] #FFF3F1
   
coral candy [2] #FFDCD6
   
peach schnapps [2] #FFDCD6
   
cinderella [2] #FDE1DC
   
very light pink #FFF4F2
   
fair pink [2] #FFEFEC
   
sauvignon [2] #FFF5F3
   
forget me not [2] #FFF1EE
   
bizarre [2] #EEDEDA
   
PMS705 #F9DDD6
   
vista white [2] #FCF8F7
   
marshmallow #FCDBD2
   
bridesmaid [2] #FEF0EC
   
very pale vermilion #FFE9E2
`(H,L) = (60,0)`

   
asphalt [2] #130A06
   
banjul [2] #130A06
   
maire [2] #130A06
   
nero [2] #140600
   
creole [2] #1E0F04
   
very deep brown #1D0E00
   
graphite [2] #251607
   
bokara grey [2] #1C1208
   
crowshead [2] #1C1208
   
black magic [2] #251706
   
cannon black [2] #251706
   
smoky black #100C08
   
very brown #1D1711


`(H,L) = (60,20)`

   
marbaroda #3D312D
   
beer srm 26 #721B00
   
dark vermilion #593427
   
hairy heath [2] #6B2A14
   
teak wood finish #6B2A14
   
beer srm 24 #7E1F01
   
sooty #281D19
   
bootleg #3C241B
   
brown pod [2] #3C241B
   
chocolate brownie #3C241B
   
deep chocolate #3C241B
   
sofisticata #4E2D21
   
sepia [6] #5E2612
   
double felix #453732
   
timberland #4C332A
   
blackout #211916
   
double diesel #28201D
   
nala #412F28
   
cioccolato [2] #5D3B2E
   
mission brown #443028
   
PMS477 #633826
   
cosmonaut #26211F
   
ironbark [2] #411F10
   
paco [2] #411F10
   
treehouse [2] #3B2820
   
english walnut [2] #3E2B23
   
tobago [2] #3E2B23
   
filmpro burnt umber #3A302C
   
saddle [2] #4C3024
   
toast lmu 30 #68270B
   
chestnut [5] #742802
   
zinnwaldite brown #2C1608
   
chocolate brown #411900
   
dark rum [2] #412010
   
deep oak [2] #412010
   
slugger [2] #412010
   
brown derby [2] #492615
   
milk chocolate [2] #4C3429
   
PMS168 #6D3011
   
PMS4625 #472311
   
indian tan [2] #4D1E01
   
bark #3E2F28
   
deep tangelo #592100
   
teak stain #4E3529
   
cork [2] #40291D
   
mash [2] #40291D
   
van dyke brown #5E2605
   
wood bark [2] #302621
   
morocco brown [2] #442D21
   
sambuca [2] #3A2010
   
chocolate [9] #3D1C02
   
brown bramble [2] #592804
   
jambalaya [2] #5B3013
   
dark tangelo #593A27
   
clinker [2] #371D09
   
PMS1545 #4C280F
   
baker's chocolate #5C3317
   
PMS476 #593D2B
   
ivory black #292421
   
bronze [5] #3F2109
   
PMS412 #3D3028
   
PMS469 #603311
   
carnaby tan [2] #5B3A24
   
dark rimu [2] #5F3D26
   
irish coffee [2] #5F3D26
   
bistre #3D2B1F
   
kilamanjaro [2] #3A3532
   
rangitoto rock #433831
   
masala [2] #403B38
   
tiri #46413E
   
ash brown [2] #2E1905
   
jacko bean [2] #2E1905
   
bracken [2] #5B3D27
   
dark ebony [2] #3C2005
   
woodburn [2] #3C2005
   
PMS732 #60330A
   
bokara grey [2] #2A2725
   
dune [2] #383533
   
deep brown [2] #592D00
   
dark brown [3] #341C02
   
cocoa brown [3] #35281E
   
nutmeg wood finish #683600
   
lignite #423429
   
PMS161 #633A11
   
coffee bean [2] #362D26
   
cuban tan [2] #362D26
   
marlin [2] #362D26
   
style pasifika dark soil #362D26
   
black marlin [2] #3E2C1C
   
bushtrack #3A312A
   
brown [11] #653700
   
burnt umber [3] #40352C
   
dark lava #483C32
   
dark taupe [2] #483C32
   
taupe [2] #483C32
   
mondo [2] #4A3C30
   
jungle green [5] #281E15
   
oil [2] #281E15
   
iroko [2] #433120
   
space shuttle [2] #433120
   
monkey #352E28
   
cola [2] #3C2F23
   
bivouac green #403225
   
café noir #4B3621
   
kina brown #433D38
   
saddle brown [3] #50381E
   
merlin [2] #413C37
   
smokey ash [2] #413C37
   
deep gamboge #593800


`(H,L) = (60,40)`

   
brownie points #6E4233
   
nutmeg [3] #81422C
   
half felix #62534E
   
mule fawn [2] #8C472F
   
strong vermilion #A82A00
   
buffalo #765F57
   
dakota #745D55
   
peanut [2] #782F16
   
orange red [6] #8B2500
   
dark grayish vermilion #594842
   
brown red #922B05
   
double buffalo #644E46
   
PMS174 #933311
   
paarl [2] #864B36
   
radiance #8F5743
   
orange roughy [2] #A85335
   
PMS173 #D14414
   
reddish brown [2] #7F2B0A
   
beer srm 23 #832501
   
PMS478 #7A3F28
   
cumin [2] #784430
   
ayers rock #AE451D
   
russett [2] #7D655C
   
sinopia #CB410B
   
copper canyon [2] #77422C
   
auburn [2] #9A3001
   
terracotta hit #8E5037
   
twizel #8E5037
   
light salmon [5] #8B5742
   
burnished orange #92543A
   
rust [3] #B7410E
   
spicy mix [2] #8B5F4D
   
rose of sharon [2] #AC512D
   
sepia skin #9E5B40
   
vesuvius [2] #A85533
   
red stage [2] #AD522E
   
tia maria [2] #C1440E
   
PMS1685 #843511
   
beer srm 22 #8C2E02
   
beer srm 21 #912F00
   
PMS1675 #A53F0F
   
mahogany [6] #C04000
   
fudge #6A3E2A
   
new amber [2] #6D3B24
   
rust brown #8B3103
   
burnt sienna [5] #8A360F
   
beer srm 20 #963503
   
russet [2] #A13905
   
piper [2] #9D5432
   
rock spray [2] #BA450C
   
rhapsody #AD603C
   
dark brown [3] #5C4033
   
very dark brown [2] #5C4033
   
kabul [2] #5E483E
   
cigar [2] #7D4E38
   
waiwherowhero #86492C
   
sienna [9] #8B4726
   
beer srm 19 #9C3903
   
PMS4705 #7C513D
   
alert tan [2] #954E2C
   
coconut #965A3E
   
brick orange #C14A09
   
fiery orange [2] #B1592F
   
bull shot [2] #75442B
   
brown ochre #87421F
   
strong tangelo #A83F00
   
legend #8C563B
   
fire [2] #AA4203
   
hazard #A3532A
   
vindaloo #A74F20
   
lone ranger #87614F
   
quincy [2] #623F2D
   
dark rimu [2] #704128
   
beer srm 18 #A24003
   
burnt umber [3] #A0450E
   
chelsea gem [2] #95532F
   
hawaiian tan [2] #99522B
   
rich gold [2] #A15226
   
burnt orange [3] #C04E01
   
dark orange [6] #C65102
   
toast lmu 35 #763711
   
peru tan [2] #733D1F
   
alcatraz #5A504B
   
cape palliser [2] #75482F
   
cinnamon [4] #7B482B
   
root beer #814D30
   
mars orange #964514
   
PMS471 2X #A34402
   
double otter #796053
   
rope [2] #8E593C
   
toffee #8E593C
   
beer srm 17 #AB4703
   
desert [4] #A15F3B
   
PMS167 #BC4F07
   
spice [2] #6A442E
   
tundora [2] #585452
   
charisma #854926
   
potters clay [2] #8C5738
   
moroccan spice #985934
   
indochine [2] #9C5B34
   
wrangler #80675A
   
sand dune [3] #826F65
   
footloose #A4613A
   
dark tan [5] #97694F
   
deep ochre #733D1A
   
saddle [2] #5D4E46
   
PMS1615 #843F0F
   
umber [2] #635147
   
magma #875639
   
burnt siena #B75203
   
leather [3] #906A54
   
red beech [2] #A1623B
   
drumbeat #64432F
   
walnut [2] #773F1A
   
old copper [2] #73503B
   
boomerang #794E33
   
chocolate [9] #8B4513
   
saddle brown [3] #8B4513
   
quarter lignite #6B5B52
   
oregon [2] #9B4703
   
PMS470 #9B4F19
   
beer srm 16 #B04F00
   
beer srm 15 #B55300
   
earth #A2653E
   
soho #5A463A
   
catapult #685143
   
korma [2] #804E2C
   
roman coffee [2] #795D4C
   
PMS1605 #A04F11
   
PMS1525 #B55400
   
heartwood #A6602F
   
semi sweet chocolate #6B4226
   
jambalaya [2] #674834
   
dorado [2] #6E5F56
   
echidna #745F52
   
dark brown tangelo #88654E
   
PMS725 #753802
   
coffee [4] #6F4E37
   
tuscan brown #6F4E37
   
PMS1535 #8C4400
   
irish coffee [2] #62422B
   
matai #764C2C
   
kiwi [2] #6B5A4F
   
brown [11] #964B00
   
dark wood #855E42
   
PMS4635 #8C5933
   
cocoa #875F42
   
windsor tan #A75502
   
strong orange #A85400
   
rocky road #57463A
   
brown derby [2] #594537
   
toast lmu 40 #8B4D15
   
PMS724 #8E4905
   
pine cone [2] #6D5E54
   
PMS160 #9E540A
   
PMS410 #7C6D63
   
mai tai [2] #A56531
   
style pasifika shore sand #A56531
   
cork [2] #5A4C42
   
mash [2] #5A4C42
   
brown nose #6B4423
   
flattery #6B4423
   
kobicha #6B4423
   
torque #5A5755
   
momentum #784E2C
   
pickled bean [2] #73553E
   
warm brown #964E02
   
slate brown #7D6757
   
sepia [6] #985E2B
   
coffee break #79695E
   
orangish brown #B25F03
   
PMS731 #723F0A
   
palm sugar #795538
   
blast yellow #7E5B3F
   
natural [2] #885931
   
pumpkin [4] #B1610B
   
pumpkin skin #B1610B
   
orangey brown #B16002
   
millbrook [2] #594433
   
PMS464 2X #704214
   
milk chocolate [2] #7F4E1E
   
raw umber [3] #A75E09
   
spark #695341
   
oak #78512D
   
half oilskin #726459
   
tan [9] #8B5A2B
   
brown sugar [2] #8E6540
   
toast lmu 45 #9C5F21
   
dark buff #976638
   
sunshine #9C6531
   
otter brown #654321
   
antique brass [4] #6C461F
   
triumph #89603A
   
double schooner #726962
   
pastel brown [2] #836953
   
rambler #53473D
   
cafe royale [2] #6A4928
   
PMS154 #995905
   
reno sand [2] #A86515
   
judge grey [2] #544333
   
ironbark [2] #6D4D2C
   
dallas [2] #6E4B26
   
shingle fawn [2] #6B4E31
   
domino [2] #6C5B4C
   
rusty nail [2] #8D5F2C
   
afghan tan [2] #905E26
   
mckenzie [2] #8C6338
   
bullion #956A3E
   
pullman brown #644117
   
rock [2] #5A4D41
   
axis #846C55
   
tobacco brown [2] #6D5843
   
medium brown #7F5112
   
triple nullarbor #725A41
   
grizzly #885818
   
sandstone [3] #796D62
   
authentic #8A6843
   
donkey brown [3] #816E5C
   
brick [2] #9C661F
   
double oilskin #50453A
   
PMS411 #66594C
   
stowaway #7D5D39
   
PMS1395 #996007
   
PMS1405 #6B4714
   
triple stonehenge #665C52
   
coyote brown #81613C
   
raw sienna [4] #9A6200
   
brazil [2] #815B28
   
hot curry [2] #815B28
   
dark taupe [2] #7F684E
   
golden brown [2] #996515
   
riverstone #797067
   
driftwood [2] #8F6F48


`(H,L) = (60,60)`

   
brown [11] #B4674D
   
vivid vermilion [2] #E73A00
   
clay #B66A50
   
luminous vivid vermilion #FF4000
   
orange red [6] #FF4500
   
grayish vermilion #A8887D
   
flesh ochre #FF5721
   
brilliant vermilion #E77751
   
dark peach #DE7E5D
   
tangerine [4] #CD5D34
   
traffic light #CD5D34
   
terracotta [2] #CA6641
   
chilean fire [2] #D05E34
   
mischief #CB6946
   
PMS172 #F74902
   
red damask [2] #DA6A41
   
orioles orange #FB4F14
   
blood orange #FE4B03
   
PMS811 2X #FF5416
   
PMS1645 #F97242
   
coral [9] #FF7F50
   
apricot [5] #EB9373
   
claypot #AB6950
   
toast [2] #9F715F
   
ecstasy [2] #C96138
   
hemp [2] #987D73
   
terracota #CB6843
   
flame #E25822
   
tangelo #F94D00
   
international orange [3] #FF4F00
   
vermilion [4] #FF4D00
   
giants orange #FE5A1D
   
imagine #A39894
   
americano [2] #87756E
   
sante fe #A96A50
   
santa fe #B16D52
   
terra cotta [2] #C9643B
   
adrenalin #FF5200
   
clementine orange #DE7348
   
light salmon [5] #CD8162
   
burning sand [2] #D08363
   
florentine pink #D08363
   
burning orange #FF7034
   
del rio [2] #B5998E
   
mandarin #F37A48
   
pinkish tan #D99B82
   
sepia [6] #A5694F
   
tuscany [3] #AD6242
   
grenadier [2] #D54600
   
trinidad [2] #E64E03
   
PMS165 2X #EA4F00
   
sorbus [2] #DD6B38
   
PMS1655 #F95602
   
willpower orange #FD5800
   
orange [11] #FF5800
   
copper [4] #DA8A67
   
copperfield #DA8A67
   
pale copper #DA8A67
   
burnt orange [3] #FF7F49
   
smoke tree [2] #BB5F34
   
style pasifika orange wood #BB5F34
   
deep orange #DC4D01
   
PMS1665 #DD4F05
   
adobe #BD6C48
   
sienna [9] #CD6839
   
vivid red tangelo #DF6124
   
hyperactive #E36C36
   
deep carrot orange #E9692C
   
bright orange #FF5B00
   
crusta [2] #F38653
   
orangish #FC824A
   
flesh [4] #FF7D40
   
brownish #9C6D57
   
clockwork orange #BF6031
   
vivid tangelo [2] #E75700
   
persimmon [3] #EC5800
   
phoenix #D86C37
   
cadmium orange [2] #FF6103
   
luminous vivid tangelo #FF6000
   
vivid orange [2] #FF5F00
   
jaffa [2] #E27945
   
melon orange #E27945
   
feldspar [2] #D19275
   
mango tango [2] #FF8243
   
brown sugar [2] #AF6E4D
   
evermore #BE6A3F
   
PMS165 #F96302
   
blaze orange #FF6600
   
tan [9] #DB9370
   
PMS164 #FC7F3F
   
shirley temple #FF8341
   
orange roughy [2] #C45719
   
PMS4715 #99705B
   
almond frost [2] #907B71
   
PMS166 #DD5900
   
warm grey [2] #978A84
   
safety orange [2] #FF6700
   
rust orange #C45508
   
rusty orange #CD5909
   
gold drop [2] #D56C30
   
spanish orange #E86100
   
peach schnapps [2] #C68059
   
PMS1585 #F96B07
   
baroque #CA9274
   
PMS1575 #FC8744
   
christine [2] #BF652E
   
tawny #CD5700
   
tenn #CD5700
   
tenne #CD5700
   
piper [2] #C96323
   
PMS1595 #D15B05
   
tango [2] #D46F31
   
pumpkin [4] #FF7518
   
brilliant tangelo #E78951
   
big foot feet #E88E5A
   
beaver [2] #926F5B
   
PMS471 #BC5E1E
   
moderate tangelo #A86D4A
   
red stage [2] #D05F04
   
bamboo [2] #DA6304
   
mandarian orange #E47833
   
antique brass [4] #C88A65
   
hi jinx #E57F3D
   
pizazz [2] #E57F3D
   
otter #8F7B70
   
raw sienna [4] #C76114
   
hurricane [2] #8B7E77
   
chocolate [9] #CD661D
   
zest [2] #C6723B
   
cinnamon [4] #D2691E
   
cocoa brown [3] #D2691E
   
hot cinnamon #D2691E
   
tahiti gold [2] #DC722A
   
mars yellow #E3701A
   
PMS4725 #B5917C
   
roxy #DF8850
   
outrageous #FF7600
   
flamenco [2] #EA8645
   
dusty orange #F0833A
   
PMS804 2X #FF7F1E
   
leather [3] #967059
   
ruddy brown #BB6528
   
clementine [2] #E96E00
   
flashback #DF803E
   
heat wave #FF7A00
   
PMS718 #BF5B00
   
beer srm 14 #BF5C01
   
bourbon [2] #AF6C3E
   
light tan [2] #AF6C3E
   
alloy orange #C46210
   
PMS159 #C66005
   
double kalgoorie sands #A8724E
   
PMS158 #E87511
   
tree poppy [2] #E2813B
   
west side [2] #E5823A
   
beethoven #D1946C
   
pumpkin orange #FB7D07
   
amber [3] #FF7E00
   
oregon [2] #B16C39
   
dark orange [6] #CD6600
   
PMS479 #AF8970
   
hero #D37C39
   
whiskey [2] #D29062
   
flush orange #FF7F00
   
luminous vivid orange #FF8000
   
beer srm 13 #C66401
   
PMS4645 #B28260
   
effervescent #A8988E
   
PMS1505 #F47C00
   
PMS151 #F77F00
   
university of tennessee orange #F77F00
   
light brown [2] #B5651D
   
clay brown #B2713D
   
pendragon #B2723E
   
seismic #9C7D67
   
café au lait #A67B5B
   
french beige #A67B5B
   
tuscan tan #A67B5B
   
PMS717 #D36D00
   
di serria [2] #D4915D
   
whiskey sour [2] #D4915D
   
persian orange #D99058
   
pristine lavender #B2A49B
   
omega #B56519
   
orange brown #BE6400
   
reno sand [2] #B26E33
   
liver [4] #B86D29
   
chamoisee #A0785A
   
browny orange #CA6B02
   
beer srm 12 #CA6C00
   
medium wood #A68064
   
PMS152 #DD7500
   
light taupe #B38B6D
   
biscuit brown #BB8B67
   
kalgoorie sands #BB8B67
   
pale taupe #BC987E
   
half kalgoorie sands #C19676
   
PMS716 #F28411
   
california [2] #E98C3A
   
sun [2] #EF8E38
   
brandy punch [2] #C07C40
   
brownish orange #CB7723
   
ochre [2] #CC7722
   
beer srm 11 #D37400
   
dull orange #D8863B
   
PMS722 #D18E54
   
PMS4655 #C49977
   
juicy #FF8B00
   
liver chestnut #987456
   
bungy #AC713C
   
indochine [2] #C26B03
   
quasar #A17D60
   
meteor [2] #BB7431
   
bronze [5] #CD7F32
   
gold [9] #CD7F32
   
alamo #BA8C66
   
sandrift [2] #AF937D
   
yellow ochre [2] #E38217
   
tiger's eye #E08D3C
   
tiger eye #E08D3C
   
umber [2] #B26400
   
brown orange #B96902
   
incognito #8E7C6E
   
high five #B26F2C
   
PMS723 #BA7530
   
gold ochre #C77826
   
deer #BA8759
   
peru #CD853F
   
mushroom #BA9E88
   
mai tai [2] #B06608
   
ginger #B06500
   
PMS153 #BC6D0A
   
squirrel [2] #8F8176
   
double rickshaw #9D7F65
   
PMS409 #99897C
   
golden bell [2] #CA8136
   
beer srm 10 #D97E03
   
PMS729 #C18E60
   
fulvous #E48400
   
rodeo dust [2] #C7A384
   
quarter oilskin #82776E
   
cement [3] #8D7662
   
triple rickshaw #907359
   
dirt [2] #9B7653
   
mocha [3] #9D7651
   
PMS730 #AA753F
   
seashell [6] #8B8682
   
dirty orange #C87606
   
heirloom #9D8B7C
   
dixie [2] #CD8431
   
viaduct #A99F97
   
carpe diem #E4943D
   
carrot #ED9121
   
carrot orange #ED9121
   
peach puff [4] #8B7765
   
peachpuff [3] #8B7765
   
triple malta #8C7662
   
moscow mule #9E7853
   
roasted orange #A67747
   
moderate orange #A8794A
   
pirate gold [2] #BA782A
   
double perfect taupe #988B80
   
PMS1385 #CC7A02
   
rickshaw #AA917B
   
beer srm 09 #E38A04
   
brown yellow [2] #CC9966
   
party animal #DB9241
   
pale brown [2] #987654
   
dusty road #977E66
   
schooner [2] #8B847E
   
cool copper #D98719
   
PMS408 #A8998C
   
nude brown #BC9E82
   
cloudy [2] #ACA59F
   
fire bush [2] #E09842
   
triple perfect taupe #867A6F
   
toast lmu 50 #AA783D
   
sorrell brown [2] #9D7F61
   
tan brown #AB7E4C
   
triple joss #9C8773
   
fiesta #BD7E2D
   
geebung [2] #C5832E
   
zorba [2] #A29589
   
PMS144 #E28C05
   
vivid gamboge [2] #E79100
   
ignition #8B735A
   
strong gamboge #A86900
   
caramel [3] #AF6F09
   
puce [2] #A57E52
   
mandalay [2] #B57B2E
   
sandal [2] #A3876A
   
filmpro yellow oxide #B98036
   
gold coast #B38B5E
   
paperback #B3A190
   
beer srm 08 #E69203
   
domino [2] #8E775E
   
noosa #B78038
   
PMS145 #C67F07
   
mongoose [2] #A58B6F
   
double joss #A69380
   
cappuccino #C19156
   
twine [2] #C19156
   
PMS138 #D88C02
   
PMS130 2X #E29100
   
quarter sorrell brown #C1A07D
   
limed oak [2] #8C7254
   
sand dune [3] #867665
   
double malta #93806C
   
eighth oilskin #928A82
   
jandal #B78239
   
style pasifika sandalwood #B78239
   
grayish brown #A8937D
   
muddy waters [2] #B78E5C
   
fuel yellow [2] #D19033
   
perfect taupe #AA9F94
   
camel [2] #C19A6B
   
desert [4] #C19A6B
   
fallow #C19A6B
   
lion #C19A6B
   
wood brown #C19A6B
   
buttercup [2] #DA9429
   
okey dokey #BCA184


`(H,L) = (60,80)`

   
martini [2] #B7A8A3
   
dark salmon [2] #E9967A
   
goddess #FBAB8F
   
half rakaia #CCC9C8
   
pale light grayish vermilion #E7C4B8
   
mercury [2] #D5D2D1
   
PMS487 #EFB5A0
   
wax flower [2] #EEB39E
   
mandys pink [2] #F2C3B2
   
light salmon [5] #EE9572
   
dust storm [2] #E5CAC0
   
milestone #BEB1AC
   
silver [4] #CDC5C2
   
PMS5245 #E5D3CC
   
dover white #C9BFBB
   
quarter imagine #C9BFBB
   
wafer [2] #D4BBB1
   
PMS435 #D3BFB7
   
guggenheim #FF8E59
   
fantail #BAAEA9
   
pot pourri [2] #EFDCD4
   
PMS488 #F2C4AF
   
atomic tangerine [2] #FF9966
   
pink orange #FF9966
   
PMS163 #FC9E70
   
hit pink [2] #FFAB81
   
zinnwaldite #EBC2AF
   
PMS1565 #FCA577
   
quarter milestone #DBD0CB
   
soft pink [2] #F2CDBB
   
watusi [2] #F2CDBB
   
bizarre [2] #E7D2C8
   
cest la vie #E4D7D1
   
orangeish #FD8D49
   
whiteout #CECAC8
   
light brilliant tangelo #FF9F65
   
PMS1555 #F9BF9E
   
PMS162 #F9C6AA
   
PMS489 #F2D1BF
   
tuft bush [2] #F9D3BE
   
very light tangelo [2] #FFC29E
   
swiss coffee [2] #DBD0CA
   
pastel orange [2] #FF964F
   
light tangelo #E7AE8B
   
pale silver #C9C0BB
   
silver rust #C9C0BB
   
dawn pink [2] #E6D6CD
   
romantic [2] #FFD2B7
   
peach [6] #FFB07C
   
cashmere [2] #E6BEA5
   
desert sand [3] #EFCDB8
   
pale tangelo #FFD9C2
   
tumbleweed [4] #DEA681
   
tan hide #FA9D5A
   
tan [9] #FAA76C
   
pale slate [2] #C3BEBB
   
apricot [5] #FBCEB1
   
apricot peach #FBCEB1
   
faded orange #F0944D
   
PMS804 #FF9338
   
just right [2] #DCBFAC
   
bon jour [2] #DFD7D2
   
moleskin #C6AA97
   
PMS4735 #CCAF9B
   
PMS472 #EAAA7A
   
tacao [2] #F6AE78
   
flesh [4] #F5CCB0
   
sea buckthorn [2] #EF9548
   
PMS1495 #FF993F
   
rakaia #BAB7B5
   
PMS480 #D3B7A3
   
light wood #E9C2A6
   
deep peach #FFCBA4
   
sunshade [2] #FA9D49
   
PMS715 #FC9E49
   
sandy brown [2] #F4A460
   
touche #FFA555
   
macaroni and cheese [3] #FFBD88
   
PMS473 #F4C4A0
   
pizazz [2] #FF9000
   
princeton orange #FF8F00
   
west side [2] #FF910F
   
quarter kalgoorie sands #CDAA8F
   
deep saffron #FF9933
   
neon carrot [2] #FF9933
   
pale orange [2] #FFA756
   
PMS713 #F9C9A3
   
PMS434 #E0D1C6
   
cameo [2] #CCA483
   
PMS207 #BAAA9E
   
silk [2] #BDB1A8
   
rajah [3] #FBAB60
   
PMS714 #F9BA82
   
PMS1485 #FFB777
   
brilliant orange #E79C51
   
tangerine [4] #FF9408
   
PMS721 #E8B282
   
seashell [6] #CDC5BF
   
PMS474 #F4CCAA
   
PMS475 #F7D3B5
   
porsche [2] #DF9D5B
   
PMS157 #EDA04F
   
cadmium yellow [2] #FF9912
   
peach puff [4] #CDAF95
   
peachpuff [3] #CDAF95
   
manhattan [2] #E2AF80
   
PMS4665 #D8B596
   
light brilliant orange #FFB265
   
PMS4745 #D8BFAA
   
pearl lavender #D8C9BD
   
PMS720 #EFC49E
   
PMS4755 #E2CCBA
   
lolly scramble #E99B41
   
april sun #FD9800
   
vivid gamboge [2] #FF9900
   
tree poppy [2] #FC9C1D
   
fawn [3] #E5AA70
   
PMS150 #FCAD56
   
eighth kalgoorie sands #D7BDA6
   
mellow apricot #F8B878
   
pearl bush [2] #DED1C6
   
PMS712 #FFD3AA
   
feldspar [2] #FDD5B1
   
light apricot #FDD5B1
   
half rickshaw #BDA793
   
yellow sea [2] #F49F35
   
PMS1375 #F99B0C
   
orange [11] #FB9902
   
melon [4] #E3A869
   
california [2] #FE9D04
   
light orange [2] #FDAA48
   
bone [3] #DBC2AB
   
consuela #FDB76D
   
quarter cloudy #D0C9C3
   
PMS4675 #E5C6AA
   
PMS481 #E0CCBA
   
negroni [2] #EEC7A2
   
peach orange #FFCC99
   
PMS4685 #EDD3BC
   
PMS728 #D3A87C
   
frenzee #F7A233
   
lightning yellow [2] #F7A233
   
tide [2] #BEB4AB
   
luminous vivid gamboge #FF9F00
   
orange peel [2] #FF9F00
   
vivid orange peel #FFA000
   
mango #FFA62B
   
half cloudy #C6BEB7
   
texas rose [2] #FCB057
   
quarter perfect taupe #CCC3BB
   
PMS719 #F4D1AF
   
very light orange #FFCF9E
   
fire bush [2] #E89928
   
quarter rickshaw #CBB9A8
   
my sin [2] #FDAE45
   
yellow orange [3] #FFAE42
   
pancho [2] #DFB992
   
vegas #FCB358
   
PMS406 #CEC1B5
   
PMS727 #E2BF9B
   
light peach #FFD8B1
   
antidote #C1B09F
   
rodeo dust [2] #C9B29B
   
deja vu #D7AE81
   
PMS137 #FCA311
   
web orange #FFA500
   
aureoline yellow #FFA824
   
double biscotti #D5BA9E
   
PMS482 #E5D3C1
   
almond [3] #EED9C4
   
sandy beach [2] #FEDBB7
   
soul #C1A78B
   
half perfect taupe #BBB2A9
   
serene #BDB0A3
   
chrome yellow #FFA700
   
brandy [2] #DCB68A
   
bright yellow [2] #FFAA1D
   
dark tangerine #FFA812
   
naples yellow deep #FFA812
   
butterscotch #FDB147
   
quarter joss #CEC3B8
   
nougat #D6C1AB
   
koromiko [2] #FEB552
   
swirl [2] #D7CEC5
   
pale light grayish brown #E7D0B8
   
PMS149 #FCCC93


`(H,L) = (60,100)`

   
wisp pink [2] #F9E8E2
   
bridesmaid [2] #FAE6DF
   
pot pourri [2] #F5E7E2
   
watusi [2] #FFDDCF
   
dawn pink [2] #F3E9E5
   
sentimental #FFE1D4
   
fantasy [2] #FAF3F0
   
chablis [2] #FDE9E0
   
provincial pink [2] #FEF5F1
   
tuft bush [2] #FFDDCD
   
rose white [2] #FBEEE8
   
seashell [6] #E3E1E0
   
soapstone [2] #FFFBF9
   
unbleached silk #FFDDCA
   
half whiteout #EBE4E0
   
sauvignon [2] #F4EAE4
   
slipper #F4EAE4
   
fair pink [2] #F3E5DC
   
hint of red [3] #F5EFEB
   
seashell peach #FFF5EE
   
karry [2] #FEDCC1
   
chardon [2] #F8EADF
   
lumber #FFE4CD
   
pale orange [2] #FFE0C2
   
very pale orange [2] #FFDFBF
   
serenade [2] #FCE9D7
   
negroni [2] #FFE2C5
   
linen [3] #FAF0E6
`(H,L) = (90,0)`

   
karaka [2] #1E1609
   
el paso [2] #1E1708
   
acadia [2] #1B1404


`(H,L) = (90,20)`

   
tuatara [2] #363534
   
deep bronze [2] #4A3004
   
ironsand #393735
   
blackwood [2] #3F372E
   
jacko bean [2] #413628
   
black pepper [2] #3C3731
   
pineapple #563C0D
   
kakadu #554123
   
acadia [2] #35312C
   
metallic bronze [2] #49371B
   
double mondo #4A4237
   
black magic [2] #332C22
   
cannon black [2] #332C22
   
triple mondo #40372A
   
rimutaka #4B3C23
   
eternity [2] #211A0E
   
brown tumbleweed #37290E
   
tumbleweed [4] #37290E
   
armadillo [2] #433E37
   
half ironsand #43403C
   
creole [2] #393227
   
filmpro raw umber #3F3930
   
ash brown [2] #493F2F
   
zeus [2] #292319
   
shadow match #312F2C
   
punga [2] #4D3D14
   
madras [2] #3F3002
   
mikado [2] #3F3623
   
birch [2] #373021
   
touch wood [2] #373021
   
double masala #454139
   
olive drab [7] #3C341F
   
limed gum [2] #423921
   
lisbon brown [2] #423921
   
panda [2] #423921
   
suburban #48402C
   
onion [2] #2F270E
   
pullman green #3B331C
   
longbush #413922
   
blast grey [4] #3D3C3A
   
bronzetone [2] #4D400F
   
triple masala #413E37
   
bronze olive [2] #4E420C
   
banjul [2] #34322D
   
triple dune #3A3833
   
graphite [2] #383428
   
woodrush [2] #302A0F
   
crowshead [2] #32312E
   
canopy #35332C
   
top gear #24221A
   
PMS5815 #494411
   
camouflage [2] #3C3910
   
thatch green [2] #403D19
   
asphalt [2] #2A2922
   
maire [2] #2A2922


`(H,L) = (90,40)`

   
dark grayish brown #594E42
   
antique brass [4] #704A07
   
antique bronze [2] #704A07
   
PMS463 #755426
   
shingle fawn [2] #745937
   
orange [11] #8B5A00
   
PMS464 #876028
   
double nullarbor #7D664B
   
blast grey [4] #716E6B
   
donkey brown [3] #664C28
   
wombat #675744
   
PMS405 #6B5E4F
   
bandit #72624F
   
gamboge orange #986600
   
french bistre #856D4D
   
cheers #916A2D
   
cement [3] #857158
   
PMS146 #9E6B05
   
metallic bronze [2] #554A3C
   
brazil [2] #886221
   
hot curry [2] #886221
   
kumera [2] #886221
   
dirt brown #836539
   
dull brown #876E4B
   
dirt [2] #8A6E45
   
judge grey [2] #5D5346
   
poo brown #885F01
   
sandstone [3] #786D5F
   
bullwhip #8F7040
   
dark gamboge #594627
   
groundbreaker #5A4F40
   
half mondo #62594D
   
double stonehenge #70675B
   
nest egg #4D453A
   
PMS462 #5B4723
   
mud brown #60460F
   
mondo [2] #554D42
   
shit brown #7B5804
   
triple colins wicket #7A6441
   
dark goldenrod [5] #8B6508
   
medium goldenrod [6] #8B6508
   
triple napa #807361
   
deep space #4C4945
   
winchester #514E4A
   
horses neck [2] #6D562C
   
triple pravda #675C4C
   
poop brown #7A5901
   
coffee [4] #706555
   
sienna [9] #8E6B23
   
aluminium [3] #76736F
   
trailblazer #5F4C27
   
tabac #585044
   
iroko [2] #5B5244
   
makara [2] #695F50
   
soya bean [2] #6A6051
   
PMS140 #7A5B11
   
poop #7F5E00
   
beaten track #726756
   
greyish brown #7A6A4F
   
goldenrod [9] #8B6914
   
shadow [2] #837050
   
field drab #6C541E
   
shit #7F5F00
   
double pravda #766C5C
   
double colins wicket #826F4C
   
half talisman #7D7466
   
deep amber #594300
   
quarter ironsand #504E4B
   
silver streak #504E4B
   
wireless #555350
   
toasted green #655535
   
limed gum [2] #6B5B3D
   
talisman #655D50
   
muddy brown #886806
   
corn harvest [2] #8B6B0B
   
stinger [2] #8B6B0B
   
PMS448 #54472D
   
pablo [2] #776F61
   
grey brown #7F7053
   
PMS4485 #604C11
   
smokey ash [2] #5D5952
   
triple arrowtown #615847
   
half masala #67635C
   
PMS1265 #7C6316
   
fiddlesticks #7D641D
   
timbuktu #7F6C43
   
mud #735C12
   
PMS147 #725E26
   
yellow metal [2] #73633E
   
double arrowtown #716753
   
flint [2] #6F6A61
   
yukon gold [2] #826A21
   
punga [2] #534931
   
PMS449 #544726
   
PMS133 #705B0A
   
equilibrium #776E5B
   
relic #4B4842
   
electric #55534F
   
masala [2] #57534B
   
west coast [2] #625119
   
dragon #665E4C
   
double stonewall #6C634E
   
mustard [4] #7C6720
   
dark amber #594D27
   
abel tasman #67592E
   
tinpan alley #5C5B59
   
karens pewter #666156
   
pure pewter #666156
   
triple friar grey #666156
   
acorn [2] #736330
   
himalaya [2] #736330
   
chicane #686765
   
double friar grey #756F62
   
bronze olive [2] #584C25
   
PMS450 #60542B
   
olive brown #645403
   
PMS455 #665614
   
filmpro raw sienna #66592E
   
lichen [2] #7A7055
   
triple stonewall #615A47
   
spicy mustard #74640D
   
bling #7F724A
   
dune [2] #514F4A
   
peat [2] #766D52
   
deep gold #594E00
   
PMS3995 #6D6002
   
go ben [2] #786E4C
   
PMS417 #777263
   
quarry stone #7B745E
   
touchstone #524F46
   
crocodile [2] #706950
   
gauntlet #716F69
   
PMS105 #82750F
   
dark grayish amber #595442
   
greeny brown #696006
   
ugly brown #7D7103
   
strobe #79735C
   
spanish bistre #807532
   
thatch green [2] #544E31
   
lisbon brown [2] #544F3A
   
panda [2] #544F3A
   
greenish brown #696112
   
green brown #544E03
   
dark gold [2] #595327
   
hibernate #5A5539
   
ironside grey [2] #706E66
   
grass hopper [2] #7A7229
   
pesto [2] #7A7229
   
synchronise #797564
   
rampart #4F4E4A
   
millbrook [2] #595648
   
chicago [2] #5D5C58
   
socrates #716D59
   
internet #737062
   
quarter masala #74736F
   
oilskin #555349
   
costa del sol [2] #625D2A
   
planter [2] #625D2A
   
evolution #676455
   
chain reaction #6C695A
   
browny green #6F6C0A
   
brown green #706C11
   
PMS5825 #75702B
   
bronze yellow #737000
   
crete [2] #77712B
   
PMS581 #605E11
   
storm dust [2] #65645F
   
olivetone [2] #716E10
   
merlin [2] #4F4E48
   
fuscous grey [2] #54534D
   
deep olive #595900
   
PMS418 #605E4F
   
PMS385 #707014
   
camouflage [2] #4F4D32
   
style pasifika dark moss #4F4D32
   
verdigris [3] #62603E


`(H,L) = (90,60)`

   
buttered rum [2] #9D702E
   
concord [2] #7C7B7A
   
hot toddy [2] #A7752C
   
stonewashed #8D8072
   
jetsam brown #948575
   
sanctuary #A68459
   
toast lmu 55 #AC8451
   
triple sandcastle #A38A6D
   
anzac [2] #C68E3F
   
harvest gold [3] #DA9100
   
quarter gargoyle #B2A495
   
burlywood [5] #8B7355
   
nullarbor #907C64
   
gargoyle #907E69
   
PMS139 #AF7505
   
half sandstone #8B8176
   
outback #95826C
   
secret road #9D8261
   
half nullarbor #9D8972
   
high noon #BC7F0C
   
driftwood [2] #AF8751
   
mckenzie [2] #AF8751
   
backcountry #AB8E6B
   
buff [3] #B38C58
   
half stonewashed #9E9489
   
geebung [2] #D18F1B
   
bronco [2] #ABA196
   
sandcastle #B29F89
   
gamboge #E49B0F
   
PMS404 #827566
   
stonehenge #827A71
   
mandalay [2] #AD781B
   
muesli [2] #9E7E53
   
golden brown [2] #B27A01
   
goldmine #9B8160
   
coffee [4] #A6814C
   
muddy waters [2] #A9844F
   
pirate gold [2] #BA7F03
   
triple drought #A48D70
   
triple putty #B78B4B
   
half gargoyle #A3927E
   
double doeskin #AC916E
   
tussock [2] #BF914B
   
toast lmu 60 #BB9561
   
quarter nullarbor #B29F88
   
howlin wolf #B79F81
   
half malta #B5A695
   
lodestar #8A7252
   
bronze ii #A67D3D
   
zion #AC7911
   
triple doeskin #9F8460
   
PMS403 #998C7C
   
silver fern #99938C
   
donkey brown [3] #A69279
   
pizza [2] #BF8D3C
   
triple canterbury clay #B59465
   
desert yellow #CA8D16
   
uluru #BF9B67
   
quarter stonehenge #ABA59E
   
bisque [5] #8B7D6B
   
natural grey #8B8680
   
ironhide #8F8476
   
triple pavlova #9F896B
   
dark tan [5] #AF884A
   
limed oak [2] #AC8A56
   
marigold [4] #B88A3D
   
dixie chick #C48F2A
   
kowhai #C0934A
   
afterglow #CE9732
   
makara [2] #897D6D
   
frizzell #AD812F
   
moderate gamboge #A8854A
   
teak [2] #AB8953
   
university of california gold #B78727
   
grey [105] #95918C
   
beige [3] #A39480
   
barley corn [2] #B6935C
   
papier mache #B7945D
   
grullo #A99A86
   
double drought #AC987D
   
aztec gold #C39953
   
doeskin #B6A081
   
navajo white [4] #8B795E
   
bronze [5] #A87900
   
schooner [2] #8D8478
   
stonewall [2] #928573
   
intrepid #AB8439
   
dark goldenrod [5] #B8860B
   
goldenrod dark #B8860B
   
medium goldenrod [6] #B8860B
   
quarter sandstone #9D968D
   
hokey pokey [2] #BB8E34
   
malta [2] #A59784
   
desert sand [3] #AD987A
   
taupe [2] #B9A281
   
tapa [2] #7B7874
   
gold dust #927748
   
solid gold #927748
   
antique white [5] #8B8378
   
boardwalk #9F8353
   
mustard brown #AC7E04
   
gold rush #A28A64
   
half stonehenge #969088
   
classius #B38D42
   
PMS131 #C6930A
   
double putty #C09B59
   
bittersweet [3] #C29A4D
   
camel [2] #C69F59
   
bistre brown #967117
   
drab [3] #967117
   
mode beige #967117
   
sand dune [3] #967117
   
sandy taupe #967117
   
brownish grey #86775F
   
shadow [2] #8A795D
   
milky way #8E7F68
   
eighth mondo #938A7D
   
double cougar #998F80
   
settlement #A1988B
   
dust #B2996E
   
vivid amber [2] #CC9900
   
shelter #B4A183
   
goldenrod [9] #CD9B1D
   
metallic sunburst #9C7C38
   
strong amber #A87E00
   
alpine [2] #AD8A3B
   
castlepoint #AD9569
   
nugget [2] #BC9229
   
PMS1245 #BF910C
   
ochre [2] #BF9005
   
rockbottom #A29A8E
   
piha sand #B7A077
   
navarone #B9A584
   
quarter mondo #827867
   
arrowtown [2] #948771
   
PMS125 #B58C0A
   
dark beige #AC9362
   
double sisal #B2A286
   
double canterbury clay #B89F6F
   
yellow ochre [2] #CB9D06
   
satin sheen gold #CBA135
   
wheat [7] #8B7E66
   
colins wicket #95825D
   
PMS1255 #A37F14
   
pale oyster [2] #9C8D72
   
dark sand #A88F59
   
triple sisal #A59578
   
wazzup #BC9425
   
triple truffle #A39B8E
   
mongoose [2] #B5A27F
   
lemon curry #CCA01D
   
safari #C0A469
   
yellowish brown #9B7A01
   
double napa #8A7F6B
   
PMS132 #9E7C0A
   
quarter talisman #8E877B
   
heathered grey [2] #948C7E
   
luxor gold [2] #AB8D3F
   
PMS423 #96938E
   
turmeric [2] #AE9041
   
roti [2] #B69642
   
double pavlova #A99877
   
goldie #B39B69
   
triple tea #AA9F8B
   
travis #B79E67
   
ocre #C69C04
   
PMS402 #AFA593
   
sandy brown [2] #C4A661
   
puke brown #947706
   
pravda #888071
   
alloy #91815E
   
hacienda [2] #9E8022
   
PMS126 #A38205
   
mojito #988762
   
yellowy brown #AE8B0C
   
half colins wicket #A4936F
   
routeburn #A59982
   
cougar #AAA08D
   
PMS117 #C6A00C
   
quarter colins wicket #B7A786
   
aquashield stonewall #807661
   
gold fusion #85754E
   
poo #8F7303
   
fortune #928053
   
reef gold [2] #9F821C
   
craigieburn #928874
   
dark mustard #A88905
   
cargo #9B8F75
   
raincloud [2] #A39881
   
dark gold [2] #B59410
   
yellow brown #B79400
   
ocher #BF9B0C
   
fleetwood #B99E56
   
napa [2] #ACA494
   
double tea #B2A894
   
hazel #8E7618
   
twister #938255
   
diarrhea #9F8303
   
half arrowtown #98907F
   
triple bison hide #9A8F77
   
double bison hide #A19781
   
triple akaroa #A4977A
   
sahara [2] #B79826
   
buddha gold [2] #BC9B1B
   
double truffle #A59F93
   
dawn [2] #A6A29A
   
portland #847E71
   
ventura #907C38
   
half gauntlet #8B8A88
   
treasure chest #9B8E6E
   
PMS118 #AA8E0A
   
baby poo #AB9004
   
moderate amber #A8914A
   
baby shit brown #AD900D
   
half pravda #A0998A
   
husk [2] #B2994B
   
half craigieburn #A9A18F
   
double akaroa #B1A589
   
PMS4495 #877530
   
gold [9] #8B7500
   
triple grey olive #867B5D
   
baby poop #937C00
   
nomad [2] #A19986
   
brown yellow [2] #B29705
   
taupe grey [3] #898478
   
alibi #988422
   
PMS112 #99840A
   
PMS111 #AA930A
   
PMS457 #B59B0C
   
quarter stonewall #A69F8E
   
PMS451 #ADA07A
   
quarter arrowtown #A8A293
   
coromandel #B9A873
   
PMS119 #897719
   
friar grey [2] #807E79
   
olive haze [2] #8B8470
   
piston #8C846D
   
lemon ginger [2] #968428
   
dark yellow [2] #9B870C
   
jewelled yellow #9A883E
   
double grey olive #948A6C
   
strong gold #A89300
   
half taupe grey #9D998F
   
carat #867D60
   
PMS424 #827F77
   
clay creek [2] #897E59
   
granite green [2] #8B8265
   
brown grey #8D8468
   
PMS456 #998714
   
half stonewall #938D7B
   
PMS4505 #A09151
   
quarter evolution #989280
   
half friar grey #98958D
   
grayish amber #A89E7D
   
karma #B6A237
   
style pasifika dark sun #B6A237
   
mandrake #B0A994
   
PMS620 #847711
   
canvas [2] #A39977
   
tallow [2] #A39977
   
lucky [2] #AB9A1C
   
PMS104 #AD9B0C
   
detroit #787774
   
triple hillary #837A53
   
abanakee #928A6D
   
PMS3985 #998C0A
   
double hillary #978E69
   
dark khaki [2] #9B8F55
   
mountain mist [2] #A09F9C
   
PMS613 #AFA00C
   
stone #ADA587
   
brass #B5A642
   
earls green [2] #B8A722
   
light goldenrod [5] #8B814C
   
old goldenrod [5] #8B814C
   
PMS399 #998E07
   
half cobblestone #928F84
   
grey olive [2] #A19A7F
   
moderate gold #A89C4A
   
PMS415 #A39E8C
   
greyish #A8A495
   
quarter friar grey #A9A7A0
   
PMS3975 #B5A80C
   
bland #AFA88B
   
techno #8E886E
   
PMS619 #968C28
   
gurkha [2] #989171
   
hillary [2] #A7A07E
   
neutral green [2] #ACA586
   
PMS618 #B5AA59
   
dove grey [2] #777672
   
old moss green #867E36
   
gingko #A59C55
   
treetops #A6A28F
   
double ash #A7A392
   
PMS398 #AFA80A
   
cornsilk [4] #8B8878
   
highball [2] #928C3C
   
sycamore [2] #928C3C
   
triple ash #9F9B86
   
platinum [2] #A5A083
   
PMS5845 #B2AA70
   
iko #B3AB6E
   
style pasifika sand frond #B3AB6E
   
rutherford #7F7B59
   
PMS392 #848205
   
khaki [9] #8B864E
   
eighth masala #8A8984
   
triple tana #9F9B82
   
double tana #A8A48C
   
heart gold #808000
   
olive [3] #808000
   
wanderlust #88843C
   
yellow [11] #8B8B00
   
PMS5835 #9E9959
   
PMS391 #9E9E07
   
puke #A5A502
   
strong olive #A8A800
   
kokoda [2] #7B785A
   
bandicoot [2] #878466
   
PMS582 #878905
   
PMS416 #8E8C7A
   
vomit #A2A415
   
delta grey #A5A395


`(H,L) = (90,80)`

   
joss #B9A896
   
saffron [4] #DC9F45
   
candlelight [2] #E09D37
   
beer srm 07 #EE9E03
   
earth yellow #E1A95F
   
indian yellow #E3A857
   
triple concrete #B7B6B5
   
yellowish orange #FFAB0F
   
yellow sea [2] #FEA904
   
corvette [2] #E9BA81
   
flotsam #C8C4C0
   
PMS1365 #FCBA5E
   
new tan #EBC79E
   
half flotsam #D9D5D1
   
enchante #EED5BA
   
porcelain [2] #DDDCDB
   
marigold [4] #EAA221
   
muka #D2AC7D
   
bowman #D5B185
   
calico [2] #D5B185
   
drab [3] #D5B185
   
half joss #C6B9AB
   
bisque [5] #CDB79E
   
sun [2] #FBAC13
   
orange yellow [2] #FFAD01
   
moscato #DEBA8E
   
rubber duck #FFB437
   
supernova [2] #FFB437
   
koromiko [2] #FFBD5F
   
burlywood [5] #EEC591
   
chardonnay [2] #FFCD8C
   
PMS726 #EDD3B5
   
tequila [2] #F4D0A4
   
burly wood #FFD39B
   
almond [3] #EFDBC5
   
pink lady [2] #F3D7B6
   
sunray #E3AB57
   
beer srm 06 #F6A803
   
casablanca [2] #F0B253
   
cadmium yellow light #FFB00F
   
dark vanilla #D1BEA8
   
sour dough [2] #D1BEA8
   
vanilla [3] #D1BEA8
   
maize [4] #E3B982
   
alpaca #D3C0AA
   
gold sand #E6BE8A
   
pale gold [3] #E6BE8A
   
daybreak yellow #FCBF66
   
PMS156 #F2C68C
   
topaz [4] #FFC87C
   
lemoncello #E7A93E
   
fuel yellow [2] #ECA927
   
tide [2] #BFB8B0
   
tan [9] #D2B48C
   
squash #F2AB15
   
grain brown [2] #CAB8A2
   
yellow orange [3] #FCB001
   
quarter doeskin #D1BFA9
   
harvest gold [3] #EAB76A
   
my sin [2] #FFB31F
   
ucla gold #FFB300
   
circus #FFD7A0
   
frangipani [2] #FFD7A0
   
rich cream #FFD7A0
   
brilliant gamboge #E7AF51
   
buttercup [2] #F3AD16
   
antique white [5] #CDC0B0
   
amber [3] #FEB308
   
manilla [2] #D5C3AC
   
triple solitaire #E4CBAB
   
light brilliant gamboge #FFC565
   
gallery [2] #DCD7D1
   
oscar #F4D5AC
   
champagne [4] #FAD6A5
   
deep champagne #FAD6A5
   
sunset [3] #FAD6A5
   
tuscan #FAD6A5
   
PMS148 #FFD69B
   
caramel [3] #FFD59A
   
tabby #C5B298
   
quarter malta #C6B8A6
   
beer srm 05 #F7B324
   
filmpro golden yellow #F7B52D
   
PMS1235 #FCB514
   
dark goldenrod [5] #FFB90F
   
medium goldenrod [6] #FFB90F
   
saffron mango #F9BF58
   
gold [9] #E7C697
   
golden tainoi [2] #FFC152
   
PMS1355 #FCCE87
   
quarter haystack #EEDCC4
   
quarter stonewashed #B2A99D
   
PMS401 #C1B5A5
   
half sandcastle #C2B4A1
   
rob roy [2] #DDAD56
   
tulip tree [2] #E3AC3D
   
double haystack #D6B88A
   
coyote #DDB77B
   
PMS143 #EFB22D
   
macaroni and cheese [3] #EFB435
   
quarter cougar #CAC1B5
   
PMS116 2X #F7B50C
   
orangey yellow #FDB915
   
sandspit brown #D2C6B6
   
stark white [2] #D2C6B6
   
brandy [2] #DEC196
   
PMS810 2X #FFBC21
   
selective yellow #FFBA00
   
PMS136 #FCBF49
   
half biscotti #D9CCBB
   
navajo white [4] #EECFA1
   
timberwolf [2] #DBD7D2
   
quarter biscotti #E3D7C7
   
periwinkle [4] #ECD6B7
   
grandis [2] #FFD38C
   
sand brown #CBA560
   
apache [2] #D3A95C
   
half mountain mist #B7B4B0
   
fawn [3] #CFAF7B
   
fish n chips #DCAB4B
   
eighth nullarbor #C2B4A0
   
sunkissed #E6B553
   
soft amber [2] #CFBEA5
   
biscotti #D2C1A9
   
beer srm 04 #FCC143
   
swirl [2] #D3CDC5
   
quarter drought #DACEBD
   
PMS1345 #FFD691
   
PMS422 #AFAAA3
   
cloudy [2] #B0A99F
   
quarter pravda #B4AB9E
   
drought #B8A88F
   
golden grass #DAA520
   
goldenrod [9] #DAA520
   
half doeskin #C1AF93
   
light french beige #C8AD7F
   
corn [3] #DFAA28
   
equator [2] #DAB160
   
starstruck #E6AC00
   
vivid amber [2] #E7AE00
   
crusade #CDB692
   
PMS130 #EAAF0F
   
tea [3] #C1BAB0
   
essential cream #DCB66F
   
cotton seed [2] #C2BDB6
   
ronchi [2] #EAB852
   
pencarrow #E3BF7E
   
cocoon #DAC39F
   
golden rod [2] #F9BC08
   
blank canvas #DDC7A5
   
light gamboge #E7C58B
   
charger #F9C24E
   
fluorescent orange #FFBF00
   
luminous vivid amber #FFBF00
   
half cloud #D4CDC3
   
PMS135 #FCC963
   
eighth akaroa #E6DDD0
   
solitaire [2] #EADAC2
   
half blanc #E5DED4
   
very light gamboge #FFDB9E
   
galliano [2] #D8A723
   
toupe #C7AC7D
   
malta [2] #BDB2A1
   
indian khaki #C3B091
   
khaki [9] #C3B091
   
PMS124 #E0AA0F
   
urobilin #E1AD21
   
very light brown #D3B683
   
smooth operator #D2B88A
   
half drought #CABDA9
   
PMS400 #D1C6B5
   
new orleans [2] #E4C385
   
PMS142 #F2BF49
   
haystack #DEC7A1
   
sand [4] #DCC59F
   
lightning yellow [2] #FCC01E
   
cherokee [2] #F5CD82
   
beer srm 03 #FDCB5A
   
half sandspit brown #DAD2C6
   
double solitaire #E4D2B6
   
dairy cream [2] #EDD2A4
   
givry [2] #EBD4AE
   
eighth joss #E0D8CC
   
aquashield canterbury clay #C6AE83
   
canterbury clay #C6AE83
   
putty [3] #CDAE70
   
style pasifika pink night #CDAE70
   
eighth colins wicket #C4B59C
   
saloon #D5BF98
   
cream can [2] #EEC051
   
bright spark #F3BE33
   
spotlight #F8BF00
   
raffia [2] #DCC6A0
   
golden poppy #FCC200
   
marzipan [2] #EBC881
   
bardot #F3C762
   
mikado yellow #FFC40C
   
eighth napa #D4CDC2
   
PMS123 #FFC61E
   
golden yellow [2] #FEC615
   
sunflower [3] #FFC512
   
half haystack #E6D3B3
   
quarter sandspit brown #E1DACF
   
eighth tea #E2DED8
   
vista white [2] #E3DFD9
   
anglaise #EEDEC4
   
PMS465 #C1A875
   
triple parchment #BDAF96
   
coral [9] #C0B093
   
nomad [2] #BAB1A2
   
gold tips [2] #E2B227
   
eighth friar grey #C1BCB4
   
meat brown #E5B73B
   
toast lmu 70 #C9C1B4
   
manuka honey #DEC083
   
akaroa [2] #D4C4A8
   
sandbar #E2C385
   
golden #F5BF03
   
chamois [3] #E6CC9A
   
pearl [2] #E6CC9A
   
blanc [2] #D9D0C1
   
style pasifika sky white #D9D0C1
   
PMS1225 #FFCC49
   
quarter truffle #D8D3CB
   
oopsy daisy #FFD67B
   
salomie [2] #FFD67B
   
quarter cloud #E1DCD4
   
eighth drought #E3DBCE
   
wheat [7] #F5DEB3
   
sandstone [3] #C9AE74
   
toast lmu 65 #C2B190
   
sundial #DDB12C
   
eighth pravda #C3BCB0
   
sorrell brown [2] #CEB98F
   
anzac [2] #E0B646
   
half bison hide #C7BDAB
   
half canterbury clay #D3BF99
   
half putty #D8BF8B
   
straw [4] #DABE82
   
cloud [2] #C7C4BF
   
triple blanc #CEC3AF
   
bright sun [2] #ECBD2C
   
hive #EFBD00
   
starbell #EBC155
   
eighth malta #D8D2C8
   
last chance #D8D2C8
   
sunglow [2] #FFCC33
   
PMS810 #FFCC1E
   
quarter canterbury clay #E5D2AF
   
eighth bison hide #DED7CB
   
rock salt [2] #E6D6B8
   
aquashield astra #EDD5A6
   
astra [2] #EDD5A6
   
latte #EDD5A6
   
quarter tea #E0DAD0
   
PMS155 #F4DBAA
   
triple dutch white #F3DAA9
   
PMS134 #FFD87F
   
la luna #FFD87A
   
desert [4] #CCAD60
   
burnt yellow #D5AB09
   
eighth stonehenge #BDB9B2
   
bison hide [2] #C1B7A4
   
light beige [3] #DDC283
   
zombie [2] #DDC283
   
chalky [2] #DFC281
   
lighthouse #D1CCC3
   
quarter putty #E0CB9F
   
deep lemon #F5C71A
   
tangerine yellow #FFCC00
   
usc gold #FFCC00
   
splash [2] #F1D79E
   
half spanish white [2] #E6DBC7
   
laser [2] #C6A95E
   
aquashield akaroa #BEB29A
   
lemon [5] #D9B220
   
double parchment #C7BBA3
   
double spanish white [2] #D2C3A3
   
triple spanish white #D5C4A1
   
brilliant amber #E7C251
   
moon yellow [2] #F0C420
   
teddy #EFC741
   
double blanc #D8CEBA
   
half fossil #DAD1C0
   
aquashield spanish white #DED1B7
   
janna [2] #DED1B7
   
spanish white [2] #DED1B7
   
PMS141 #F2CE68
   
kournikova [2] #F9D054
   
eighth canterbury clay #E3D7BF
   
bone [3] #E3DAC9
   
golden glow [2] #F9D77E
   
sweet dreams #F9D77E
   
merino [2] #E1DBD0
   
zinc white [2] #E1DBD0
   
beer srm 02 #FDD979
   
light brilliant amber #FFD865
   
half albescent white #E5DFD4
   
baja white [2] #F0DFBB
   
dutch white [3] #F0DFBB
   
roti [2] #C6A84B
   
creme de banane [2] #E0C161
   
pavlova [2] #D7C498
   
smooth cream #DAC79C
   
egg white [2] #E0C88D
   
westar [2] #D4CFC5
   
triple merino #D5CFC3
   
half caraway #D7CEBB
   
PMS467 #DDCCA5
   
fizz #F5CC23
   
turbo [2] #F5CC23
   
jonquil [4] #F4CA16
   
PMS116 #FCD116
   
cyber yellow #FFD300
   
yellow [11] #FFD300
   
popcorn #EAD7AA
   
tinkerbell #FCD763
   
dandelion [4] #FED85D
   
half napa #B4AD9E
   
matchstick #C3B38D
   
half cougar #BCB5A6
   
quarter craigieburn #BFB7A6
   
PMS110 #D8B511
   
PMS466 #D1BF91
   
sugar loaf #CCC2AB
   
chenin [2] #DEC371
   
acropolis #CEC6B5
   
aquashield acropolis #CEC6B5
   
half tea #CEC6B5
   
half sisal #D5C9AE
   
bite me #EBC525
   
sisal [2] #D3CBBA
   
banana split #F1CC2B
   
golden dream [2] #F1CC2B
   
quarter silver sand #D3D0CA
   
double colonial white [2] #E4CF99
   
hampton [2] #E8D4A2
   
beeswax [2] #E9D7AB
   
colonial white [2] #E9D7AB
   
light mustard #F7D560
   
twentyfourseven #FAD443
   
wild thing #FAD443
   
albescent white [2] #E1DACB
   
quarter sisal #E4DAC4
   
eighth putty #E8D8B1
   
PMS122 #FCD856
   
PMS803 2X #FFD816
   
southern cross #FFD700
   
house white #DFDDD9
   
quarter fossil #E4DCCB
   
double pearl lusta [2] #E9DCBE
   
mustard [4] #FFDB58
   
sundance [2] #C4AA4D
   
funk #C6AA24
   
style pasifika fallen gold #C6AA24
   
bedrock #B3AC9C
   
PMS452 #C4B796
   
dark yellow [2] #D5B60A
   
PMS421 #BFBAAF
   
triple thorndon cream #C5BDAA
   
coral reef #C7BCA2
   
half akaroa #CBC2AD
   
double white pointer #D1CCC1
   
broom [2] #EECC24
   
light amber #E7D08B
   
PMS129 #F2D13D
   
vienna #E8D8AF
   
school bus yellow #FFD800
   
double villa white #E6DCC5
   
naples yellow #FADA5E
   
royal yellow #FADA5E
   
stil de grain yellow #FADA5E
   
light gold [2] #FDDC5C
   
sunflower yellow #FFDA03
   
pearl lusta [2] #EAE0C8
   
triple pearl lusta #EBDFC3
   
melting moment #F4DE9E
   
hathaway #F7DE94
   
PMS414 #B5AFA0
   
triple fossil #BEB291
   
corkscrew #BDB6A5
   
old gold #CFB53B
   
truffle #BEB9AD
   
double fossil #C2B89E
   
tacha [2] #D2B960
   
half pavlova #CBBFA0
   
aths special [2] #D5CBB2
   
fossil #D5CBB2
   
festival [2] #EACC4A
   
golden sand [2] #EACE6A
   
switched on #EDCE00
   
pompeii #DCD1B5
   
triple sea fog #D8D5CE
   
energy yellow [2] #F5D752
   
PMS109 #F9D616
   
PMS454 #E2D8BF
   
sizzling sunrise #FFDB00
   
triple rice cake #E5DECD
   
eighth pavlova #EAE0C7
   
gargoyle gas #FFDF46
   
overland #B2AA94
   
PMS103 #C6AD0F
   
brownish yellow #C9B003
   
ecru [2] #C2B280
   
eighth arrowtown #BAB5A8
   
beachcomber #C7BA95
   
quarter napa #C7C2B5
   
triple wheatfield #D1C6A6
   
party mix #E1C53A
   
quarter bison hide #D0CABA
   
vivid gold #E7CA00
   
PMS420 #D1CCBF
   
double wheatfield #D9CFB3
   
quarter akaroa #D9D2BF
   
quarter pavlova #DED3B4
   
portica [2] #F0D555
   
filmpro lemon yellow #F3D52C
   
white pointer [2] #DAD6CC
   
PMS468 #E2D6B5
   
double chandelier #E5D7AD
   
bavarian cream #E5D6A7
   
quarter caraway #E1DBCC
   
sidecar [2] #E9D9A9
   
chandelier #EDDFB8
   
jasmine #F8DE7E
   
mellow yellow [2] #F8DE7E
   
sun yellow #FFDF22
   
luminous vivid gold #FFDF00
   
chino [2] #B8AD8A
   
PMS4515 #BCAD75
   
yuma [2] #C7B882
   
quarter grey olive #C2BCAB
   
tweet #D4BC00
   
caraway #C7BFA8
   
souffle #D5C171
   
triple white pointer #C8C3B5
   
half truffle #CDC9BE
   
parchment [3] #D0C8B0
   
PMS453 #D6CCAF
   
butter [2] #DECB81
   
sandwisp [2] #DECB81
   
PMS428 #D1CEC6
   
PMS4535 #DBCEA5
   
safety yellow #EED202
   
ripe lemon #F4D81C
   
sandy #F1DA7A
   
PMS128 #F4DB60
   
minion yellow #F5DC50
   
PMS108 #F9DD16
   
quarter ecru white #E2DED3
   
PMS121 #F9E070
   
muddy yellow #BFAC05
   
eighth stonewall #B2AD9E
   
toi #B7AD8B
   
vegas gold #C5B358
   
mustard yellow #D2BD0A
   
PMS4525 #CCBF8E
   
PMS606 #D3BF11
   
PMS413 #C6C1B2
   
ipanema #DCC64B
   
yellow submarine #E8D233
   
sandstorm #ECD540
   
wheatfield [2] #DFD7BD
   
PMS4545 #E5DBBA
   
pale light grayish amber #E7DCB8
   
buff [3] #F0DC82
   
PMS115 #F9E04C
   
PMS114 #F9E24C
   
thistle [7] #C7BD95
   
light goldenrod [5] #CDBE70
   
old goldenrod [5] #CDBE70
   
hitchhiker #D0C7A8
   
confetti [2] #DDCB46
   
tahuna sands [2] #D8CC9B
   
PMS458 #DDCC6B
   
banana [2] #E3CF57
   
citrine #E4D00A
   
sapling [2] #E1D5A6
   
arylide yellow #E9D66B
   
hansa yellow #E9D66B
   
quarter rakaia #D7D6D3
   
flax [3] #EEDC82
   
half grey olive #B1AB95
   
glitterati #B3AD97
   
earls green [2] #C9B93B
   
turmeric [2] #CABB48
   
bird flower [2] #D0C117
   
ugly yellow #D0C101
   
winter hazel [2] #D0C383
   
PMS605 #DDCE11
   
ecru white [2] #D6D1C0
   
joanna [2] #D6D1C0
   
brilliant gold #E7D551
   
bright lights #E9D725
   
bubble white #DCD7C6
   
thorndon cream #DCD7C6
   
half parchment #E0DAC3
   
beige [3] #E6DAA6
   
dull yellow #EEDC5B
   
half titania #E0DCCE
   
oldgoldenrod #EEDD82
   
half thorndon cream #E5E1D3
   
half joanna #E4DFCE
   
quarter parchment #E6E1CF
   
moonbeam #F2E289
   
off piste #AFACA0
   
gimblet [2] #B9AD61
   
heathered grey [2] #B6B095
   
half hillary #B9B398
   
olive yellow #C2B709
   
grey nickel [2] #BDBAAE
   
barberry [2] #D2C61F
   
double thorndon cream #CDC8B5
   
wild rice [2] #E3D474
   
coconut cream [2] #E1DABB
   
brie #E3DAB2
   
golden fizz [2] #EBDE31
   
black haze [2] #E0DED7
   
ceramic [2] #DFDDD6
   
hint of grey [2] #DFDDD6
   
sea fog [2] #DFDDD6
   
style pasifika white cloud #DFDDD6
   
half ecru white #E0DCCC
   
PMS460 #EADD96
   
PMS612 #C4BA00
   
dirty yellow #CDC50A
   
cornsilk [4] #CDC8B1
   
wattle [2] #D6CA3D
   
PMS5865 #D6CEA3
   
concrete [2] #D2D1CD
   
quarter linen #D8D5C8
   
double travertine #DBD5BA
   
PMS459 #E2D67C
   
quarter ash #D9D6CA
   
PMS604 #E8DD21
   
PMS3965 #E8DD11
   
milk white [2] #DCD9CD
   
barely there #DFDDD5
   
travertine [2] #E2DDC7
   
PMS3955 #EDE211
   
earthstone #B5AF8B
   
billy t #C1B943
   
ash [2] #BEBAA7
   
vomit yellow #C7C10C
   
double joanna #C9C5B0
   
quarter hillary #CAC5AC
   
half ash #CBC8BA
   
titania #CAC7B9
   
alo #D1CB1B
   
quill grey [2] #CBC9C0
   
PMS611 #D6CE49
   
miso #D2CCA8
   
white rock [2] #D4CFB4
   
piss yellow #DDD618
   
triple black white #D7D5CC
   
mint julep [2] #E0D8A7
   
manz [2] #E4DB55
   
half white rock #DFDBC6
   
double sea fog #DFDDD4
   
titanium yellow #EEE600
   
eagle [2] #B0AC94
   
quarter taupe grey #AFADA3
   
taupe grey [3] #B3AF95
   
coriander [2] #BBB58D
   
misty moss #BBB477
   
puke yellow #C2BE0E
   
PMS397 #C1BF0A
   
PMS617 #CCC47C
   
chrome white [2] #CAC7B7
   
froth green #CAC7B7
   
half linen #CDCAB9
   
lemon twist #D7CF8C
   
quarter tana #D9D6C6
   
PMS616 #DDD69B
   
PMS610 #E2DB72
   
starship [2] #E3DD39
   
PMS427 #DDDBD1
   
PMS615 #E2DBAA
   
peridot #E6E200
   
copyrite #B4B2A6
   
tana [2] #B8B5A1
   
dark khaki [2] #BDB76B
   
khaki dark #BDB76B
   
linen [3] #BAB7A2
   
PMS5855 #CCC693
   
half tana #CCC9B6
   
PMS809 2X #D6D60C
   
eighth hillary #D6D3BE
   
bright gold #D9D919
   
weathered yellow #E0DA9F
   
PMS5875 #E0DBB5
   
primrose [2] #E4DE8E
   
PMS396 #E0E20C
   
eighth tana #E0DED1
   
half white pointer #E2E1DB
   
vivid yellow [2] #E7E700
   
stone age #B6B285
   
quarter crisp green #B8B47B
   
fawn green #BCB88F
   
sage [4] #BCB88A
   
silver sand [2] #BEBDB6
   
nirvana #C3BF8B
   
quarter foggy grey #C4C3BC
   
lemon chiffon [4] #CDC9A5
   
lemonchiffon [3] #CDC9A5
   
PMS809 #DDE00F
   
spring fever #E3DF6E
   
brilliant yellow #E7E751
   
PMS395 #E5E811


`(H,L) = (90,100)`

   
half concrete #E2E1E0
   
spring wood [2] #E9E1D9
   
half vista white #EEEAE6
   
karry [2] #FFEAD4
   
isabelline #F4F0EC
   
white linen [2] #F8F0E8
   
romance [2] #FFFEFD
   
sazerac [2] #F5DEC4
   
bridal heath [2] #F8EBDD
   
bisque [5] #FFE4C4
   
serenade [2] #FFF4E8
   
frangipani [2] #FFDEB3
   
tequila [2] #FFE6C7
   
caramel [3] #FFDDAF
   
desert storm [2] #EDE7E0
   
antique white [5] #FFEFDB
   
eighth biscotti #F1E8DD
   
eggshell [3] #FCE6C9
   
derby [2] #FFEED8
   
navajo white [4] #FFDEAD
   
eighth fossil #EDE6DD
   
quarter merino #F2EEE9
   
moccasin [2] #FAEBD7
   
pearl bush [2] #E8E0D5
   
pampas [2] #EAE4DC
   
double merino #EDE4D8
   
egg sour [2] #F9E4C5
   
peach [6] #FFF0DB
   
peach cream #FFF0DB
   
eighth truffle #E6E1DA
   
eighth blanc #F0EBE4
   
half soapstone #F0EBE4
   
blanched almond #FFEBCD
   
forget me not [2] #FDEFDB
   
champagne [4] #F7E7CE
   
pale gamboge #FFE8C2
   
eighth spanish white #F6EEE2
   
sandy beach [2] #FFEAC8
   
quarter blanc #ECE5DA
   
soapstone [2] #ECE5DA
   
quarter milk white #EDE9E3
   
half alabaster #F0EEEB
   
papaya whip #FFEFD5
   
wildflower #F1E2C9
   
peach yellow #FADFAD
   
cape honey [2] #FEE0A5
   
half solitaire #F1E5D1
   
wheat [7] #FFE7BA
   
island spice [2] #F8EDDB
   
double dutch white #F7E1B7
   
quarter concrete #E8E5E0
   
givry [2] #F8E4BF
   
dairy cream [2] #F9E4BC
   
quarter solitaire #F5EDDF
   
merino [2] #F6F0E6
   
milk white [2] #F6F0E6
   
pink lady [2] #FFF1D8
   
quarter spanish white [2] #EBE2D2
   
pale peach #FFE5AD
   
albescent white [2] #F5E9D3
   
blanc [2] #F5E9D3
   
eighth sisal #EBE2D1
   
bleach white [2] #EBE1CE
   
quarter albescent white #EEE8DD
   
varden [2] #FDEFD3
   
old lace #FDF5E6
   
oldlace #FDF5E6
   
half milk white #E8E4DC
   
half popcorn #F3E3C1
   
cream brulee [2] #FFE39B
   
banana mania [3] #FCE9BD
   
oasis [2] #FEEFCE
   
double bianca #FFF5E1
   
floral white #FFFAF0
   
platinum [2] #E5E4E2
   
wild sand [2] #E7E4DE
   
blondee #F4E3BB
   
golden glow [2] #FDE295
   
pipi [2] #F5E6C4
   
gin fizz [2] #F8EACA
   
soft whisper #F8EACA
   
half black white #F0EEEA
   
half cararra #E9E2D2
   
honeymoon #F4E1AF
   
buttermilk [2] #F6E0A4
   
sing song #F6E0A4
   
half vienna #F3E5C3
   
barley white [2] #F7E5B7
   
rising star #F7E5B7
   
clotted cream #F5EAD0
   
half dutch white [2] #FBF0D6
   
PMS1215 #F9E08C
   
milk punch [2] #F3E5C0
   
very light amber #FFE79E
   
quarter popcorn #F5EACE
   
honey #FCEDC5
   
colonial white [2] #FFEDBC
   
early dawn [2] #FBF2DB
   
half spanish white [2] #FEF4DB
   
cosmic latte #FFF8E7
   
yellow tan #FFE36E
   
banana yellow [2] #FFE135
   
half colonial white [2] #F2E5BF
   
beer srm 01 #FEE799
   
janna [2] #F4EBD3
   
spanish white [2] #F4EBD3
   
astra [2] #FAEAB9
   
quarter villa white #F5F1E7
   
egg white [2] #FFEFC1
   
splash [2] #FFEFC1
   
eighth dutch white #F9F4E7
   
fleece #E9E3D2
   
PMS120 #F9E27F
   
sweet corn [2] #F9E176
   
sand yellow #FCE166
   
cadmium lemon #FFE303
   
vivid yellow [2] #FFE302
   
cararra [2] #EBE5D5
   
vis [2] #F9E496
   
villa white #F0E9D6
   
parchment [3] #F1E9D2
   
half chandelier #F3E9CB
   
buttery white [2] #F1EBDA
   
half pearl lusta [2] #F1EAD7
   
pale amber #FFF0C2
   
double rice cake #E7E2D3
   
orange white [2] #EAE3CD
   
gorse [2] #FDE336
   
shooting star #FDE336
   
quarter joanna #EAE6DA
   
kournikova [2] #FFE772
   
orchid white [2] #F1EBD9
   
softly #F1EBD9
   
quarter cararra #F3EFE3
   
bianca [2] #F4EFE0
   
half villa white #F3EEDF
   
apricot white [2] #F7F0DB
   
quarter dutch white #FBF4DF
   
pearl lusta [2] #FCF4DC
   
very pale amber #FFF8E2
   
wan white [2] #E4E2DC
   
ragamuffin #E8E3D3
   
PMS127 #F4E287
   
PMS113 #F9E55B
   
PMS107 #F9E526
   
turbo [2] #FAE600
   
half wheatfield #EAE4D0
   
medium champagne #F3E5AB
   
vanilla [3] #F3E5AB
   
lemon [5] #FDE910
   
eighth parchment #EDE9DC
   
sidecar [2] #F3E7BB
   
PMS1205 #F7E8AA
   
yellow [11] #FCE883
   
lemon meringue #F6EABE
   
light goldenrod [5] #FFEC8B
   
old goldenrod [5] #FFEC8B
   
quarter pearl lusta [2] #F2EDDD
   
beeswax [2] #FEF2C7
   
eighth rice cake #F4F3F0
   
eighth black white #F6F4EE
   
off yellow [3] #FAF3DC
   
filmpro white #F9F6ED
   
narvik [2] #E9E6DC
   
sandwisp [2] #F5E7A2
   
marigold yellow #FBE870
   
portica [2] #F9E663
   
PMS102 #F9E814
   
festival [2] #FBE96C
   
broom [2] #FFEC13
   
quarter wheatfield #F0ECDE
   
drover [2] #FBEB9B
   
light brilliant gold #FFEC65
   
PMS803 #FFED38
   
half bianca #F6F3E9
   
half orchid white #F7F4EA
   
solitaire [2] #FEF8E2
   
double colonial white [2] #EEE3AD
   
PMS106 #F7E859
   
quarter white pointer #EAE8E1
   
picasso [2] #F8EA97
   
flavescent #F7E98E
   
candy corn #FBEC5D
   
corn [3] #FBEC5D
   
maize [4] #FBEC5D
   
buzz #FBEB50
   
paris daisy [2] #FBEB50
   
sandy yellow #FDEE73
   
aureolin #FDEE00
   
canary yellow [2] #FFEF00
   
yellow rose #FFF000
   
light tan [2] #FBEEAC
   
eighth wheatfield #F4F1E6
   
quarter rice cake #F6F4ED
   
china ivory [2] #FBF3D3
   
double pearl lusta [2] #FCF4D0
   
cornsilk [4] #FFF8DC
   
double black white #E4E2DA
   
PMS614 #EAE2B7
   
quarter thorndon cream #E9E6DA
   
scotch mist [2] #EEE7C8
   
half merino #ECEAE2
   
whipped cream #F1ECD6
   
blond #FAF0BE
   
quarter black white #F2F1ED
   
manyana #F2F0E8
   
very light gold #FFF39E
   
quarter alabaster #F7F6F2
   
khaki [9] #F0E68C
   
light khaki [2] #F0E68C
   
half and [2] #EDE7C8
   
sahara sand #F1E788
   
holiday #F5EB4F
   
PMS607 #F2EABC
   
rice cake [2] #EFECDE
   
whitewash #EFECDE
   
smiles #FBF073
   
witch haze [2] #FBF073
   
yellowish #FAEE66
   
eighth thorndon cream #F0EEE5
   
wheatfield [2] #F3EDCF
   
half rice cake #F2F0E7
   
dark cream #FFF39A
   
lemon yellow [2] #FFF44F
   
cadmium yellow [2] #FFF600
   
yellow sunshine #FFF700
   
sunny yellow #FFF917
   
baja white [2] #FFF8D1
   
dutch white [3] #FFF8D1
   
double barely there #E4E2D8
   
arrowroot #E7E2C5
   
PMS461 #EDE5AD
   
PMS3945 #EFEA07
   
green yellow [4] #F0E891
   
PMS602 #F2EA87
   
PMS101 #F4ED47
   
alabaster [3] #F2F0E6
   
pale #FFF9D0
   
pale gold [3] #FFF7C2
   
bright yellow [2] #FFFD01
   
marble #E6E4D8
   
texas [2] #ECE67E
   
PMS603 #EDE85B
   
PMS608 #EFE8AD
   
goldenrod pale #EEE8AA
   
pale goldenrod #EEE8AA
   
half wan white #E9E8E2
   
lemon chiffon [4] #EEE9BF
   
lemonchiffon [3] #EEE9BF
   
PMS100 #F4ED7C
   
PMS3935 #F2ED6D
   
quarter wan white #EDECE6
   
rum swizzle [2] #F1EDD4
   
PMS600 #F4EDAF
   
straw [4] #FCF679
   
icterine #FCF75E
   
buff [3] #FEF69E
   
sunshine yellow #FFFD37
   
daffodil #FFFF31
   
electric yellow [2] #FFFF33
   
laser lemon [3] #FEFE22
   
lemon glacier #FDFF00
   
luminous vivid yellow #FFFF00
   
half secrets #E6E4D5
   
linen [3] #E6E4D4
   
satin linen #E6E4D4
   
PMS609 #EAE596
   
PMS394 #EAED35
   
PMS601 #F2ED9E
   
dolly [2] #F5F171
   
half sea fog #EFEEE7
   
filmpro reduction base #F1F0E9
   
corn field [2] #F8F3C4
   
daisy chain #F8F3C4
   
ecru white [2] #F5F3E5
   
joanna [2] #F5F3E5
   
manilla [2] #FFFA86
   
custard #FFFD78
   
butter yellow #FFFD74
`(H,L) = (120,0)`

   
green waterloo [2] #101405
   
black forest [2] #0B1304
   
marshland [2] #0B0F08
   
gordons green [2] #0B1107
   
very deep chartreuse green #0E1D00


`(H,L) = (120,20)`

   
very dark olive #1D1D11
   
very deep olive #1D1D00
   
el paso [2] #39392C
   
grasslands #3D3D2E
   
yellowish black #1D1D1A
   
jungle green [5] #292924
   
PMS419 #282821
   
karaka [2] #2D2D24
   
style pasifika dark stone #2D2D24
   
helter skelter #33332D
   
dark olive [2] #373E02
   
PMS447 #3F3F38
   
PMS5747 #424716
   
PMS426 #2B2B28
   
waiouru [2] #363C0D
   
green waterloo [2] #2C2D24
   
bathurst #3C4027
   
hunter green [5] #2F3125
   
rangoon green [2] #1C1E13
   
black olive [2] #3B3C36
   
squall #3A3B35
   
green kelp [2] #393D2A
   
turtle green [3] #363E1D
   
deep khaki #3D4031
   
scrub [2] #3D4031
   
rangitoto [2] #2E3222
   
clover [2] #384910
   
PMS5743 #3F4926
   
zeus [2] #3B3C38
   
eternity [2] #2D2F28
   
style pasifika volcanic rock #2D2F28
   
rockpool green #31332C
   
log cabin [2] #393E2E
   
rifle green [2] #414833
   
pine tree [2] #171F04
   
olive green [5] #242E16
   
marshland [2] #2B2E26
   
seaweed [3] #37412A
   
mediterranean olive #353F2A
   
butterfly creek #3C492F
   
very dark chartreuse green #171D11
   
deep forest green #182D09
   
forest green [7] #182D09
   
black forest [2] #2C3227
   
mallard [2] #3A4531
   
army #30342D
   
palm leaf [2] #19330E
   
forrest green #154406
   
oil [2] #313330
   
earth green #2E342B
   
double gravel #3A3C39


`(H,L) = (120,40)`

   
dark olive [2] #595927
   
triple tapa #5B5A50
   
secret garden #6D6D26
   
brownish green #6A6E09
   
hemlock [2] #5E5D3B
   
mud green #606602
   
pistachio [4] #676927
   
climate #6E6D5E
   
kokoda [2] #6E6D57
   
dimension #717056
   
dark olive green [7] #4F4F2F
   
olive [3] #6E750E
   
raptor #585847
   
dark grayish olive #595942
   
saratoga [2] #555B10
   
verdigris [3] #5D5E37
   
PMS5757 #6B702B
   
crete [2] #737829
   
double tapa #6A6A5F
   
poop green #6F7C00
   
waiouru [2] #4C4E31
   
ship grey [2] #4E4E4C
   
thunder [2] #4D4D4B
   
verdun green [2] #495400
   
vault #565740
   
deep apple green #4E5900
   
dark olivish grey #595953
   
PMS425 #60605B
   
storm dust [2] #646463
   
tarmac #6F6F6E
   
olive drab [7] #6F7632
   
murky green #6C7A0E
   
dark apple green #535927
   
pacifika [2] #667028
   
rain forest [2] #667028
   
style pasifika palm green #667028
   
woodland [2] #4D5328
   
army green [2] #4B5320
   
grey green [3] #525636
   
fern frond [2] #575E2E
   
PMS378 #566314
   
fiji green [2] #636F22
   
olive green [5] #677A04
   
finch [2] #75785A
   
siam [2] #686B50
   
heavy metal [2] #46473E
   
modular green #4C4E3F
   
kelp [2] #4D503C
   
PMS5753 #5E663A
   
half gravel #5C5D56
   
quarter gravel #71726A
   
deep lime green #435900
   
dark lime green [2] #4D5927
   
triple stack #656660
   
muddy green #657432
   
bronzetone [2] #434C28
   
dark grayish lime green #545942
   
gravel [2] #4A4B46
   
camouflage green [2] #4B6113
   
camo green #526525
   
PMS371 #566B21
   
traffic #6C6D68
   
dirty green #667E2C
   
tuatara [2] #454642
   
PMS574 #495928
   
dark moss green #4A5D23
   
chicago [2] #5B5D56
   
military green #667C3E
   
avocado [4] #568203
   
deep spring bud [2] #385900
   
dark spring bud #465927
   
olive green dark #556B2F
   
navy green #35530A
   
clover [2] #47562F
   
lunar green [2] #4E5541
   
magnetic #555A4C
   
panzano #5B624E
   
green leaf [2] #526B2D
   
rifle green [2] #444C38
   
barmy army #607640
   
wimbledon #536D33
   
chalet green [2] #5A6E41
   
paddock #667156
   
knave #50534C
   
terre verte #385E0F
   
PMS575 #547730
   
deep chartreuse green #2D5900
   
dark chartreuse green #405927
   
dark grayish chartreuse green #4E5942
   
dell [2] #396413
   
willow grove [2] #69755C
   
pickled aspen [2] #5B6452
   
sap green [3] #507D2A
   
dingley [2] #607C47
   
trainspotter #44493F
   
armadillo [2] #484A46
   
cabbage pont [2] #4C5544
   
high country #406326
   
double trojan #656664
   
topspin #427120
   
dark grass green #388004
   
fervent green #394F2B
   
cliffhanger #4A4F46
   
deep pistachio #215900
   
dark pistachio #3A5927
   
lush #354C28
   
green house [2] #24500F
   
ebony [3] #555D50
   
limed ash [2] #676D63
   
napier green #2A8000
   
deep harlequin #165900
   
bilbao [2] #327C14
   
mangrove #484E45
   
lincoln green #195905
   
dark harlequin #345927
   
greenback #44583B
   
lucky break #3E762D
   
PMS364 #3A7728
   
axolotl [2] #63775A


`(H,L) = (120,60)`

   
lemon chiffon [4] #8B8970
   
lemonchiffon [3] #8B8970
   
PMS384 #939905
   
archive grey #9A9991
   
cement [3] #A5A391
   
moderate olive #A8A84A
   
foggy grey [2] #A7A69D
   
double linen #A9A790
   
cobblestone #807F73
   
castle rock #858477
   
crisp green #959552
   
pea soup [3] #929901
   
khaki [9] #9F9F5F
   
swordfish #A7A69C
   
triple lemon grass #818068
   
drab [3] #828344
   
trendy green [2] #7E8424
   
bandicoot [2] #858470
   
style pasifika dry bamboo #88885B
   
wilderness #88885B
   
isotonic #8C8B74
   
baby poop green #8F9805
   
PMS383 #A3AF07
   
shit green #758000
   
kombi #838931
   
old medium goldenrod [5] #8B8B66
   
malachite green [2] #97976F
   
citron [2] #9EA91F
   
grayish olive #A8A87D
   
tapa [2] #7C7C72
   
pacifika [2] #778120
   
rain forest [2] #778120
   
warm grey [2] #808069
   
schist [2] #87876F
   
light yellow [7] #8B8B7A
   
double lemon grass #8B8B74
   
awol #888C4D
   
sterling #8B8B7E
   
PMS5767 #8C914F
   
yellowish grey #A8A89C
   
PMS5777 #AAAD75
   
half chicago #777770
   
swamp green [2] #748500
   
silver lining #7F7F7D
   
battleship grey [4] #848482
   
old silver #848482
   
jumbo [2] #878785
   
silver steel #878786
   
bitter [2] #88896C
   
ivory [5] #8B8B83
   
baby shit green #889717
   
aquashield half tapa #929288
   
half tapa #929288
   
avocado [4] #95986B
   
star dust [2] #9F9F9C
   
pea soup green #94A617
   
strong apple green #93A800
   
delta [2] #A4A49D
   
puke green #9AAE07
   
flax [3] #828562
   
lemon grass [2] #999A86
   
PMS5773 #9B9E72
   
moderate apple green #9CA84A
   
barf green #94AC02
   
limelight #99AD25
   
PMS5763 #777C4F
   
wasabi [2] #849137
   
vomit green #89A203
   
locust [2] #A2A580
   
impromptu #9BB123
   
anemone green #888C6C
   
frontier #999D7A
   
green smoke [2] #9CA664
   
booger green #96B403
   
ugly green #7A9703
   
pea green #8EAB12
   
bud [2] #A5A88F
   
sickly green #94B21C
   
dark yellow green #728F02
   
quarter tapa #A3A49C
   
icky green #8FAE22
   
stun #A7AC8B
   
chrome oxide green #668014
   
triple delta #787973
   
proton #96988C
   
westwood #909B67
   
sage [4] #989F7A
   
moderate lime green #91A84A
   
avocado green #87A922
   
apple green [4] #8DB600
   
khaki green #728639
   
PMS377 #709302
   
camo #7F8F4E
   
strong lime green #7EA800
   
limerick [2] #89AC27
   
flax smoke #7B8265
   
moss green [3] #8A9A5B
   
grayish lime green #9EA87D
   
olive drab [7] #698B22
   
olivedrab [5] #698B22
   
limeade [2] #6F9D02
   
artichoke #8F9779
   
sushi [2] #7C9F2F
   
dark lime #84B701
   
industrial silver #7C7D79
   
medium forest green #6B8E23
   
koru #778E46
   
montoya #777972
   
swamp [3] #698339
   
lima [2] #7AAC21
   
top secret #7AAC21
   
PMS376 #7FBA00
   
limed ash [2] #747D63
   
dark olive green [7] #6E8B3D
   
washed green #909782
   
jigsaw #8EA467
   
moderate spring bud #85A84A
   
cross country #687F45
   
gunsmoke [2] #7A7C76
   
mossy green #638B27
   
sap green [3] #5C8B15
   
double delta #83857F
   
eighth gravel #888A84
   
christi [2] #71A91D
   
strong spring bud #69A800
   
half washed green #A1A894
   
woodstock #839C60
   
chelsea cucumber [2] #88A95B
   
PMS370 #568E14
   
kensington grey #9D9F9A
   
vida loca [2] #5F9228
   
drab green #749551
   
bach #839270
   
leaf #71AA34
   
kakapo #5C9625
   
ravine #848A7D
   
leaf green #5CA904
   
moderate chartreuse green #79A84A
   
kermit green #5CB200
   
grayish chartreuse green #93A87D
   
chartreuse [6] #458B00
   
PMS576 #608E3A
   
highland [2] #7A9461
   
moss #769958
   
asparagus [3] #7BA05B
   
strong chartreuse green #54A800
   
camouflage green [2] #78866B
   
lawn green [2] #4DA409
   
PMS369 #56AA1C
   
go #76AD4C
   
green [12] #66B032
   
nasty green #70B23F
   
cinnabar green #61B329
   
frog green #58BC08
   
atmosphere #A8AAA6
   
grass #5CAC2D
   
PMS375 2X #54BC00
   
grass green #3F9B0B
   
grassy green #419C03
   
flat green #699D4C
   
strong pistachio #3FA800
   
moderate pistachio #6DA84A
   
turtle green [3] #75B84F
   
PMS368 #5BBF21
   
seagrass #86A475
   
wham #5FB33A
   
kelly green [2] #4CBB17
   
la palma [2] #368716
   
ranger #6D8063
   
off green [3] #6BA353
   
apple [3] #66B348
   
bud green #7BB661
   
glade green [2] #5F8151
   
strong harlequin #2AA800
   
groovy #5CA345
   
moderate harlequin #61A84A


`(H,L) = (120,80)`

   
olive green [5] #B5B35C
   
half foggy grey #B8B7AF
   
la rioja [2] #BAC00E
   
eighth castle rock #BEBDB4
   
kangaroo [2] #C5C3B0
   
somerset #DFDD78
   
PMS5807 #E0DDBC
   
first light #E5E1AC
   
canary [5] #E2E64D
   
pea soup [3] #B9B880
   
PMS390 #BAC405
   
thistle [7] #CCCAA8
   
thistle green #CCCAA8
   
zen #D2D0AE
   
PMS5797 #D3D1AA
   
bitter lemon [2] #D2DB32
   
PMS5803 #D8D6B7
   
goldenrod [9] #DBDB70
   
loafer [2] #DBD9C2
   
daydream #DEDCC3
   
mustard green #A8B504
   
pebble grey #B4B3A4
   
bone white #B8B7A6
   
mist grey [2] #BAB9A9
   
bile #B5C306
   
baby puke green #B6C406
   
key lime pie #BFC921
   
lime [5] #BFC921
   
foggy grey [2] #CBCAB6
   
moon mist [2] #CECDB8
   
PMS584 #CED649
   
sponge #DCDBCD
   
PMS585 #DBE06B
   
booger buster #DDE26A
   
citrine white [2] #DEDDCB
   
green white [2] #DEDDCB
   
flourish #ADB15E
   
PMS583 #AABA0A
   
snot #ACBB0D
   
PMS5783 #B5B58E
   
acid green [2] #B0BF1A
   
rio grande [2] #B7C61A
   
PMS5787 #C6C699
   
old medium goldenrod [5] #CDCD96
   
deco [2] #CCCF82
   
neva #C6D60D
   
PMS389 #CEE007
   
PMS388 #D6E80F
   
PMS586 #E2E584
   
terrain #ADAD99
   
aspiring #BBBBA1
   
pine glade [2] #BDC07E
   
PMS5793 #C6C6A5
   
light yellow [7] #CDCDB4
   
celeste [3] #D2D2C0
   
PMS5665 #D6D6C6
   
wheat [7] #D8D8BF
   
pear [2] #D1E231
   
PMS380 #D6E542
   
sickly yellow #D0E429
   
tiger lily #DDE574
   
bombay [2] #AEAEAD
   
celery [3] #B4C04C
   
green/yellow #B5CE08
   
double concrete #C5C5C3
   
grey nickel [2] #C3C3BD
   
ivory [5] #CDCDC1
   
greenish beige #C9D179
   
fuego [2] #C2D62E
   
pastel grey #CFCFC4
   
las palmas [2] #C6DA36
   
PMS441 #D1D1C6
   
orinoco [2] #D2D3B3
   
quill grey [2] #D6D6D1
   
quarter beryl green #D9D9CA
   
PMS381 #CCE226
   
brilliant apple green #D5E751
   
whitewater #E1E1DC
   
citrus [2] #9FB70A
   
bahia [2] #A9C01C
   
kidnapper [2] #BFC0AB
   
gooseberry #BFC298
   
green mist [2] #BFC298
   
wild willow [2] #B9C46A
   
poprock #C0C975
   
PMS382 #BAD80A
   
rice paper #D2D69C
   
vivid apple green #CAE700
   
mindaro [2] #DAEA6F
   
half lemon grass #ACAD9E
   
pea #A4BF20
   
vermont #B2BE61
   
spritzer #C2E225
   
helium #D8D9C8
   
ying yang #DADCBE
   
curiosity #D3E568
   
light apple green #DCE78B
   
bright olive #9CBB04
   
gross green #A0BF16
   
sublime #CDE65D
   
sick green #9DB92C
   
limerick [2] #9DC209
   
pistachio [4] #9DC209
   
snot green #9DC100
   
PMS382 2X #9EC400
   
beryl green [2] #BCBFA8
   
tana [2] #D9DCC1
   
PMS580 #D8DDB5
   
hypnotic #D1E182
   
booger #9BB53C
   
half atmosphere #BEBFB7
   
greenish tan #BCCB7A
   
yellowish green #B0DD16
   
june bud #BDDA57
   
light olive #ACBF69
   
eighth tapa #B7B8B2
   
eagle [2] #B6BAA4
   
android green #A4C639
   
happy hour #A9C949
   
vivid lime green [2] #A6D608
   
medium spring bud #C9DC87
   
half beryl green #D7DAC8
   
geneva #D2E09E
   
sherbert #D2E09E
   
brilliant lime green #C2E751
   
yellowy green #BFF128
   
locust [2] #A8AF8E
   
light olive green #A4BE5C
   
inch worm [2] #B0E313
   
light lime green [2] #D0E78B
   
tan green #A9BE70
   
slime green #99CC04
   
quarter delta #BFC0BB
   
pale olive #B9CC81
   
eighth lemon grass #C7C9BF
   
harp [2] #CBCEC0
   
yellow green [5] #C5E17A
   
PMS5595 #D8DBCC
   
PMS373 #CEEA82
   
chameleon #98B74F
   
swamp green [2] #ACB78E
   
caper [2] #AFC182
   
lickety split #A3D92D
   
wellywood #A3D92D
   
conifer [2] #B1DD52
   
PMS579 #C9D6A3
   
green spring [2] #A9AF99
   
quarter lemon grass #BABEAF
   
atlantis [2] #97CD2D
   
olive drab [7] #9ACD32
   
olivedrab [5] #9ACD32
   
secrets #C6CABB
   
PMS5527 #CED1C6
   
PMS578 #C6D6A0
   
PMS374 #BAE860
   
PMS365 #D3E8A3
   
sheen green #8FD400
   
grey nurse [2] #D1D3CC
   
sulu [2] #C6EA80
   
bud [2] #A8AE9C
   
dark lime green [2] #7EBD01
   
dark olive green [7] #A2CD5A
   
PMS375 #8CD600
   
brilliant spring bud #AFE751
   
light spring bud #C5E78B
   
feta [2] #DBE0D0
   
half delta #AEB0AA
   
PMS5645 #BCC1B2
   
PMS577 #B5CC8E
   
pale olive green #B1D27B
   
PMS5655 #C6CCBA
   
vivid spring bud #91E700
   
PMS621 #D8DDCE
   
PMS366 #C4E58E
   
inchworm #B2EC5D
   
gin [2] #D9DFCD
   
green lizard #A7F432
   
lima [2] #76BD17
   
schist [2] #A9B497
   
light moss green [2] #A6C875
   
soft apple #B8CA9D
   
sprout [2] #B8CA9D
   
pale leaf [2] #BDCAA8
   
coriander [2] #C4D0B0
   
PMS429 #ADAFAA
   
silver chalice [2] #ACAEA9
   
olivine #9AB973
   
dizzy lizzy #81CA2B
   
alien armpit #84DE02
   
PMS367 #AADD6D
   
PMS5455 #D6D8D3
   
pixie green [2] #BBCDA5
   
brilliant chartreuse green #9CE751
   
kiwi [2] #9CEF43
   
apple green [4] #76CD26
   
aquashield tasman #BAC0B3
   
tasman [2] #BAC0B3
   
kiwi green #8EE53F
   
light chartreuse green #B9E78B
   
norway [2] #A4B88F
   
chartreuse [6] #66CD00
   
anise #A7D67D
   
vivid chartreuse green #74E700
   
cooled green #C4D3B4
   
symphony #C4D3B4
   
pale light grayish chartreuse green #D0E7B8
   
pumice [2] #BAC0B4
   
eighth stack #C0C1BF
   
clay ash #BDC8B3
   
robins egg blue [2] #BDC8B3
   
quarter silver chalice #C7C8C6
   
PMS5517 #C9CEC4
   
ottoman [2] #D3DBCB
   
aqua haze [2] #D9DDD5
   
lawn green [2] #7CFC00
   
rainee [2] #B9C8AC
   
brilliant pistachio #89E751
   
dollar bill #85BB65
   
laurel green #A9BA9D
   
apple [3] #6ECB3C
   
feijoa [2] #A5D785
   
light pistachio #AEE78B
   
quarter tasman #D8DCD5
   
light grass green #9AF764
   
bright lime green #65FE08
   
bright green [2] #66FF00
   
mantis [2] #7FC15C
   
green apple #5EDC1F
   
toxic green #61DE2A
   
green yellow [4] #93DB70
   
vivid pistachio #57E700
   
luminous vivid pistachio #60FF00
   
lichen [2] #8FB67B
   
harlequin green #46CB18
   
PMS442 #BABFB7
   
gossip [2] #9FD385
   
tutti frutti #9FD385
   
half tasman #D0D5CD
   
light grey green #B7E1A1
   
vivid harlequin #3AE700
   
PMS5585 #C4CEBF
   
brilliant harlequin #77E751
   
chlorophyll green #4AFF00
   
harlequin [2] #3FFF00
   
luminous vivid harlequin #40FF00


`(H,L) = (120,100)`

   
eighth ash #E3E2DA
   
black white [2] #E5E4DB
   
primrose [2] #EDEA99
   
white rock [2] #EAE8D4
   
half barely there #EDECE4
   
portafino [2] #F4F09B
   
PMS393 #F2EF87
   
sunny #F2F27A
   
milan [2] #F6F493
   
pale prim [2] #F9F59F
   
golden fizz [2] #F5FB3D
   
eighth pearl lusta #F9F8F0
   
quarter bianca #F9F8F0
   
citrine white [2] #FAF7D6
   
creme de banane [2] #FFFC99
   
witch haze [2] #FFFC99
   
light yellow [7] #FFFE7A
   
laser lemon [3] #FDFC74
   
unmellow yellow [2] #FDFC74
   
pastel yellow [2] #FFFE71
   
canary [5] #FDFF63
   
lemon [5] #FDFF52
   
banana yellow [2] #FAFE4B
   
bianca [2] #FCFBF3
   
butter [2] #FFFF81
   
banana [2] #FFFF7E
   
light brilliant yellow #FFFF65
   
travertine [2] #FFFDE8
   
PMS386 #E8ED60
   
spring green [8] #ECEABE
   
manz [2] #EEEF78
   
starship [2] #ECF245
   
mint julep [2] #F1EEC1
   
moon glow [2] #F5F3CE
   
shalimar [2] #F8F6A8
   
promenade [2] #F8F6DF
   
white nectar [2] #F8F6D8
   
chilean heath [2] #F9F7DE
   
yellowish tan #FCFC81
   
egg shell #FFFCC4
   
parchment [3] #FEFCAF
   
very light yellow #FFFF9E
   
pale canary #FFFF99
   
pale yellow [2] #FFFF84
   
faded yellow #FEFF7F
   
PMS587 #E8E89B
   
honeysuckle [2] #E8ED69
   
fall green #ECEBBD
   
pale spring bud [2] #ECEBBD
   
cumulus [2] #F5F4C1
   
texas [2] #F8F99C
   
rum swizzle [2] #F9F8E4
   
cream [2] #FFFDD0
   
light beige [3] #FFFEB6
   
creme #FFFFB6
   
rice cake [2] #FFFEF0
   
apricot white [2] #FFFEEC
   
PMS387 #E0ED44
   
pale light grayish olive #E7E7B8
   
medium goldenrod [6] #EAEAAE
   
aths special [2] #ECEBCE
   
old medium goldenrod [5] #EEEEAF
   
jonquil [4] #EEF293
   
spring sun [2] #F1F1C6
   
tidal [2] #F0F590
   
hint of yellow [2] #F6F5D7
   
coconut cream [2] #F8F7DC
   
dolly [2] #F9FF8B
   
half and [2] #FFFEE1
   
ivory [5] #FFFFCB
   
very pale yellow [2] #FFFFBF
   
PMS379 #E0EA68
   
beige [3] #F5F5DC
   
mimosa [2] #F5F5CC
   
goldenrod light #FAFAD2
   
light goldenrod yellow #FAFAD2
   
off white #FFFFE4
   
yellow light #FFFFE0
   
eggshell [3] #FFFFD4
   
ecru [2] #FEFFCA
   
half athens grey #E4E4DF
   
snow drift [2] #E3E3DC
   
tusk [2] #E3E5B1
   
light yellowish grey #E7E7DA
   
cararra [2] #EEEEE8
   
lemon lime [3] #E3FF00
   
white [3] #F5F5F2
   
double alabaster #F3F3ED
   
glistening white #F4F4EC
   
corn field [2] #F8FACD
   
desert storm [2] #F8F8F7
   
baby powder #FEFEFA
   
yellowish white #FFFFF6
   
key lime [2] #E8F48C
   
tahuna sands [2] #EEF0C8
   
chartreuse [6] #DFFF00
   
chartreuse yellow #DFFF00
   
luminous vivid apple green #DFFF00
   
light brilliant apple green #ECFF65
   
sugar cane [2] #EEEFDF
   
chiffon [2] #F0F5BB
   
australian mint [2] #EFF8AA
   
carla [2] #F5F9CB
   
very light apple green #F3FF9E
   
frost [2] #E1E4C5
   
chill out #E2E7BA
   
lime white #EAECD6
   
pale apple green #F7FFC2
   
light khaki [2] #E6F2A2
   
greenish yellow #CDFD02
   
lime yellow #D0FE1D
   
arctic lime #D0FF14
   
neon yellow #CFFF04
   
china ivory [2] #FCFFE7
   
greeny yellow #C6F808
   
mindaro [2] #E3F988
   
electric lime [3] #CEFF1D
   
volt #CDFF00
   
fluorescent yellow #CCFF00
   
beryl green [2] #DEE5C0
   
black squeeze [2] #E5E6DF
   
quarter iron #E5E6DF
   
green yellow [4] #C9FF27
   
rice flower [2] #EFF5D1
   
PMS372 #D8ED96
   
yellow/green #C8FD3D
   
light brilliant lime green #D8FF65
   
very light lime green #E7FF9E
   
orinoco [2] #F3FBD4
   
pale light grayish lime green #DCE7B8
   
yellowgreen #BBF90F
   
pear [2] #CBF85F
   
yellow green [5] #C0FB2D
   
bitter lime #BFFF00
   
lime [5] #BFFF00
   
luminous vivid lime green #BFFF00
   
twilight blue [3] #F4F6EC
   
pale lime green [2] #F0FFC2
   
titanium white #FCFFF0
   
very pale lime green #F8FFE2
   
half house white #E2E3DF
   
lemon green #ADF802
   
caper [2] #DCEDB4
   
green white [2] #E8EBE0
   
olive drab [7] #C0FF3E
   
olivedrab [5] #C0FF3E
   
loafer [2] #EEF4DE
   
snow flurry [2] #EAF7C9
   
summer fun #EAF7C9
   
willow brook [2] #DFE6CF
   
periglacial blue [2] #E1E6D6
   
spring bud #A7FC00
   
chrome white [2] #E8F1D4
   
dark olive green [7] #CAFF70
   
light brilliant spring bud #C5FF65
   
very light spring bud #DBFF9E
   
lucky dip #D1EF9F
   
reef [2] #D1EF9F
   
light yellow green #CCFD7F
   
bright yellow green #9DFF00
   
luminous vivid spring bud #9FFF00
   
saltpan [2] #EEF3E5
   
kidnapper [2] #E1EAD4
   
pale lime #BEFD73
   
light lime green [2] #B9FF66
   
acid green [2] #8FFE09
   
french lime #9EFD38
   
light brilliant chartreuse green #B2FF65
   
light pea green #C4FE82
   
bright lime #87FD05
   
lime green [2] #89FE05
   
light yellowish green #C2FF89
   
very light chartreuse green #CFFF9E
   
luminous vivid chartreuse green #80FF00
   
medium spring green [2] #7FFF00
   
pistachio [4] #C0FA8B
   
light lime #AEFD6C
   
pale chartreuse green #E0FFC2
   
catskill white [2] #E0E4DC
   
spring frost #87FF2A
   
gossip [2] #D2F8B0
   
very pale chartreuse green #F0FFE2
   
ceramic [2] #FCFFF9
   
hint of grey [2] #FCFFF9
   
sea fog [2] #FCFFF9
   
wan white [2] #FCFFF9
   
frostee [2] #DBE5D2
   
light brilliant pistachio #9FFF65
   
celery [3] #C1FD95
   
very light pistachio #C2FF9E
   
pale pistachio #D9FFC2
   
nyanza #E9FFDB
   
cloud nine #EBF7E4
   
panache [2] #EBF7E4
   
tea green [2] #D0F0C0
   
light brilliant harlequin #8BFF65
   
hint of green [2] #DFF1D6
   
very light green [2] #D1FFBD
   
light green [4] #C8FFB0
   
feta [2] #F0FCEA
`(H,L) = (150,0)`

   
midnight moss [2] #041004
   
very deep green #001D00
   
very dark green [2] #111D11
   
racing green [3] #0C1911
   
very deep spring green #001D0E
   
black bean [3] #081910
   
very dark spring green #111D17


`(H,L) = (150,20)`

   
heavy metal [2] #2B3228
   
kombu green #354230
   
feverpitch #2D4325
   
palm leaf [2] #36482F
   
racing green [3] #014600
   
dark green [6] #033500
   
hunter green [5] #0B4008
   
kereru #283E23
   
darkgreen #054907
   
bottle green [4] #044A05
   
dark fern #0A480D
   
fern [5] #0A480D
   
very dark green [2] #062E03
   
myrtle #21421E
   
forest green [7] #06470C
   
british racing green [2] #05480D
   
filmpro chrome green #2F452C
   
lunar green [2] #3C493A
   
icon #2E382D
   
parsley [2] #134F19
   
deep fir [2] #002900
   
dark forest green #002D04
   
greenish black #1A1D1A
   
slate [2] #353635
   
dna #333633
   
botany bay #373837
   
crusoe [2] #004816
   
kea #283E2A
   
pine green [3] #0A481E
   
landscape green #2F4732
   
palm green [2] #09230F
   
cal poly green #1E4D2B
   
cal poly pomona green #1E4D2B
   
gordons green [2] #29332B
   
black leather jacket #253529
   
kaitoke green [2] #004620
   
timber green [2] #324336
   
county green [2] #01371A
   
botanic #21402B
   
up forest green #014421
   
english holly [2] #022D15
   
black bean [3] #232E26
   
possessed #373B38
   
permanent green [2] #25442F
   
zuccini [2] #044022
   
cardin green [2] #01361C
   
nikau #2A4032
   
bush [2] #0D2E1C
   
celtic [2] #163222
   
moroccan palm #28332C
   
petanque #2E3E34
   
evergreen [2] #05472A
   
midnight moss [2] #242E28
   
holly [2] #25342B
   
PMS5605 #233A2D
   
phthalo green #123524
   
everglade [2] #1C402E
   
earthsong #2A3E33
   
PMS3435 #024930
   
PMS5535 #213D30
   
PMS553 #234435
   
lamp black #2E473B
   
sherwood green [2] #02402C
   
zydeco [2] #02402C
   
ivy green #23352D
   
burnham [2] #234537
   
jurassic #37443E


`(H,L) = (150,40)`

   
cabbage pont [2] #3F4C3A
   
pickled aspen [2] #3F4C3A
   
cathedral #4B4D4A
   
deep sap green #0B5900
   
tree green #2A7E19
   
double stack #6F716E
   
fern green [2] #4F7942
   
dark green [6] #005300
   
deep green [3] #005900
   
dark grayish harlequin #485942
   
san felix [2] #0B6207
   
green dark #006400
   
pakistan green #006600
   
green fields #3E6334
   
green house [2] #3E6334
   
japanese laurel [2] #0A6906
   
tom thumb [2] #4F6348
   
ao #008000
   
green [12] #008000
   
office green #008000
   
web green #008000
   
india green #138808
   
forest #0B5509
   
battleship grey [4] #51574F
   
calm green #51574F
   
cactus [2] #5B6F55
   
finlandia [2] #61755B
   
deep emerald green #00590B
   
dark sap green #2D5927
   
axolotl [2] #4E6649
   
hunter green [5] #215E21
   
fern [5] #365C34
   
rivergum #495947
   
lattitude #6D726C
   
kermit #368136
   
deep malachite green #005916
   
mughal green #306030
   
jungle juice #2F7532
   
gray asparagus #465945
   
grey asparagus #465945
   
medium sea green [2] #426F42
   
camarone [2] #00581A
   
dark emerald green #27592D
   
dark grayish green #425942
   
darkish green #287C37
   
area #3C8043
   
filmpro emerald green #2C8139
   
PMS446 #494C49
   
middle earth #434E43
   
parsley [2] #305D35
   
dark greenish grey #535953
   
nandor [2] #4E5D4E
   
port phillip #647464
   
gondwana #5B755C
   
deep sea green [2] #005921
   
pine #2B5D34
   
deep moss green #355E3B
   
la salle green #087830
   
killarney [2] #49764F
   
PMS5615 #546856
   
ozone #47634B
   
dark malachite green #275934
   
gecko #45634B
   
milford green #334E39
   
PMS357 #215B33
   
yucca #68786B
   
crusoe [2] #165B31
   
grass stain #165B31
   
leprechaun #366243
   
condor #5B605C
   
PMS356 #007A3D
   
jungle green [5] #048243
   
goblin [2] #34533D
   
deep spring green #00592D
   
dark grayish malachite green #425948
   
fun green [2] #016D39
   
PMS350 #234F33
   
canyon #434E46
   
easy rider #535E56
   
mineral green [2] #506355
   
moxie #006F3C
   
dartmouth green [2] #00703C
   
kaitoke green [2] #245336
   
mid green [2] #245336
   
dark sea green [7] #27593A
   
cadmium green #006B3C
   
jewel [2] #126B40
   
dark spring green [2] #177245
   
como [2] #4C785C
   
amazon [2] #387B54
   
spruce #0A5F38
   
PMS349 #006B3F
   
greenstone [2] #246C46
   
salem [2] #097F4B
   
PMS348 #008751
   
green pea [2] #266242
   
feldgrau #4D5D53
   
deep aquamarine [2] #005938
   
emerald green [3] #006C46
   
sirocco [2] #68766E
   
green room #388160
   
eureka #415B4E
   
alfresco #34664F
   
PMS5545 #4F6D5E
   
PMS626 #21543F
   
plantation [2] #3E594C
   
PMS3425 #006847
   
scaramanga #60786C
   
roulette #2A4D3E
   
dark grayish spring green #42594E
   
freedom #006246
   
watercourse [2] #006E4E
   
cliff face grey #6C6E6D
   
PMS3415 #007C59


`(H,L) = (150,60)`

   
medium grey #7D7F7C
   
fern green [2] #548D44
   
highland [2] #6F8E63
   
strong sap green #15A800
   
dull green #74A662
   
fern [5] #63A950
   
transmission #9FA19E
   
leafy green #51B73B
   
PMS5635 #9EAA99
   
sage green #88B378
   
green [12] #008B00
   
islamic green #009000
   
true green #089404
   
xanadu [2] #75876E
   
windblown green #7E867B
   
spanish green [3] #7B8976
   
strong green #00A800
   
amulet [2] #7D9D72
   
english sage #7D9D72
   
apple [3] #4FA83D
   
grey/green #86A17D
   
grayish harlequin #88A87D
   
greenish grey [2] #96AE8D
   
PMS363 #3D8E33
   
may green #4C9141
   
PMS368 2X #009E0F
   
green grey #77926F
   
muted green #5FA052
   
strong emerald green #00A815
   
grey [105] #929591
   
tree frog #50A743
   
moderate sap green #55A84A
   
hippie green [2] #53824B
   
forest green [7] #228B22
   
spirulina #688C60
   
epiphany #6A9A62
   
mid green [2] #50A747
   
emerald green [3] #028F1E
   
PMS362 #339E35
   
faded green #7BB274
   
dark sage #598556
   
grey green [3] #789B73
   
strong malachite green #00A82A
   
kelly green [2] #02AB2E
   
greeny grey #7EA07A
   
moderate green #4AA84A
   
greyish green #82A67D
   
mantle [2] #96A793
   
glade green [2] #61845F
   
PMS5625 #728470
   
cobalt green #3D9140
   
irish green #019529
   
dark pastel green [2] #56AE57
   
dusty green #76A973
   
PMS361 #1EB53A
   
pale green [8] #548B54
   
russian green #679267
   
fruit salad [2] #4BA351
   
medium green #39AD48
   
boring green #63B365
   
north texas green #059033
   
dark sea green [7] #698B69
   
flat medium green [5] #698B69
   
light forest green #4F9153
   
moderate emerald green #4AA855
   
grayish green #7DA87D
   
boulder [2] #7C817C
   
kelley green #009337
   
silver grey #858885
   
stack [2] #858885
   
honeydew [4] #838B83
   
bluegrass #839783
   
strong sea green #00A83F
   
white metal #949594
   
PMS443 #A3A8A3
   
robin egg blue [4] #9EAA9E
   
robins egg blue [2] #9EAA9E
   
shamrock green [2] #02C14D
   
laurel [2] #6E8D71
   
pewter [2] #91A092
   
shamrock [3] #01B44C
   
spring green [8] #5C8A64
   
PMS452 2X #009944
   
emerald [2] #01A049
   
chateau green [2] #419F59
   
moderate malachite green #4AA861
   
algae #54AC68
   
blue smoke [2] #78857A
   
slate green #658D6D
   
PMS355 #009E49
   
envy [2] #8BA58F
   
marsh green #8BA58F
   
PMS5565 #96AA99
   
mummy's tomb #828E84
   
strong spring green #00A854
   
cool green #33B864
   
smoke #738276
   
oxley [2] #6D9A78
   
PMS354 #00B760
   
spring leaves #578363
   
smoky green #79867C
   
grayish malachite green #7DA888
   
edward [2] #97A49A
   
greenish #40A368
   
moderate sea green #4AA86D
   
aqua forest #5FA777
   
shiny shamrock #5FA778
   
half stack #989C99
   
tea [3] #65AB7C
   
sea green [9] #2E8B57
   
grey granite #808782
   
howzat #009E59
   
seaweed green #35AD6B
   
jade green #2BAF6A
   
medium sea green [2] #3CB371
   
sea green medium #3CB371
   
bay leaf [2] #7BB18D
   
eucalyptus [3] #329760
   
ocean green [4] #4CA973
   
dark mint green #20C073
   
go green #00AB66
   
PMS347 #009E60
   
gannet grey #8E918F
   
dark seafoam green #3EAF76
   
viridian green [3] #678975
   
green haze #01A368
   
jade [4] #00A86B
   
strong aquamarine #00A869
   
PMS624 #7FA08C
   
home run #00BE78
   
padua [2] #7EB394
   
inside back #848E88
   
PMS5555 #779182
   
PMS430 #919693
   
moderate spring green #4AA879
   
green teal #0CB577
   
teal green [3] #25A36F
   
bluey green #2BB179
   
dark seafoam #1FB57A
   
greenish teal #32BF84
   
green cyan #009966
   
PMS5497 #91A399
   
silver tree [2] #66B58F
   
PMS3405 #00B27A
   
PMS556 #7AA891
   
PMS625 #5B8772
   
viridian [2] #1E9167
   
bluish green #10A674
   
grayish spring green #7DA893
   
mint [3] #3EB489


`(H,L) = (150,80)`

   
norway [2] #A8BD9F
   
fresh green #69D84F
   
vivid sap green #1DE700
   
PMS358 #AADD96
   
vivid green [2] #2FEF10
   
pixie green [2] #C0D8B6
   
light harlequin #A2E78B
   
light grey [3] #D8DCD6
   
poison green #40FD14
   
neon green [2] #39FF14
   
luminous vivid sap green #20FF00
   
green [12] #00CD00
   
bel air #ADB5AA
   
vibrant green #0ADD08
   
PMS802 #60DD49
   
PMS359 #A0DB8E
   
feijoa [2] #9FDD8C
   
brilliant sap green #64E751
   
pale leaf [2] #C0D3B9
   
madang [2] #B7E3A8
   
radioactive green #2CFA1F
   
electric green [2] #21FC0D
   
highlighter green #1BFC06
   
pale light grayish harlequin #C4E7B8
   
bright green [2] #01FF07
   
fluorescent green #08FF08
   
fluro green #0AFF02
   
lime [5] #00FF00
   
luminous vivid green #00FF00
   
light sage #BCECAC
   
mantis [2] #74C365
   
half silver chalice #B7BAB6
   
vivid emerald green #00E71D
   
surf crest [2] #C3D6BD
   
hot green #25FF29
   
luminous vivid emerald green #00FF20
   
lighter green #75FD63
   
lime green [2] #32CD32
   
PMS802 2X #1CCE28
   
spring rain [2] #A3BD9C
   
kandinsky #C3D8BD
   
permanent green [2] #0AC92B
   
PMS360 #60C659
   
lightish green #61E160
   
vivid malachite green #00E73A
   
brilliant green #51E751
   
granny smith apple [2] #9DE093
   
light sap green #96E78B
   
light neon green #4EFD54
   
luminous vivid malachite green #00FF40
   
light brilliant green #65FF65
   
vivid malachite #00CC33
   
light bright green #53FE5C
   
PMS5575 #AFBFAD
   
pale green [8] #7CCD7C
   
rainee [2] #B3C1B1
   
pastel green [2] #77DD77
   
PMS622 #C1D1BF
   
PMS559 #C6D6C4
   
light green [4] #8BE78B
   
bright light green #2DFE54
   
filmpro digital green #44C553
   
brilliant emerald green #51E764
   
dark sea green [7] #8FBC8F
   
flat medium green [5] #8FBC8F
   
sea green dark #8FBC8F
   
soft green #6FC276
   
de york [2] #85CA87
   
malachite #0BDA51
   
zanah [2] #B2C6B1
   
vivid sea green #00E757
   
light moss green [2] #ADDFAD
   
moss green [3] #ADDFAD
   
pale light grayish green #B8E7B8
   
luminous vivid sea green #00FF60
   
fern [5] #71BC78
   
quarter stack #AFB2AF
   
half robin egg blue #B5C0B5
   
honeydew [4] #C1CDC1
   
celadon [2] #ACE1AF
   
tasman [2] #CFDCCF
   
PMS5523 #D6DDD6
   
light emerald green #8BE796
   
emerald green [3] #00C957
   
paris white [2] #BFCDC0
   
brilliant malachite green #51E777
   
surf [2] #B8D4BB
   
sea mist [2] #C2D5C4
   
very light malachite green [2] #64E986
   
spearmint #1EF876
   
PMS566 #D1E2D3
   
ufo green #3CD070
   
half emerge #CED5CF
   
hospital green #9BE5AA
   
fringy flower [2] #B4E1BB
   
pea soup [3] #CFE5D2
   
emerald [2] #50C878
   
paris green #50C878
   
spring green [8] #00CD66
   
PMS623 #A5BFAA
   
chinook [2] #9DD3A8
   
vivid spring green #00E774
   
edgewater [2] #C1D8C5
   
light malachite green #8BE7A2
   
minty green #0BF77D
   
PMS351 #B5E8BF
   
guppie green #00FF7F
   
luminous vivid spring green #00FF80
   
dark mint #48C072
   
eton blue #96C8A2
   
gum leaf [2] #ACC9B2
   
tealish green #0CDC73
   
PMS558 #B7CEBC
   
weird green #3AE57F
   
brilliant sea green #51E789
   
PMS344 #B5E2BF
   
wintergreen #20F986
   
aquamarine [9] #70DB93
   
pale light grayish malachite green #B8E7C4
   
granny apple [2] #C5E7CD
   
algae green [2] #21C36F
   
ash grey #B2BEB5
   
pumice [2] #C2CAC4
   
turquoise green [2] #04F489
   
PMS5507 #AFBAB2
   
sea green [9] #43CD80
   
seaweed [3] #18D17B
   
PMS352 #99E5B2
   
teal deer #99E6B3
   
seafoam green #7AF9AB
   
summer green [2] #8FB69C
   
fertile mind #B9D6C2
   
PMS353 #84E2A8
   
PMS5513 #CED8D1
   
light sea green [3] #8BE7AE
   
light green blue #56FCA2
   
PMS557 #A3C1AD
   
cambridge blue #A3C1AD
   
PMS345 #96D8AF
   
quarter periglacial blue #CCD2CE
   
carefree #D1DDD5
   
medium spring green [2] #00FA9A
   
spring green medium #00FA9A
   
vivid aquamarine #00E791
   
brilliant spring green #51E79C
   
luminous vivid aquamarine #00FF9F
   
hermitage #B1B9B4
   
PMS346 #70CE9B
   
padua [2] #ADE6C4
   
silver tree [2] #67BE90
   
serenity #8DBFA3
   
aqua green #12E193
   
PMS573 #CCE5D6
   
bright sea green #05FFA6
   
nebula [2] #B8C6BE
   
vista blue [3] #97D5B3
   
zeal #91E0B7
   
mystic [3] #D8DDDA
   
light greenish blue #63F7B4
   
light spring green #8BE7B9
   
powder ash #BCC9C2
   
powder blue [4] #BCC9C2
   
PMS572 #BCE2CE
   
greenish turquoise #00FBB0
   
greenblue #23C48B
   
turquoise blue [5] #00C78C
   
medium aquamarine [3] #66DDAA
   
pale light grayish spring green #B8E7D0
   
greenish cyan #2AFEB7
   
ocean green [4] #48BF91
   
loblolly [2] #B3BBB7
   
duck egg blue [2] #B7C1BC
   
tiara [2] #B9C3BE
   
brilliant aquamarine #51E7AF
   
PMS3375 #8EE2BC
   
PMS565 #BCDBCC
   
aero blue [2] #C0E8D5
   
PMS3395 #00C993
   
shamrock [3] #33CC99
   
silver [4] #C5C9C7


`(H,L) = (150,100)`

   
peppermint [2] #D7E7D0
   
light green [4] #96F97B
   
washed out green #BCF5A6
   
pale light green #B1FC99
   
very light harlequin #B6FF9E
   
very pale green [2] #CFFDBC
   
sugar cane [2] #F9FFF6
   
willow brook [2] #DFECDA
   
snowy mint [2] #D6F0CD
   
pale green [8] #C7FDB5
   
pale harlequin #D1FFC2
   
light brilliant sap green #78FF65
   
pastel green [2] #B0FF9D
   
very pale harlequin #E9FFE2
   
easter green #8CFD7E
   
blue romance [2] #D8F0D2
   
light pastel green #B2FBA5
   
screamin' green #66FF66
   
zanah [2] #DAECD6
   
very light sap green #AAFF9E
   
viridian light #6EFF70
   
apple green [4] #DEEADC
   
grey nurse [2] #E7ECE6
   
celadon [2] #BEFDB7
   
pale sap green #C9FFC2
   
lightgreen #76FF7B
   
screamin green #76FF7A
   
green pale #98FB98
   
mint green [2] #98FF98
   
light brilliant emerald green #65FF78
   
very light green [2] #9EFF9E
   
tara [2] #DEF1DD
   
dark sea green [7] #C1FFC1
   
flat medium green [5] #C1FFC1
   
light greenish grey #DAE7DA
   
honeydew [4] #E0EEE0
   
light mint #B6FFBB
   
aqua spring [2] #E8F3E8
   
snow drift [2] #F7FAF7
   
greenish white #F6FFF6
   
baby green #8CFF9E
   
very light emerald green #9EFFAA
   
madang [2] #B7F0BE
   
light brilliant malachite green #65FF8B
   
light mint green #A6FBB2
   
light seafoam green #A7FFB5
   
pale emerald green #C2FFC9
   
aqua squeeze [2] #DBE4DC
   
mint [3] #9FFEB0
   
hint of green [2] #E6FFE9
   
foam green #90FDA9
   
frosted mint [2] #E2F2E4
   
light sea green [3] #98F6B0
   
off green [3] #DFF0E2
   
soft mint #DFF0E2
   
very light malachite green [2] #9EFFB6
   
polar [2] #E5F2E7
   
frostee [2] #E4F6E7
   
saltpan [2] #F1F7F2
   
dew [2] #E7F2E9
   
pale malachite green #C2FFD1
   
light brilliant sea green #65FF9F
   
very pale malachite green #E2FFE9
   
swans down [2] #DAE6DD
   
light bluish green #76FDA8
   
light seafoam #A0FEBF
   
seafoam #80F9AD
   
sea green [9] #54FF9F
   
ottoman [2] #E9F8ED
   
half carefree #E1E8E3
   
very light sea green #9EFFC2
   
gin [2] #E8F2EB
   
light blue green #7EFBB3
   
bubbles [2] #E6F2EA
   
harp [2] #E6F2EA
   
i spy #E6F2EA
   
panache [2] #EAF6EE
   
narvik [2] #EDF9F1
   
pale sea green #C2FFD9
   
light brilliant spring green #65FFB2
   
lily white [2] #E9EEEB
   
granny apple [2] #D5F6E3
   
very light spring green #9EFFCF
   
pale spring green #C2FFE0
   
very pale spring green #E2FFF0
   
light aquamarine [2] #7BFDC7
   
pale turquoise [7] #A5FBD5
   
aero blue [2] #C9FFE5
   
mint cream #F5FFFA
   
mintcream #F5FFFA
   
magic mint #AAF0D1
   
light brilliant aquamarine #65FFC5
`(H,L) = (180,0)`

   
holly [2] #011D13
   
aztec [2] #0D1C19


`(H,L) = (180,20)`

   
sherwood green [2] #1B4636
   
burnham [2] #002E20
   
te papa green [2] #2B4B40
   
brunswick green #1B4D3E
   
english green #1B4D3E
   
PMS627 #0C3026
   
medium jungle green #1C352D
   
tile green #26433A
   
pioneer #394541
   
dark jungle green #1A2421
   
PMS3308 #004438
   
msu green #18453B
   
woodsmoke [2] #2B3230
   
zydeco [2] #20483F
   
PMS3305 #004F42
   
timber green [2] #16322C
   
racing green [3] #232F2C
   
charcoal [3] #343837
   
deep teal [3] #19443C
   
PMS3302 #00493F
   
mica #3C4543
   
gable green [2] #2C4641
   
raglan #293331
   
PMS5467 #193833
   
aztec [2] #293432
   
aqua deep #014B43
   
aquamarine [9] #014B43
   
evening sea [2] #024E46
   
firefly [2] #314643
   
kermadec #1D2C2A
   
cape cod [2] #3C4443
   
isobar #374846
   
madagascar #172E2C
   
city limits #0C3A37
   
deep jungle green #004B49


`(H,L) = (180,40)`

   
dark aquamarine [2] #275946
   
PMS554 #195E47
   
viridian green [3] #4B5F56
   
spanish viridian #007F5C
   
PMS560 #2B4C3F
   
PMS343 #00563F
   
castleton green #00563F
   
sacramento state green #00563F
   
bangladesh green #006A4E
   
bottle green [4] #006A4E
   
PMS567 #265142
   
cape cod [2] #4E5552
   
corduroy [2] #606E68
   
deep turquoise [2] #005943
   
spectra [2] #375D4F
   
stromboli [2] #406356
   
style pasifika whirlpool #406356
   
robin hood #167057
   
aquamarine [9] #205948
   
PMS555 #076D54
   
PMS341 #007A5E
   
deep green cyan turquoise #0E7C61
   
innocence #6D7773
   
evening sea [2] #26604F
   
PMS342 #006B54
   
watercourse [2] #056F57
   
mineral green [2] #3F5D53
   
deep sea [2] #167E65
   
homegrown #366154
   
tropical rain forest [2] #00755E
   
generic viridian #007F66
   
filmpro pthalo green #005645
   
PMS336 #006854
   
hooker's green #49796B
   
hooker green #49796B
   
bingo #007460
   
PMS335 #007C66
   
jackpot #145346
   
dark turquoise [5] #27594D
   
teal green [3] #006D5B
   
push play #21584C
   
eden [2] #266255
   
PMS564 #05705E
   
PMS5477 #3A564F
   
PMS561 #266659
   
PMS3298 #006B5B
   
elf green [2] #088370
   
blue green [3] #137E6D
   
PMS3288 #008270
   
dark green blue #1F6357
   
imprint #5C7670
   
hauraki #3A4D49
   
deep opal #00594E
   
dark grayish turquoise #425954
   
genoa [2] #31796D
   
PMS3295 #008272
   
dark green copper #4A766E
   
PMS562 #1E7A6D
   
dark blue green #005249
   
PMS3292 #006056
   
PMS330 #005951
   
rolling stone [2] #6D7876
   
plantation [2] #27504B
   
dark opal #275953
   
pine green [3] #01796F
   
green meets blue #455B58
   
odyssey #4F6D69
   
globe #256761
   
PMS329 #006D66
   
william [2] #53736F
   
jade [4] #40726D
   
PMS328 #007770
   
cutty sark [2] #507672
   
limed spruce [2] #4E605E
   
myrtle green #317873
   
elm [2] #297B76
   
blue dianne [2] #35514F
   
cowabunga #005F5B
   
mosque [2] #005F5B
   
breaker bay [2] #517B78
   
dark slate [2] #465352
   
blue stone [2] #166461
   
PMS323 #006663
   
surfie green [2] #007B77
   
sea green [9] #1F6361
   
faded jade #427977


`(H,L) = (180,60)`

   
PMS5487 #667C72
   
mother earth #008F69
   
moderate aquamarine #4AA885
   
acapulco [2] #75AA94
   
mountain meadow [2] #1AB385
   
green/blue #01C08D
   
strong turquoise #00A87E
   
tower grey [2] #9CACA5
   
cutty sark [2] #5C8173
   
elf green [2] #1B8A6B
   
jungle green [5] #29AB87
   
green blue [2] #06B48B
   
deep aquamarine [2] #40826D
   
viridian [2] #40826D
   
aquamarine [9] #458B74
   
PMS340 #009977
   
PMS444 #898E8C
   
pewter [2] #96A8A1
   
observatory [2] #008F70
   
PMS339 #00B28C
   
illuminating emerald #319177
   
blue smoke [2] #748881
   
greeny blue #42B395
   
keppel [2] #5FB69C
   
PMS334 #00997C
   
patina [2] #639283
   
paolo veronese green #009B7D
   
jeepers creepers #29A98B
   
niagara [2] #29A98B
   
granny smith [2] #7B948C
   
gossamer [2] #399F86
   
greyish teal #719F91
   
zomp [2] #39A78D
   
grey teal #5E9B8A
   
moderate turquoise #4AA891
   
cold grey #808A87
   
cascade [2] #8CA8A0
   
puerto rico [2] #59BAA3
   
PMS569 #008772
   
thor #697F79
   
PMS808 2X #00A087
   
dull teal #5F9E8F
   
polished pine #5DA493
   
sea nymph [2] #8AAEA4
   
PMS3278 #009B84
   
PMS808 #00B59B
   
wintergreen dream #56887D
   
metamorphis #809D96
   
grayish turquoise #7DA89E
   
PMS327 2X #008977
   
gunsmoke [2] #828685
   
avatar #8B8F8E
   
strong opal #00A893
   
PMS3268 #00AF99
   
green copper #527F76
   
windfall #008575
   
landmark #3E9889
   
PMS3285 #009987
   
half innocence #8A9794
   
green sheen #6EAEA1
   
lochinvar [2] #489084
   
origin #009C8A
   
persian green #00A693
   
boulevard #8EA5A0
   
tealish #24BCA8
   
dusty teal #4C9085
   
PMS3275 #00B2A0
   
gulf stream [2] #74B2A8
   
teal [2] #029386
   
gumbo [2] #718F8A
   
blue/green #0F9B8E
   
moderate opal #4AA89C
   
paradise #6A9C95
   
quicksilver #889A97
   
PMS327 #008C82
   
PMS3282 #008C82
   
forcefield #899694
   
PMS3272 #00AA9E
   
tradewind [2] #6DAFA7
   
celadon green #2F847C
   
topaz [4] #13BBAF
   
undercover #648985
   
manganese blue #03A89E
   
oslo grey [2] #818988
   
juniper [2] #74918E
   
sea #3C9992
   
hit grey [2] #A1A9A8
   
light sea green [3] #20B2AA
   
sea green light #20B2AA
   
PMS326 #00B2AA
   
allusive #8B9695
   
greenish blue #0B8B87
   
verdigris [3] #43B3AE
   
tiffany blue [2] #0ABAB5
   
PMS5493 #8CAFAD


`(H,L) = (180,80)`

   
PMS3385 #54D8A8
   
light teal #90E4C1
   
skeptic [2] #9DB4AA
   
summer green [2] #96BBAB
   
caribbean green [2] #00CC99
   
eucalyptus [3] #44D7A8
   
half periglacial blue #BFC8C4
   
vivid turquoise #00E7AE
   
PMS337 #9BDBC1
   
PMS571 #AADBC6
   
paris white [2] #CADCD4
   
edgewater [2] #C8E3D7
   
PMS331 #BAEAD6
   
shamrock [3] #45CEA2
   
conch [2] #C9D9D2
   
light aquamarine [2] #8BE7C5
   
aquamarine [9] #66CDAA
   
aquamarine medium #66CDAA
   
medium aquamarine [3] #66CDAA
   
light turquoise [2] #7EF4CC
   
periglacial blue [2] #ACB6B2
   
pale teal #82CBB2
   
emerge #ADBAB5
   
ashanti #A6BBB3
   
PMS338 #7AD1B5
   
vitra #A1DCC7
   
aqua marine #2EE8BB
   
bright teal #01F9C6
   
seafoam blue #78D1B6
   
PMS332 #A0E5CE
   
dali #20C29E
   
rivendell #A9BDB6
   
pearl aqua #88D8C0
   
brilliant turquoise #51E7C2
   
iceberg [3] #CAE1D9
   
PMS563 #7FBCAA
   
half duck egg blue #C6CCCA
   
jet stream [2] #BBD0C9
   
PMS570 #7FC6B2
   
nebula [2] #CBDBD6
   
cruise [2] #B4E2D5
   
PMS333 #5EDDC1
   
unwind #98B7AF
   
shadow green [2] #9AC0B6
   
renew #8CD7C5
   
aqua [4] #13EAC9
   
ice cold [2] #AFE3D6
   
water leaf [2] #B6ECDE
   
puerto rico [2] #3FC1AA
   
monte carlo [2] #7AC5B4
   
opal [2] #A8C3BC
   
downy [2] #6FD2BE
   
bermuda [2] #86D2C1
   
tiffany blue [2] #7BF2DA
   
edward [2] #A2AEAB
   
PMS3248 #7AD3C1
   
riptide [2] #89D9C8
   
vivid opal #00E7CA
   
pale light grayish turquoise #B8E7DC
   
turquoise [8] #06C2AC
   
PMS3258 #35C4AF
   
PMS628 #CCE2DD
   
PMS3255 #47D6C1
   
PMS3245 #8CE0D1
   
PMS3265 #00C6B2
   
pale robin egg blue #96DED1
   
PMS5503 #AAC4BF
   
geyser [2] #CBD0CF
   
scandal [2] #ADD9D1
   
sorrento #9AB0AC
   
brilliant opal #51E7D5
   
reservoir #BFE2DC
   
jagged ice [2] #CAE7E2
   
PMS3242 #87DDD1
   
PMS3252 #56D6C9
   
PMS324 #AADDD6
   
light opal #8BE7DC
   
PMS3262 #00C1B5
   
bright aqua #0BF9EA
   
breeze #CCDBD9
   
sinbad [2] #A6D5D0
   
PMS325 #56C9C1
   
bright turquoise [2] #08E8DE
   
medium turquoise [3] #48D1CC
   
turquoise medium #48D1CC
   
aqua island #A1DAD7
   
robin's egg blue #1FCECB
   
robin egg blue [4] #1FCECB


`(H,L) = (180,100)`

   
luminous vivid turquoise #00FFBF
   
white ice [2] #D7EEE4
   
very light aquamarine #9EFFDB
   
aquamarine [9] #7FFFD4
   
apple green [4] #E2F3EC
   
pale aquamarine #C2FFE8
   
mint tulip [2] #C6EADD
   
light aqua #8CFFDB
   
PMS317 #C9E8DD
   
humming bird [2] #CEEFE4
   
light brilliant turquoise #65FFD8
   
pale aqua [2] #B8FFEB
   
clear day [2] #DFEFEA
   
swans down [2] #DCF0EA
   
very light turquoise #9EFFE7
   
off green [3] #E6F8F3
   
pale turquoise [7] #C2FFF0
   
aqua spring [2] #EAF9F5
   
luminous vivid opal #00FFDF
   
tranquil [2] #DDEDE9
   
very pale turquoise #E2FFF8
   
aqua squeeze [2] #E8F5F2
   
ice cold [2] #B1F4E7
   
frosted mint [2] #DBFFF8
   
light brilliant opal #65FFEC
   
iceberg [3] #DAF4F0
   
very light opal #9EFFF3
   
polar [2] #E5F9F6
   
eggshell blue #C4FFF7
   
turquoise blue [5] #00FFEF
   
scandal [2] #CFFAF4
   
duck egg blue [2] #C3FBF4
   
pale opal #C2FFF7
   
ice #D6FFFA
   
foam [2] #D0EAE8
   
pale cyan [3] #B7FFFA
   
light blue [9] #CAFFFB
   
bright turquoise [2] #0FFEF9
   
light cyan [6] #ACFFFC
`(H,L) = (210,0)`

   
very deep cyan #001D1D
   
almost black #070D0D
   
swamp [3] #001B1C


`(H,L) = (210,20)`

   
cyprus [2] #0F4645
   
rich black [3] #004040
   
warm black #004242
   
tiber [2] #184343
   
very dark cyan #111D1D
   
tiki tour #234040
   
dark teal #014D4E
   
cyanish black #1A1D1D
   
blackjack #1D2020
   
double cod grey #1D2020
   
charleston green #232B2B
   
element #2C2F2F
   
swamp [3] #252F2F
   
nocturnal #2F3131
   
gravity #3D4040
   
dark grey [2] #363737
   
greenstone [2] #003E40
   
daintree [2] #273F41
   
sherpa blue [2] #00494E
   
sentry #1C2728
   
nordic [2] #1D393C
   
PMS316 #00494F
   
PMS5463 #00353A
   
outer space [4] #2D383A
   
japanese indigo #264348
   
charcoal grey #3C4142
   
midnight green #004953
   
bledisloe #19282B
   
traccia #2A3335
   
PMS309 #003F49
   
deep south #004853
   
PMS433 #30383A
   
firefly [2] #0E2A30
   
loch ness #072F37
   
blue dianne [2] #204852


`(H,L) = (210,40)`

   
surfie green [2] #0C7A79
   
bluegreen #017A79
   
deep cyan #005959
   
PMS322 #007272
   
skobeloff #007474
   
stormcloud [2] #008080
   
teal [2] #008080
   
dark cyan [3] #275959
   
caesar #1B6767
   
dark slate grey [5] #2F4F4F
   
slate grey dark #2F4F4F
   
deep sea green [2] #095859
   
sea green [9] #095859
   
oracle [2] #395555
   
dark grayish cyan #425959
   
blue stone [2] #016162
   
deep turquoise [2] #017374
   
atoll [2] #2B797A
   
elm [2] #1C7C7D
   
mako [2] #505555
   
dark cyanish grey #535959
   
PMS445 #565959
   
dark aqua #05696B
   
nevada [2] #666F6F
   
PMS320 2X #007F82
   
free spirit #00777B
   
ming [2] #407577
   
timekeeper #41595A
   
mosque [2] #036A6E
   
muse #2E696D
   
paradiso [2] #317D82
   
retro #1B5256
   
deep teal [3] #00555A
   
PMS3165 #00565B
   
PMS5473 #26686D
   
deep aqua #08787F
   
william [2] #3A686C
   
river bed [2] #556061
   
PMS3155 #006D75
   
espirit #354E51
   
beatnik #1F4F54
   
obelisk #617274
   
sabbatical #547377
   
tax break [2] #496569
   
dark arctic blue #275359
   
casal [2] #2F6168
   
PMS432 #444F51
   
petrol #005F6A
   
PMS315 #006B77
   
blue lagoon [3] #017987
   
metallic seaweed #0A7E8C
   
balderdash #465659
   
smalt blue [2] #496267
   
deep arctic blue #004E59
   
gateway #5E7175
   
outer space [4] #414A4C
   
dauntless #166F7F
   
maestro #005E6D
   
boomtown #346672
   
dark grayish cerulean #425459
   
kitsch #006C7F
   
pale sky [2] #636D70


`(H,L) = (210,60)`

   
breaker bay [2] #5DA19F
   
destiny #889E9D
   
cyan [5] #008B8B
   
dark cyan [3] #008B8B
   
strong cyan #00A8A8
   
patriot #4F9292
   
java [2] #259797
   
moderate cyan #4AA8A8
   
dark slate grey [5] #528B8B
   
pale turquoise [7] #668B8B
   
blue chill [2] #408F90
   
viridian green [3] #009698
   
PMS5483 #609191
   
juniper [2] #6D9292
   
PMS320 #009EA0
   
desaturated cyan #669999
   
cadet blue [10] #5F9F9F
   
grayish cyan #7DA8A8
   
trojan #757878
   
PMS321 #008789
   
sirocco [2] #718080
   
azure [8] #838B8B
   
light cyan [6] #7A8B8B
   
submarine [2] #8C9C9C
   
granny smith [2] #84A0A0
   
cyanish grey #9CA8A8
   
meridian #7C7E7E
   
steel teal #5F8A8B
   
bounce #679394
   
cadet [2] #5F9EA0
   
turquoise [8] #00868B
   
kumutoto #78AFB2
   
aurometalsaurus #6E7F80
   
half baked [2] #558F93
   
wishlist #659295
   
crescent #839596
   
neptune [2] #77A8AB
   
fountain blue [2] #65ADB2
   
paradiso [2] #488084
   
bounty #919FA0
   
PMS3145 #00848E
   
ziggurat [2] #81A6AA
   
half smalt blue #5E7C80
   
hullabaloo #008B97
   
yabbadabbadoo #008B97
   
such fun #489EA8
   
PMS3125 #00B7C6
   
retreat #39909B
   
gumbo [2] #7CA1A6
   
PMS3135 #009BAA
   
moderate arctic blue #4A9CA8
   
turquoise blue [5] #06B1C4
   
PMS631 #54B7C6
   
cerulean [5] #05B8CC
   
seeker #0092A5
   
wot eva #4495A4
   
cool grey [2] #95A3A6
   
dusted blue #929FA2
   
powder blue [4] #929FA2
   
pelorous [2] #3EABBF
   
strong arctic blue #0093A8
   
scooter [2] #308EA0
   
eastern blue [2] #1E9AB0
   
PMS312 #00ADC6
   
gothic [2] #698890
   
glacier [2] #78B1BF
   
toto #519DAF
   
PMS632 #00A0BA
   
teal blue [4] #01889F
   
viking [2] #4DB1C8
   
light blue [9] #68838B


`(H,L) = (210,80)`

   
onepoto #81D3D1
   
PMS318 #93DDDB
   
java [2] #1FC2C2
   
robin's egg blue [2] #00CCCC
   
robin egg blue [4] #00CCCC
   
cyan [5] #00CDCD
   
vivid cyan #00E7E7
   
dark slate grey [5] #79CDCD
   
medium turquoise [3] #70DBDB
   
brilliant cyan #51E7E7
   
pale turquoise [7] #96CDCD
   
PMS629 #B2D8D8
   
light cyan [6] #8BE7E7
   
pale light grayish cyan #B8E7E7
   
turquoise [8] #ADEAEA
   
dark turquoise [5] #00CED1
   
turquoise dark #00CED1
   
PMS319 #4CCED1
   
jungle mist [2] #B0C4C4
   
PMS5445 #C4CCCC
   
azure [8] #C1CDCD
   
tiara [2] #C3D1D1
   
PMS552 #C4D6D6
   
zumthor [2] #CDD5D5
   
light blue [9] #C0D9D9
   
PMS642 #D1D8D8
   
PMS635 #BAE0E0
   
surrender #B5B7B7
   
half surrender #CACCCC
   
iron [2] #CBCDCD
   
midwinter mist #CCCECE
   
quarter surrender #D6D8D8
   
athens grey [2] #DCDDDD
   
bright light blue #26F7FD
   
morning glory [2] #9EDEE0
   
half kumutoto #9CC8CA
   
PMS3105 #7FD6DB
   
PMS2975 #BAE0E2
   
neptune [2] #7CB7BB
   
sea serpent #4BC7CF
   
cut glass #C9DBDC
   
aquamarine [9] #78DBE2
   
aquamarine blue #71D9E2
   
PMS304 #A5DDE2
   
tower grey [2] #A9BDBF
   
chi #9FBFC2
   
turquoise blue [5] #77DDE7
   
cadet blue [10] #7AC5CD
   
PMS630 #8CCCD3
   
aqua blue #02D8E9
   
PMS636 #99D6DD
   
PMS3115 #2DC6D6
   
half baked [2] #85C4CC
   
PMS310 #72D1DD
   
powder blue [4] #B0E0E6
   
light arctic blue #8BDCE7
   
robin's egg #6DEDFD
   
submarine [2] #BAC7C9
   
spray [2] #79DEEC
   
viking [2] #64CCDB
   
brilliant arctic blue #51D5E7
   
blizzard blue [2] #A3E3ED
   
blue lagoon [3] #ACE5EE
   
light brilliant arctic blue #65ECFF
   
onahau [2] #C2E6EC
   
PMS311 #28C4D8
   
charlotte [2] #A4DCE6
   
scooter [2] #2EBFD4
   
PMS637 #6BC9DB
   
medium sky blue #80DAEB
   
sky blue [9] #80DAEB
   
PMS5435 #AFBCBF
   
PMS305 #70CEE2
   
vivid arctic blue #00CAE7
   
quarter powder blue #BEC6C8
   
luminous vivid arctic blue #00DFFF
   
ziggurat [2] #BFDBE2
   
casper [2] #AAB5B8
   
PMS551 #A3C1C9
   
geyser [2] #D4DFE2
   
refresh #71B8CA
   
regent st blue [2] #A0CDD9
   
coastal blue #AAB7BB
   
escape #9EC0CA
   
non photo blue #A4DDED


`(H,L) = (210,100)`

   
dew [2] #EAFFFE
   
aqua [4] #00FFFF
   
cyan [5] #00FFFF
   
cyan / aqua #00FFFF
   
electric cyan #00FFFF
   
luminous vivid cyan #00FFFF
   
spanish sky blue #00FFFF
   
waterspout [2] #00FFFF
   
ice blue #D7FFFE
   
very pale blue [2] #D6FFFE
   
bright cyan #41FDFE
   
light brilliant cyan #65FFFF
   
dark slate grey [5] #97FFFF
   
pale blue [3] #AFEEEE
   
pale turquoise [7] #AEEEEE
   
turquoise pale #AFEEEE
   
very light cyan #9EFFFF
   
celeste [3] #B2FFFF
   
italian sky blue #B2FFFF
   
pale cyan [3] #C2FFFF
   
zircon [2] #DEE3E3
   
mabel [2] #CBE8E8
   
light cyanish grey #DAE7E7
   
oyster bay [2] #D1EAEA
   
light cyan [6] #D1EEEE
   
azure [8] #E0EEEE
   
aqua haze [2] #EDF5F5
   
really light blue #D4FFFF
   
very light blue [3] #D5FFFF
   
black squeeze [2] #F2FAFA
   
tranquil [2] #E6FFFF
   
baby blue [3] #E0FFFF
   
cyan white #E0FFFF
   
very pale cyan #E2FFFF
   
cyanish white #F6FFFF
   
azure mist #F0FFFF
   
azure mist/web #F0FFFF
   
black haze [2] #F6F7F7
   
electric blue [2] #7DF9FF
   
light sky blue [6] #C6FCFF
   
bubbles [2] #E7FEFF
   
cadet blue [10] #98F5FF
   
robin's egg blue [2] #98EFF9
   
robin egg blue [4] #8AF1FE
   
catskill white [2] #EEF6F7
   
twilight blue [3] #EEFDFF
   
very light arctic blue #9EF3FF
   
pale sky blue #BDF6FE
   
pale arctic blue #C2F7FF
   
charlotte [2] #BAEEF9
   
mystic [3] #E2EBED
   
diamond #B9F2FF
   
onahau [2] #CDF4FF
`(H,L) = (240,20)`

   
onyx [2] #353839
   
daintree [2] #012731
   
nordic [2] #012731
   
PMS546 #0C3844
   
PMS3035 #004454
   
oxford blue [3] #28353A
   
mine shaft [2] #373E41
   
charade [2] #394043
   
gunmetal [4] #2C3539
   
teal blue [4] #254855
   
montana [2] #393B3C
   
big stone [2] #334046
   
mirage [2] #373F43
   
st kilda #004559
   
green vogue [2] #23414E
   
warrior #2D3B42
   
PMS548 #004459
   
majestic blue #36434A
   
dark gunmetal #1F262A
   
black pearl [2] #1E272C
   
blue bark [2] #1E272C
   
PMS303 #003F54
   
PMS547 #003F54
   
deep cerulean [2] #004359
   
aquarium #253C48
   
tarawera [2] #253C48
   
elephant [2] #243640
   
cod grey [2] #2D3032
   
grey friars #313436
   
atom #373A3C
   
cinder [2] #242A2E
   
barometer #11394C
   
nile blue [2] #253F4E
   
charcoal [3] #36454F
   
astronaut blue [2] #214559
   
blue whale [2] #1E3442
   
dark cornflower blue #274659
   
PMS5395 #02283A
   
blue charcoal [2] #262B2F
   
mosaic [2] #293741
   
arsenic #3B444B
   
billabong #173141
   
dark blue grey #1F3B4D
   
gotham #303B44


`(H,L) = (240,40)`

   
streetwise #4F6971
   
deep space sparkle #4A646C
   
ocean #017B92
   
infinity #6A7376
   
gunmetal [4] #536267
   
allports [2] #1F6A7D
   
blue bayoux [2] #62777E
   
PMS633 #007F99
   
dark cerulean [2] #274D59
   
abbey [2] #495154
   
teal blue [4] #367588
   
norwester #48798A
   
trout [2] #4C5356
   
PMS431 #666D70
   
bismark [2] #486C7A
   
marathon #305563
   
pickled bluewood [2] #4F5A5F
   
PMS634 #00667F
   
jelly bean [3] #44798E
   
PMS3025 #00546B
   
undercurrent #365C6C
   
cadet [2] #536872
   
atomic [2] #3D4B52
   
deep cove [2] #3A4E58
   
explorer #374E59
   
san juan [2] #445761
   
fiord [2] #4B5A62
   
PMS308 #00607C
   
snapshot #505F67
   
calypso [2] #3D7188
   
sea blue [2] #047495
   
lucifer #2E5060
   
blumine [2] #305C71
   
astral [2] #376F89
   
dark slate [2] #394851
   
limed spruce [2] #394851
   
navigate #304E5E
   
mid grey [3] #717476
   
jetsetter #40505A
   
quarter foundry #525557
   
blue sapphire #126180
   
deep sky blue [5] #00688B
   
slate grey [6] #59656D
   
seachange #4E6E81
   
strong cerulean #007EA8
   
arapawa [2] #274A5D
   
style pasifika turquoise sea #274A5D
   
guru #154C65
   
ivanhoe #3B4C57
   
chathams blue [2] #2C5971
   
slate [2] #516572
   
nevada [2] #646E75
   
PMS307 #007AA5
   
PMS641 #007AA5
   
cg blue #007AA5
   
PMS302 #004F6D
   
orient [2] #255B77
   
PMS5405 #3F6075
   
steel blue [8] #236B8E
   
celadon blue #007BA7
   
cerulean [5] #007BA7
   
deep cerulean [2] #007BA7
   
ocean blue [2] #03719C
   
dark electric blue #536878
   
payne's grey #536878
   
payne grey #536878
   
compass #4B5761
   
yeehaa #006C98
   
sky blue [9] #4A708B
   
half new denim blue #535C64
   
wavelength #3C6886
   
PMS3015 #00709E
   
metallic blue #4F738E


`(H,L) = (240,60)`

   
grayish cerulean #7D9EA8
   
meltwater #6EAEC0
   
botticelli [2] #92ACB4
   
hippie blue [2] #49889A
   
PMS313 #0099B5
   
PMS549 #5E99AA
   
awash #739CA9
   
triple surrender #999C9D
   
PMS638 #00B5D6
   
PMS314 #00829B
   
blue [12] #0093AF
   
smalt blue [2] #51808F
   
tax break [2] #51808F
   
regent grey [2] #798488
   
horizon [2] #648894
   
pacific blue [2] #1CA9C9
   
hoki [2] #647D86
   
bluff #718187
   
blue green [3] #199EBD
   
aquarius #43A8C5
   
PMS801 #00AACC
   
half regent grey #939DA1
   
ball blue #21ABCD
   
moderate cerulean #4A91A8
   
bondi blue [3] #0095B6
   
PMS639 #00A0C4
   
PMS550 #87AFBF
   
steel grey [3] #6F828A
   
gothic [2] #6D92A1
   
clouded blue #899296
   
endorphin #4190AD
   
amber grey #929698
   
bright cerulean #1DACD6
   
cerulean [5] #1DACD6
   
silver aluminium #9EA0A1
   
so cool #9EA0A1
   
double surrender #A8AAAB
   
dirty blue #3F829D
   
PMS640 #008CB2
   
boston blue [2] #438EAC
   
greyblue #77A1B5
   
bluegrey #85A3B2
   
battleship grey [4] #6B7C85
   
PMS801 2X #0089AF
   
abacus #768993
   
bluish grey [2] #748B97
   
instinct #8C979D
   
peacock #33A1C9
   
moonstone blue #73A9C2
   
pewter blue #8BA8B7
   
PMS306 2X #00A3D1
   
bali hai [2] #849CA9
   
shakespeare [2] #4EABD1
   
summer sky #38B0DE
   
cyan [5] #00B7EB
   
bowie #0084AC
   
PMS5425 #8499A5
   
PMS5415 #607C8C
   
waterfront #3E7F9D
   
light sky blue [6] #607B8B
   
lynch [2] #697D89
   
aluminium [3] #848789
   
blue moon #7296AB
   
rolling stone [2] #747D83
   
oslo grey [2] #878D91
   
deep sky blue [5] #009ACD
   
PMS2995 #00A5DB
   
vivid cerulean [2] #00AEE7
   
nepal [2] #93AAB9
   
blue grey [2] #607C8E
   
tsunami #6B8393
   
bermuda grey [2] #6F8C9F
   
grey/blue #647D8E
   
weldon blue #7C98AB
   
bluey grey #89A0B0
   
cadet grey #91A3B0
   
hemisphere #4E93BA
   
PMS299 #00A3DD
   
moderate cornflower blue #4A85A8
   
pigeon post [2] #77848E
   
freefall #1D95C9
   
PMS2915 #60AFDD
   
picton blue [2] #45B1E8
   
wedgewood [2] #4E7F9E
   
air force blue [2] #5D8AA8
   
rackley #5D8AA8
   
sky blue [9] #3299CC
   
air superiority blue #72A0C1
   
el nino #92A0AC
   
brilliant cornflower blue #51AFE7
   
forecast #A2AAB1
   
grey blue #6B8BA4


`(H,L) = (240,80)`

   
neon blue [2] #04D9FF
   
french pass [2] #A4D2E0
   
pale light grayish cerulean #B8DCE7
   
gull grey [2] #A4ADB0
   
eskimo #A2B4BA
   
triple athens grey #C2C5C6
   
moby #8EB2BE
   
belgion #ADD8E6
   
blue light #ADD8E6
   
light blue [9] #ADD8E6
   
half escape #BADAE5
   
glacier [2] #80B3C4
   
parachute #65B8D1
   
botticelli [2] #C7DDE5
   
very light cerulean #9EE7FF
   
PMS306 #00BCE2
   
pastel blue [2] #AEC6CF
   
light cerulean #8BD0E7
   
regent st blue [2] #AAD6E6
   
winter wizard #A0E6FF
   
loblolly [2] #BDC9CE
   
anakiwa [2] #9DE5FF
   
fresh air #A6E7FF
   
PMS2985 #51BFE2
   
brilliant cerulean #51C2E7
   
light brilliant cerulean #65D8FF
   
seagull [2] #77B7D0
   
heather [3] #AEBBC1
   
PMS643 #C6D1D6
   
PMS297 #82C6E2
   
sky blue [9] #87CEEB
   
bright sky blue #02CCFE
   
vivid sky blue #00CCFF
   
silver sand [2] #BFC1C2
   
half iron #D5D7D8
   
white thunder #D5D7D8
   
PMS290 #C4D8E2
   
columbia blue [2] #C4D8E2
   
dark sky blue [2] #8CBED6
   
PMS2905 #93C6E0
   
baby blue [3] #89CFF0
   
PMS291 #A8CEE2
   
pale cyan [3] #87D3F8
   
PMS298 #51B5E0
   
cornflower [6] #93CCEA
   
light cornflower blue [2] #93CCEA
   
altitude #BCD4E2
   
light sky blue [6] #8DB6CD
   
metro #ACAFB1
   
iron [2] #D4D7D9
   
hit grey [2] #A1ADB5
   
malibu [2] #66B7E1
   
frozen #9DB6C6
   
spiro disco ball #0FC0FC
   
PMS545 #C4D3DD
   
sail [2] #B8E0F9
   
very light cornflower blue #9EDBFF
   
capri [3] #00BFFF
   
deep sky blue [5] #00BFFF
   
luminous vivid cerulean #00BFFF
   
sky blue deep #00BFFF
   
PMS544 #B7CCDB
   
lightblue #7BC8F6
   
sky blue light #87CEFA
   
PMS543 #93B7D1
   
beau blue #BCD4E6
   
pale aqua [2] #BCD4E6
   
PMS283 #9BC4E2
   
pale cerulean [2] #9BC4E2
   
splat #A5CEEC
   
light grey blue #9DBCD4
   
light brilliant cornflower blue #65C5FF
   
PMS277 #B5D1E8
   
PMS292 #75B2DD
   
sky #82CAFC


`(H,L) = (240,100)`

   
very pale cerulean #E2F8FF
   
pale cerulean [2] #C2F0FF
   
porcelain [2] #EFF2F3
   
french pass [2] #BDEDFD
   
light blue [9] #BFEFFF
   
lily white [2] #E7F8FF
   
pattens blue [2] #DEF5FF
   
dreamer #D3E5EF
   
pale cornflower blue [2] #C2E8FF
   
solitude [2] #EAF6FF
   
azureish white #DBE9F4
   
alice blue #F0F8FF
`(H,L) = (270,0)`

   
rich black [3] #010203
   
gunmetal [4] #020D15
   
very dark azure #11171D
   
blue charcoal [2] #010D1A
   
very deep azure #000E1D
   
black pearl [2] #041322
   
blue bark [2] #041322
   
bunker [2] #0D1117
   
woodsmoke [2] #0C0D0F
   
PMS433 2X #0A0C11
   
midnight [4] #011635


`(H,L) = (270,20)`

   
style pasifika ocean deep #1E2F3C
   
tangaroa [2] #1E2F3C
   
dark grey blue #29465B
   
double foundry #282A2C
   
PMS2965 #00334C
   
bright charcoal #333435
   
tao grey #323436
   
baltic sea [2] #3C3D3E
   
bunker [2] #292C2F
   
dark knight #232D36
   
dark slate blue [3] #214761
   
PMS539 #003049
   
coast #243442
   
new denim blue #394149
   
magnum #112331
   
prussian blue [3] #192F41
   
PMS296 #002D47
   
midnight [4] #21303E
   
regal blue [2] #203F58
   
deep cornflower blue #003859
   
astronaut blue [2] #013E62
   
half foundry #3E4145
   
shipshape #21425F
   
nile blue [2] #193751
   
dark azure #274059
   
atomic [2] #314459
   
pickled bluewood [2] #314459
   
oxford blue [3] #384555
   
blue whale [2] #042E4C
   
allegro #242E3B
   
dark imperial blue [2] #00416A
   
rhino [2] #3D4653
   
double tuna #2F3237
   
high tide #32373F
   
avalanche #354152
   
big stone [2] #162A40
   
dark #1B2431
   
chimney sweep #1C1D1F
   
foundry #2C2E32
   
ebony [3] #313337
   
gumboot #313337
   
ebony clay [2] #323438
   
shark [2] #34363A
   
vulcan [2] #36383C
   
wine trail #27292D
   
liquid metal #3E4147
   
PMS540 #00335B
   
madison [2] #2D3C54
   
blue clouds #273C5A
   
catalina blue [2] #273C5A
   
cobalt [5] #273C5A
   
PMS2955 #003D6B
   
crescendo #222F44
   
whale tail #003967
   
cloud burst [2] #353E4F
   
blueprint #2A313F
   
licorice [3] #2E3749
   
cello [2] #1E385B
   
biscay [2] #2F3C53
   
PMS289 #002649
   
midnight oil #283854
   
dark cobalt blue #273A59
   
daytona #1E222C
   
green vogue [2] #032B52
   
regatta #192C49
   
blue zodiac [2] #3C4354
   
twilight blue [3] #0A437A
   
dark cerulean [2] #08457E
   
tornado #272D3C
   
downriver [2] #2A344A
   
marine blue #01386A
   
PMS295 #00386B
   
PMS541 #003F77
   
bondi blue [3] #26416B
   
indian ink #232732
   
deep azure #002D59
   
PMS648 #00305E
   
bunting [2] #2B3449
   
apollo blue #163968
   
celestial blue [2] #1A202F
   
yankees blue #1C2841
   
dark midnight blue #003366
   
midnight blue [6] #003366
   
PMS532 #353842
   
true blue [3] #333D57
   
bright grey [2] #3C4151
   
capri [3] #30436A
   
into the blue #193766
   
sputnik #373E54
   
PMS533 #353F5B
   
cove grey [2] #343F5C
   
gulf blue [2] #343F5C
   
wet n wild #254375
   
darkish blue #014182
   
super sonic #374467
   
time warp #374467
   
PMS2767 #14213D
   
blue night #1F263B
   
outer space [4] #1F263B
   
shadowland #26272C
   
marine #042E60


`(H,L) = (270,40)`

   
optimist #2B688D
   
bleached cedar [2] #454647
   
dark grayish azure #424E59
   
half grey friars #4F5255
   
landscape grey #555759
   
cello [2] #3A4E5F
   
chathams blue [2] #175579
   
black coral #54626F
   
ugly blue #31668A
   
peacock blue #016795
   
shuttle grey [2] #61666B
   
wanaka #284962
   
spray drift #2D5877
   
nice blue #107AB0
   
weathered blue #677583
   
elevate #60768B
   
spinnaker #2F4D66
   
venice blue [2] #2C5778
   
bahama blue [2] #25597F
   
captain cook #00689B
   
wedgewood [2] #4C6B88
   
quarter tuna #656A70
   
cadet blue [10] #4E7496
   
lure #2F77A9
   
matisse [2] #365C7D
   
quarter grey friars #5E6267
   
dull blue #49759C
   
star command blue #007BB8
   
dalek #475769
   
steel blue [8] #36648B
   
deep sea blue #015482
   
half tuna #55585C
   
yarra #20608E
   
muted blue #3B719F
   
lochmara [2] #316EA0
   
raven [2] #6F747B
   
wind talker #3A4859
   
PMS647 #26547C
   
moderate azure #4A79A8
   
denim [3] #3B638C
   
queen blue #436B95
   
bellbottom blue #2C4C6D
   
river bed [2] #434C59
   
medium persian blue #0067A5
   
sapphire blue #0067A5
   
strong cornflower blue #0069A8
   
kashmir blue [2] #507096
   
flat blue #3C73A8
   
primetime #3973A9
   
mollusc #43464B
   
steel grey [3] #43464B
   
tuna [2] #46494E
   
san juan [2] #304B6A
   
honolulu blue #006DB0
   
ocean boat blue #0077BE
   
fiord [2] #405169
   
quantum leap #4F698B
   
light navy blue #2E5A88
   
silvered grey #565B64
   
spanish blue #0070B8
   
french blue [2] #0072BB
   
panorama #597499
   
bluish #2976BB
   
limitless #254B75
   
endeavour [2] #29598B
   
splish splash #29598B
   
PMS301 #005B99
   
bright grey [2] #57595D
   
midnight blue [6] #1A4876
   
light navy #155084
   
lapis lazuli #26619C
   
waratah #55698B
   
shapeshifter #404653
   
skywater #404653
   
mako [2] #444954
   
abbey [2] #4C4F56
   
st tropaz [2] #325482
   
filmpro sky blue #355D90
   
PMS653 #335687
   
chambray [2] #475877
   
kingfisher blue #596A8B
   
san marino [2] #4E6C9D
   
waikawa grey [2] #5B6E91
   
PMS300 #0072C6
   
blue yonder #5072A7
   
quadrant grey #595E6B
   
mid blue #276AB3
   
medium blue [3] #2C6FBB
   
dodger blue [5] #104E8B
   
dusk blue #26538D
   
blue jeans [2] #4E6590
   
jasper [2] #4E6590
   
azure [8] #4E699A
   
style pasifika lagoon blue #4E699A
   
true blue [3] #0073CF
   
trout [2] #4A4E5A
   
haast shale #515664
   
bedazzled blue #2E5894
   
green blue [2] #1164B4
   
breakwater #536893
   
moderate cobalt blue #4A6DA8
   
PMS285 #3A75C4
   
dark grayish sapphire blue #424859
   
medium electric blue #035096
   
east bay [2] #47526E
   
hammerhead #515769
   
denim blue #3B5B92
   
norwegian blue #586483
   
ucla blue #536895
   
bright navy blue #1974D2
   
navy blue [5] #1974D2
   
yale blue #0F4D92
   
a b sea #335083
   
fun blue [2] #335083
   
usafa blue #004F98
   
astronaut [2] #445172
   
PMS2945 #0054A0
   
quarter fuscous grey #595A5E
   
cyan cobalt blue #28589C
   
mariner [2] #42639F
   
super duper #42639F
   
quayside #424F71
   
lifesaver #535E7F
   
dusky blue #475F94
   
bondi blue [3] #02478E
   
congress blue #02478E
   
sapphire [4] #3F5281
   
PMS534 #3A4972
   
style pasifika blue whale #3D4D78
   
takaka #3D4D78
   
jimmy dean #51535D
   
strong azure #0054A8
   
science blue #0066CC


`(H,L) = (270,60)`

   
steel #738595
   
cyan cornflower blue #188BC2
   
scotty silver #758A9C
   
treasure #758A9C
   
stormy blue #507B9C
   
greyish blue #5E819D
   
sword #808284
   
curious blue [2] #2596D1
   
picton blue [2] #5BA0D0
   
snap #5BA0D0
   
carolina blue [3] #56A0D3
   
grey chateau [2] #9FA3A7
   
steel blue [8] #5A7D9A
   
rich electric blue #0892D0
   
blue/grey #758DA3
   
slate blue [7] #5B7C99
   
grayish azure #7D93A8
   
PMS645 #7796B2
   
iceberg [3] #71A6D2
   
escapade #667C91
   
slate grey [6] #708090
   
light slate grey #778899
   
slate grey light #778899
   
cerulean frost #6D9BC3
   
PMS646 #5E82A3
   
sports star #3D85B8
   
celestial blue [2] #4997D0
   
eighth tuna #7A7F85
   
dusty blue #5A86AD
   
revolution #7E848B
   
PMS542 #6693BC
   
blue jeans [2] #5DADEC
   
off blue #5684AE
   
blake #88A7C8
   
PMS284 #75AADB
   
PMS2925 #008ED6
   
exponent #888F98
   
voltage #8D9094
   
light steel blue [6] #6E7B8B
   
cool blue #4984B8
   
PMS3005 #0084C9
   
water blue #0E87CC
   
subzero #5B8DBD
   
pale sky [2] #6E7783
   
blue gray #6699CC
   
blue grey [2] #6699CC
   
livid #6699CC
   
cyan azure #4E82B4
   
shadow blue #778BA5
   
dark pastel blue #779ECB
   
PMS652 #6D87A8
   
neutral bay #858D99
   
smokescreen #93A2B7
   
style pasifika lagoon spray #93A2B7
   
polo blue [2] #8AA7CC
   
jordy blue [2] #7AAAE0
   
PMS651 #9BAABF
   
lochmara [2] #007EC7
   
lynch [2] #697E9A
   
cerulean [5] #0485D1
   
silver lake blue #5D89BA
   
raven [2] #727B89
   
PMS299 2X #007FCC
   
cyan blue azure #4682BF
   
faded blue #658CBB
   
vivid cornflower blue #0091E7
   
azure [8] #069AF3
   
little boy blue #6CA0DC
   
danube [2] #5B89C0
   
brilliant azure [2] #519CE7
   
luminous vivid cornflower blue #009FFF
   
rock blue [2] #93A2BA
   
storm grey [2] #747880
   
freestyling #A4A8B0
   
tufts blue #417DC1
   
windows blue #3778BF
   
float #4C81C3
   
glaucous #6082B6
   
havelock blue [2] #5784C1
   
roman silver #838996
   
zephyr #809AC6
   
mischka [2] #A5A9B2
   
bleu de france #318CE7
   
tiebreaker #8E97AB
   
delta blue #7C9ACD
   
dark sky blue [2] #448EE4
   
vista blue [3] #7C9ED9
   
PMS535 #9BA3B7
   
ship cove [2] #7988AB
   
united nations blue #5B92E5
   
dodger blue [5] #1C86EE
   
grayish sapphire blue #7D88A8
   
PMS279 #6689CC
   
dark turquoise [5] #7093DB
   
light brilliant cobalt blue #659FFF
   
skydiver #4677C8
   
cornflower [6] #6495ED
   
cornflower blue [3] #6495ED
   
brilliant cobalt blue #5189E7
   
beyond #808AAC
   
ceil #92A1CF
   
masquerade #7285BC
   
wild blue yonder [2] #7A89B8
   
cool grey [2] #8C92AC
   
gray blue #8C92AC
   
manatee [2] #979AAA
   
light sapphire blue #8BA2E7


`(H,L) = (270,80)`

   
aero #7CB9E8
   
maya blue #73C2FB
   
PMS656 #D6DBE0
   
longitude #AEB7C0
   
pale light grayish azure #B8D0E7
   
sweetwaters #C3D1DF
   
spindle [2] #B6D1EA
   
slate grey [6] #9FB6CD
   
heather [3] #B7C3D0
   
baby blue eyes #A1CAF1
   
PMS644 #9BAFC4
   
cloudy blue #ACC2D9
   
pale cornflower blue [2] #ABCDEF
   
pale azure #C2E0FF
   
shinto #A6B5C6
   
comfort zone #A2B9D2
   
casper [2] #ADBED1
   
oxymoron #9CBFE3
   
very light azure [2] #9ECFFF
   
PMS2707 #BFD1E5
   
tropical blue [2] #C3DDF9
   
PMS278 #99BADD
   
carolina blue [3] #99BADD
   
light azure #8BB9E7
   
steel blue [8] #63B8FF
   
half grey chateau #BABDC1
   
baby blue [3] #A2CFFE
   
icebreaker #A9B7C9
   
light steel blue [6] #A2B5CD
   
sky blue [9] #75BBFD
   
steel blue light #B0C4DE
   
oxygen #BBC6D5
   
pacify #BBC6D5
   
breathless #C1C8D2
   
light blue grey #B7C9E2
   
time out #AAC2E3
   
light brilliant azure #65B2FF
   
rock blue [2] #9EB1CD
   
jordy blue [2] #8AB9F1
   
PMS650 #BFC6D1
   
powder blue [4] #B1D1FC
   
french sky blue #77B5FE
   
light cobalt blue [2] #88ACE0
   
relax #99AED0
   
link water [2] #C7CDD8
   
pale cobalt blue #C2D9FF
   
cadet blue [10] #A9B2C3
   
PMS2717 #A5BAE0
   
periwinkle [4] #C5D0E6
   
echo blue [2] #AFBDD9
   
pigeon post [2] #AFBDD9
   
very light cobalt blue #9EC2FF
   
hawkes blue [2] #D2DAED
   
three wishes #D2DAED
   
PMS657 #C1C9DD
   
PMS2708 #AFBCDB
   
periwinkle grey #C3CDE6
   
alaska #B2B9CD
   
pastel blue [2] #A2BFFE
   
aluminium [3] #A9ACB6
   
squirt #A4AFCD
   
PMS536 #ADB2C1
   
perano [2] #A9BEF2
   
bombay [2] #AFB1B8
   
nemo #B1B9D3
   
serendipity #B1B9D3
   
pale light grayish sapphire blue #B8C4E7
   
wild blue yonder [2] #A2ADD0
   
PMS537 #C4C6CE
   
pale sapphire blue #C2D1FF
   
designer white #D7D9E2
   
PMS658 #A5AFD6
   
very light sapphire blue #9EB6FF
   
peekablue #ACB9E8
   
ghost [2] #C7C9D5


`(H,L) = (270,100)`

   
anti flash white #F2F3F4
   
munsell #F2F3F4
   
zumthor [2] #EDF6FF
   
very pale azure #E2F0FF
   
athens grey [2] #EEF0F3
   
link water [2] #D9E4F5
   
solitude [2] #E9ECF1
   
zircon [2] #F4F8FF
   
hawkes blue [2] #D4E2FC
   
half breathless #E0E3EA
   
very pale sapphire blue #E2E9FF
`(H,L) = (300,0)`

   
vulcan [2] #10121D
   
mirage [2] #161928
   
very deep blue #00001D
   
black pepper [2] #0E0E18
   
cinder [2] #0E0E18
   
tangaroa [2] #03163C
   
very dark blue [2] #11111D
   
navy [3] #01153E
   
bluish black #1A1A1D
   
ebony [3] #0C0B1D
   
dark navy blue #00022E
   
midnight [4] #03012D
   
dark navy #000435
   
deep cove [2] #051040
   
outer space [4] #051040
   
navy blue [5] #001146
   
midnight blue [6] #020035
   
midnight express [2] #000741
   
stratos [2] #000741
   
black russian [2] #0A001C
   
black rock [2] #0D0332
   
deep phthalo blue #000B59
   
very deep violet #0E001D
   
night blue #040348
   
dark blue [4] #00035B
   
deep blue [3] #000059
   
haiti [2] #1B1035
   
jaguar [2] #080110
   
deep persian blue #0B0059
   
very dark violet #17111D
   
deep indigo #160059
   
tolopea [2] #1B0245
   
deep blue violet #210059
   
violet [10] #240A40
   
grey [105] #030303
   
cod grey [2] #0B0B0B
   
onyx [2] #0F0F0F
   
all black #181818


`(H,L) = (300,20)`

   
black russian [2] #24252B
   
PMS282 #002654
   
cool black #002E63
   
woody bay [2] #33343A
   
filmpro ultramarine blue #2C3E6B
   
midnight express [2] #21263A
   
stratos [2] #21263A
   
blue zodiac [2] #13264D
   
PMS654 #0F2B5B
   
cloud burst [2] #202E54
   
dark sapphire blue #273459
   
PMS294 #003F87
   
nite life #1D2134
   
quarterback #282B3C
   
biscay [2] #1B3162
   
filmpro pthalo blue #2B3860
   
submerge #113775
   
bay of many [2] #353E64
   
space cadet [2] #1D2951
   
galactica #303655
   
catwalk #3D3E4C
   
port gore [2] #3B436C
   
ebony clay [2] #26283B
   
black rock [2] #2C2D3C
   
checkmate #2F324A
   
half nocturnal #434345
   
resolution blue [2] #323F75
   
sea world #323F75
   
deep cobalt blue #002159
   
downriver [2] #092256
   
licorice [3] #092256
   
madison [2] #09255D
   
jaguar [2] #29292F
   
bastille [2] #2C2C32
   
style pasifika night fox #2C2C32
   
PMS281 #002868
   
catch #34343C
   
PMS288 #00337F
   
astronaut [2] #283A77
   
gun powder [2] #414257
   
digital blue #3E4163
   
flat medium blue [4] #27408B
   
royal blue [7] #27408B
   
PMS655 #0C1C47
   
PMS2768 #112151
   
valhalla [2] #2A2B41
   
lucky point [2] #292D4F
   
aviator #2A3057
   
confidante #233167
   
tuna [2] #353542
   
charade [2] #292937
   
dark phthalo blue #272D59
   
PMS287 #003893
   
torea bay [2] #353D75
   
vroom #353D75
   
dark grayish blue #424259
   
bunting [2] #151F4C
   
redemption blue #232545
   
deep sapphire #082567
   
decadence #313669
   
topsy turvy #313669
   
dotcom #41415D
   
surfs up #1F2142
   
capri [3] #062A78
   
catalina blue [2] #062A78
   
cobalt [5] #062A78
   
midnight blue [6] #2F2F4F
   
PMS280 #002B7F
   
storm #36365D
   
adventure #414062
   
blast off #262857
   
black marlin [2] #383740
   
revolver [2] #37363F
   
air force blue [2] #00308F
   
dark powder blue #003399
   
smalt #003399
   
jack in the box #3D3F7D
   
jacksons purple [2] #3D3F7D
   
PMS286 #0038A8
   
royal azure #0038A8
   
bullitt #27253C
   
deep koamaru [3] #333366
   
wow #343467
   
vortex #3A385B
   
wave rider #413F6E
   
deep sapphire blue #001659
   
dark blue [4] #272759
   
ua blue #0033AA
   
egyptian blue #1034A6
   
kudos #353A8B
   
cove grey [2] #051657
   
gulf blue [2] #051657
   
steel grey [3] #262335
   
PMS2758 #192168
   
haiti [2] #2C2A35
   
saint patrick blue #23297A
   
st. patrick's blue #23297A
   
PMS661 #2D338E
   
international klein blue #002FA7
   
hip hop #2A2551
   
paua [2] #2A2551
   
style pasifika purple deep #2A2551
   
strong sapphire blue #002AA8
   
PMS2757 #141654
   
sonic boom #252042
   
double revolver #29272F
   
dark persian blue #2D2759
   
PMS2766 #2B265B
   
imperial blue #002395
   
martinique [2] #363050
   
believe #352F77
   
cosmic cobalt #2E2D88
   
glitter [2] #413A5D
   
zodiac #413A5D
   
blue [12] #333399
   
PMS662 #0C1975
   
indigo dye #091F92
   
wicked #362F50
   
grape [4] #413D4B
   
dark grayish indigo #484259
   
dark imperial blue [2] #00147E
   
PMS2748 #1E1C77
   
paris m [2] #312760
   
filmpro digital blue #2D2480
   
navy [3] #22228B
   
navy blue [5] #22228B
   
PMS2756 #332875
   
cornflower blue [3] #222298
   
blue bell [4] #392D73
   
jelly #3E3267
   
minsk [2] #3E3267
   
fairground #483A79
   
PMS2747 #1C146B
   
PMS276 #2B2147
   
phthalo blue #000F89
   
tolopea [2] #2D2541
   
royal #0C1793
   
cherry pie [2] #372D52
   
strong phthalo blue #0015A8
   
zaffre #0014A8
   
jacarta [2] #3D325D
   
warlord #45404F
   
darkblue #030764
   
dark royal blue #02066F
   
arapawa [2] #110C6C
   
dark indigo [2] #342759
   
true blue [3] #010FCC
   
meteorite [2] #4A3B6A
   
PMS5265 #493D63
   
deep blue [3] #040273
   
baltic sea [2] #2A2630
   
violent violet [2] #2E2249
   
ultramarine [2] #120A8F
   
duke blue #00009C
   
new midnight blue #00009C
   
strong blue [2] #0000A8
   
filmpro purple #362A4D
   
cobalt blue [2] #030AA7
   
ship grey [2] #3E3A44
   
blue medium #0000CD
   
medium blue [3] #0000CD
   
PMS2746 #3F2893
   
ultramarine blue [2] #1805DB
   
pure blue #0203E2
   
vivid blue [2] #0000E7
   
PMS5255 #35264F
   
blue gem [2] #2C0E8C
   
strong persian blue #1500A8
   
pukeko #3A2860
   
indigo blue #3A18B1
   
vivid persian blue #1D00E7
   
PMS275 #260F54
   
PMS274 #2B1166
   
violet [10] #2F263C
   
persian indigo #32127A
   
christalle [2] #382161
   
clowning around #382161
   
dark blue violet #3A2759
   
PMS273 #38197A
   
strong indigo #2A00A8
   
windsor [2] #462C77
   
showtime #2F263A
   
PMS2738 #2D008E
   
pixie powder #391285
   
funtasia #4C3371
   
daisy bush [2] #4F2398
   
strong blue violet #3F00A8
   
blue diamond [2] #4B2D72
   
spanish violet #4C2882
   
PMS2765 #2B0C56
   
blackcurrant [2] #32293A
   
indigo [5] #380282
   
regalia #522D80
   
russian violet #32174D
   
PMS2755 #35006D
   
kingfisher daisy [2] #3E0480
   
dark violet [3] #402759
   
dancing queen #4A2D68
   
strong violet #5400A8
   
eerie black #1B1B1B
   
grey [105] #1C1C1C
   
black [3] #1E1E1E
   
deep violet [3] #2D0059
   
jagger [2] #350E57
   
nero [2] #252525
   
style pasifika black light #252525
   
uhi #252525
   
filmpro black #282828
   
rasputin #2F2735
   
PMS2745 #3F0077
   
mine shaft [2] #323232
   
jet #343434
   
PMS2735 #4F0093
   
purple [10] #551A8B
   
montana [2] #291E30
   
bleached cedar [2] #2C2133
   
pigment indigo #4B0082
   
PMS2695 #44235E
   
PMS267 #59118E


`(H,L) = (300,40)`

   
zoop de loop #254683
   
hendrix #4C567C
   
mariner [2] #286ACD
   
anchor #526DB2
   
storm grey [2] #717486
   
cobalt [5] #1E488F
   
magik #3E4C7A
   
superhero #374E88
   
tory blue [2] #374E88
   
chambray [2] #354E8C
   
PMS2935 #005BBF
   
independence #4C516D
   
medium teal blue #0054B4
   
elvis #16489B
   
sapphire [4] #2F519E
   
moderate sapphire blue #4A61A8
   
han blue #446CCF
   
cerulean blue [2] #056EEE
   
night moves #454C73
   
east bay [2] #414C7D
   
half baltic sea #565657
   
dusk #4E5481
   
PMS293 #0051BA
   
indigo [5] #4F69C6
   
cobalt blue [2] #0047AB
   
dark bluish grey #535359
   
comet [2] #5C5D75
   
waterloo [2] #727282
   
chetwode blue [2] #666FB4
   
mid grey [3] #5F5F6E
   
flat medium blue [4] #3A5FCD
   
royal blue [7] #3A5FCD
   
absolute zero #0048BA
   
purple navy #4E5180
   
PMS660 #5960A8
   
bright blue #0165FC
   
blue ribbon #0066FF
   
strong cobalt blue #003FA8
   
twilight [3] #4E518B
   
new car #214FC6
   
moderate phthalo blue #4A55A8
   
azul #1D5DEC
   
dark blue gray #666699
   
PMS2727 #5E68C4
   
corn flower blue #42426F
   
gun powder [2] #484753
   
enigma #515072
   
violet blue [2] #324AB2
   
governor bay [2] #51559B
   
gypsy queen #4E56AC
   
liberty #545AA7
   
vivid cobalt blue #0057E7
   
luminous vivid cobalt blue #0060FF
   
ultramarine blue [2] #4166F5
   
brilliant phthalo blue #5164E7
   
PMS2728 #3044B5
   
rich blue [2] #5959AB
   
blue [12] #2242C7
   
dolphin [2] #646077
   
warm blue #4B57DB
   
electric blue [2] #0652FF
   
persian blue #1C39BB
   
moderate blue #4A4AA8
   
maltese #585660
   
smoky [2] #605D6B
   
scampi [2] #675FA6
   
kimberly [2] #736C9F
   
blueberry [2] #464196
   
scarpa flow [2] #585562
   
dark periwinkle #665FD1
   
vivid sapphire blue #003AE7
   
moderate persian blue #554AA8
   
luminous vivid sapphire blue #0040FF
   
brilliant blue #5151E7
   
iris [2] #6258C4
   
blue violet [5] #7366BD
   
slate blue [7] #473C8B
   
dark slate blue [3] #483D8B
   
slate blue dark #483D8B
   
abracadabra #564985
   
victoria [2] #564985
   
ocean blue [2] #4F42B5
   
palatinate blue #273BE2
   
vibrant blue #0339F8
   
PMS2726 #6656BC
   
blue marguerite [2] #6A5BB1
   
neon blue [2] #4D4DFF
   
blue gem [2] #4B3C8E
   
fascinator #4F4081
   
medium blue [3] #3232CD
   
gigas [2] #564786
   
plump purple #5946B2
   
majorelle blue #6050DC
   
brilliant persian blue #6451E7
   
deluge [2] #7563A8
   
light indigo [2] #6D5ACF
   
mulled wine [2] #4E4562
   
vivid blue [2] #152EFF
   
PMS5275 #605677
   
butterfly bush [2] #624E9A
   
PMS2736 #4930AD
   
vivid phthalo blue #001DE7
   
bluebonnet #1C1CF0
   
luminous vivid phthalo blue #0020FF
   
blue with a hint of purple #533CC6
   
blurple #5539CC
   
moderate indigo #614AA8
   
light royal blue #3A2EFE
   
purpleish blue #6140EF
   
strong blue [2] #0C06F7
   
primary blue #0804F9
   
luminous vivid blue #0000FF
   
medium purple [6] #5D478B
   
bluey purple #6241C7
   
covert #645977
   
PMS2725 #7251BC
   
brilliant indigo #7751E7
   
luminous vivid persian blue #2000FF
   
purpley blue #5F34E7
   
fuchsia [6] #7B5CB7
   
fuchsia blue #7A58C1
   
blue magenta violet #553592
   
vivid indigo #3A00E7
   
cyber grape #58427C
   
daisy bush [2] #5B3E90
   
blue purple [2] #5729CE
   
electric ultramarine #3F00FF
   
luminous vivid indigo #4000FF
   
han purple #5218FA
   
purplish blue #601EF9
   
mobster [2] #605A67
   
burple #6832E3
   
purple blue #632DE9
   
moderate blue violet #6D4AA8
   
high society #695B7C
   
studio [2] #714AB2
   
bluish purple #703BE7
   
purpley #8756E4
   
everest #4C4850
   
purple/blue #5D21D0
   
vivid blue violet #5700E7
   
blue/purple #5A06EF
   
purply blue #661AEE
   
luminous vivid blue violet #6000FF
   
purple heart [3] #7442C8
   
brilliant blue violet #8951E7
   
PMS814 2X #703FAF
   
electric indigo #6F00FF
   
royal purple [3] #7851A9
   
rum [2] #796989
   
PMS814 #8C60C1
   
dark grayish violet #4E4259
   
gobstopper #583580
   
kingfisher daisy [2] #583580
   
ferris wheel #724AA1
   
rebecca purple [2] #663499
   
vivid violet [4] #7400E7
   
dark lavender [2] #734F96
   
moderate violet #794AA8
   
luminous vivid violet #8000FF
   
medium slate blue [2] #7F00FF
   
violet [10] #7F00FF
   
deep lavender #8D5EB7
   
grey [105] #474747
   
PMS266 #6D28AA
   
grape [4] #6F2DA8
   
davy's grey #555555
   
davy grey #555555
   
dim grey [2] #545454
   
affair [2] #714693
   
purple [10] #7D26CD
   
electric violet [2] #8B00FF
   
dimgray #696969
   
dimgrey #696969
   
granite grey #676767
   
PMS2665 #894FBF
   
mamba [2] #766D7C
   
sonic silver #757575
   
chapta and verse #574C5E
   
salt box [2] #685E6E


`(H,L) = (300,60)`

   
vivid azure #0074E7
   
azure [8] #007FFF
   
azure radiance #007FFF
   
slate blue [7] #007FFF
   
luminous vivid azure #0080FF
   
PMS659 #7F8CBF
   
manatee [2] #8D90A1
   
kookaburra #818392
   
blueberry [2] #4F86F7
   
stratosphere #97A0CE
   
PMS2718 #5B77CC
   
rugged lavender #80818B
   
dodger blue [5] #3E82FC
   
soft blue #6488EA
   
magic carpet #8B98D8
   
portage [2] #8B98D8
   
indigo [5] #5D76CB
   
deep sky blue [5] #0D75F8
   
clear blue #247AFD
   
blue [12] #1F75FE
   
light brilliant sapphire blue #658BFF
   
santas grey [2] #9FA0B1
   
cornflower blue [3] #5170D7
   
brandeis blue #0070FF
   
raincloud [2] #7B7C94
   
waterloo [2] #7B7C94
   
brilliant sapphire blue #5177E7
   
lightish blue #3D7AFD
   
light phthalo blue #8B96E7
   
bluish grey [2] #9C9CA8
   
wistful [2] #A4A6D3
   
flat medium blue [4] #436EEE
   
royal blue [7] #436EEE
   
grayish blue #7D7DA8
   
light steel blue [6] #8F8FBD
   
logan [2] #9D9CB4
   
birdcage #9D9CB7
   
blue bell [4] #9999CC
   
periwinkle blue #8F99FB
   
rhythm [2] #777696
   
spun pearl [2] #A2A1AC
   
cornflower [6] #6A79F7
   
light brilliant phthalo blue #6578FF
   
very light blue [3] #9E9EFF
   
jumbo [2] #7C7B82
   
grey suit [2] #9391A0
   
light blue [9] #8B8BE7
   
perrywinkle #8F8CE7
   
PMS2716 #A5A0D6
   
chetwode blue [2] #8581D9
   
lavender blue [2] #8B88F8
   
toolbox #746CC0
   
moody blue [2] #7F76D3
   
light persian blue #968BE7
   
light brilliant blue #6565FF
   
bubblegum [2] #8378C7
   
periwinkle [4] #8E82FE
   
vision #A09BB2
   
cold purple [2] #ABA0D9
   
topaz [4] #7C778A
   
dull lavender #A899E6
   
lavender [6] #A899E6
   
medium slate blue [2] #7B68EE
   
slate blue medium #7B68EE
   
light brilliant persian blue #7865FF
   
grayish indigo #887DA8
   
ube #8878C3
   
light slate #8470FF
   
light slate blue #8470FF
   
slate blue light #8470FF
   
PMS271 #9E91C6
   
unicorn #9F90D0
   
long shot #8776B6
   
PMS272 #8977BA
   
true v [2] #8A73D6
   
light indigo [2] #A28BE7
   
PMS2705 #AD9ED3
   
deluge [2] #8272A4
   
light brilliant indigo #8B65FF
   
PMS2715 #937ACC
   
light pastel purple #B19CD9
   
medium purple [6] #8968CD
   
medium orchid [6] #9370DB
   
purple medium #9370DB
   
biloba flower [2] #AE99D2
   
PMS5285 #8C8299
   
amethyst smoke [2] #A397B4
   
light blue violet #AE8BE7
   
dark pastel purple #966FD6
   
lilac bush [2] #9874D3
   
dancing girl #9470C4
   
lavender purple #967BB6
   
light brilliant blue violet #9F65FF
   
east side [2] #AC91CE
   
mobster [2] #7F7589
   
lavender indigo #9457EB
   
navy purple #9457EB
   
purple mountain's majesty #9678B6
   
purple mountain majesty #9678B6
   
purple mountain's majesty #9D81BA
   
purple mountains majesty #9D81BA
   
deep lilac [2] #966EBD
   
grayish violet #937DA8
   
light violet [2] #B98BE7
   
liliac #C48EFD
   
brilliant violet #9C51E7
   
PMS265 #9663C4
   
amethyst [2] #9966CC
   
PMS2655 #9B6DC6
   
lighter purple #A55AF4
   
light brilliant violet #B265FF
   
light urple #B36FF6
   
bright lavender [2] #BF94E4
   
grey [105] #787878
   
boulder [2] #7A7A7A
   
violet [10] #926EAE
   
trolley grey #808080
   
web grey #808080
   
ce soir [2] #9771B5
   
wisteria [5] #9771B5
   
ricochet #848484
   
spanish grey #989898
   
effortless #A096A7
   
PMS2645 #B591D1
   
pale purple [2] #B790D4
   
lenurple #BA93D8
   
quick silver #A6A6A6
   
dark grey [2] #A9A9A9
   
dark medium grey #A9A9A9
   
light grey [3] #A8A8A8
   
lightish purple #A552E6
   
light purple [2] #BF77F6
   
easter purple #C071FE


`(H,L) = (300,80)`

   
mischka [2] #D1D2DD
   
spun pearl [2] #AAABB7
   
bauhaus #A9AED5
   
pale phthalo blue #C2C9FF
   
light periwinkle #C1C6FC
   
very light phthalo blue #9EAAFF
   
heartbreaker #C1C2DA
   
PMS649 #D6D6D8
   
french grey [2] #BDBDC6
   
confederate grey #CBCBDE
   
light bluish grey #DADAE7
   
quartz [2] #D9D9F3
   
pale light grayish blue #B8B8E7
   
lavender blue [2] #CCCCFF
   
periwinkle [4] #CCCCFF
   
logan [2] #AAA9CD
   
blue haze [2] #BFBED8
   
pale blue [3] #C2C2FF
   
lavender grey [2] #BDBBD7
   
ghost [2] #C0BFC7
   
fairytale #C6C4DB
   
zappo #C4C0E2
   
melrose [2] #C7C1FF
   
pale persian blue #C9C2FF
   
poet #C0BCD4
   
soap #CEC8EF
   
PMS2706 #D1CEDD
   
fog [2] #D7D0FF
   
very light persian blue #AA9EFF
   
grey suit [2] #C1BECD
   
moon raker [2] #D6CEF6
   
misty lavender #B6B5B9
   
morepork #B8B5C2
   
pale lavender [2] #DCD0FF
   
biloba flower [2] #B2A1EA
   
pale light grayish indigo #C4B8E7
   
pale indigo #D1C2FF
   
very light indigo #B69EFF
   
PMS270 #BAAFD3
   
abbey road #AFA8BC
   
perfume [2] #D0BEF8
   
sonique #D5CEE2
   
rolling fog #DAD7DF
   
pale blue violet #D9C2FF
   
very light blue violet #C29EFF
   
prelude [2] #D0C0E5
   
fairylight #D5C7E8
   
pale violet [3] #CEAEFA
   
pastel purple [2] #CAA0FF
   
in the mauve #CECBD1
   
light lavender #DFC5FE
   
pale lilac #E4CBFF
   
snuff [2] #E2D8ED
   
chatelle [2] #BDB3C7
   
lilac [2] #CEA2FD
   
pale light grayish violet #D0B8E7
   
light violet [2] #D6B4FC
   
baby purple #CA9BF7
   
lavender [6] #C79FEF
   
very light violet #CF9EFF
   
grey [105] #ABABAB
   
silver chalice [2] #ACACAC
   
PMS264 #C6AADB
   
silver [4] #C0C0C0
   
very light grey #CDCDCD
   
light grey [3] #D3D3D3
   
alto [2] #DBDBDB
   
gainsboro #DCDCDC
   
mauve [2] #E0B0FF
   
languid lavender #D6CADD
   
pale purple [2] #E8C2FF
   
titan white [2] #DDD6E1


`(H,L) = (300,100)`

   
glitter [2] #E6E8FA
   
silver [4] #E6E8FA
   
ghost white #F8F8FF
   
pale grey #FDFDFE
   
very pale blue [2] #E2E2FF
   
lavender [6] #E6E6FA
   
lavender mist #E6E6FA
   
bluish white #F6F6FF
   
titan white [2] #F0EEFF
   
selago [2] #F0EEFD
   
white lilac [2] #F8F7FC
   
very pale indigo #E9E2FF
   
magnolia [2] #F8F4FF
   
blue chalk [2] #F1E9FF
   
whisper [2] #F7F5FA
   
very pale violet #F0E2FF
   
grey [105] #E3E3E3
   
mercury [2] #E5E5E5
   
gallery [2] #EFEFEF
   
white [3] #EDEDED
   
concrete [2] #F2F2F2
   
seashell [6] #F1F1F1
   
wild sand [2] #F4F4F4
   
cultured #F5F5F5
   
white smoke #F5F5F5
   
alabaster [3] #FAFAFA
   
hint of red [3] #F9F9F9
   
rock salt [2] #FFFFFF
`(H,L) = (330,0)`

   
midnight purple #280137
   
very dark purple #2A0134
   
very deep magenta #1D001D
   
very dark magenta #1D111D
   
mardi gras [3] #350036
   
jacaranda [2] #2E0329
   
melanzane [2] #300529


`(H,L) = (330,20)`

   
PMS269 #442359
   
dark purple [4] #462759
   
PMS669 #472B59
   
PMS268 #4F2170
   
honey flower [2] #4F1C70
   
PMS2685 #56008C
   
strong purple #6900A8
   
blackcurrant [2] #2E183B
   
deep purple [3] #380059
   
scarlet gum [2] #431560
   
purple [10] #660099
   
silhouette #2A252C
   
royal purple [3] #4B006E
   
dark orchid [7] #68228B
   
grapevine #43254F
   
PMS2597 #66008C
   
tarot #38293D
   
PMS2617 #560C70
   
PMS2607 #5B027A
   
bossanova [2] #4E2A5A
   
revolver [2] #2C1632
   
valentino [2] #350E42
   
plum [12] #410056
   
ripe plum #410056
   
deep mulberry #430059
   
PMS2627 #4C145E
   
jacaranda [2] #362D38
   
dark mulberry #4D2759
   
ultramarine violet #5C246E
   
PMS526 #68217A
   
english violet #563C5C
   
dark violet [3] #34013F
   
clairvoyant [2] #480656
   
hot purple [3] #480656
   
imperial #602F6B
   
dark heliotrope #532759
   
deep heliotrope #4E0059
   
fuscous grey [2] #3C3B3C
   
PMS2592 2X #720082
   
magentaish black #1D1A1D
   
raisin black #242124
   
pitch black #2C2B2C
   
PMS525 #512654
   
troubadour #56225A
   
PMS2613 #66116D
   
voodoo [2] #533455
   
PMS2603 #70147A
   
upstage #332033
   
mardi gras [3] #352235
   
PMS2623 #5B195E
   
violet [10] #4F2F4F
   
plum purple #4E0550
   
dark magenta [3] #592759
   
PMS2612 #701E72
   
deep magenta [3] #590059
   
midnight [4] #702670
   
eggplant purple #430541
   
deep violet [3] #490648
   
passion #3B2A39
   
darkish purple #751973
   
eggplant [3] #380835
   
japanese violet #5B3256
   
PMS519 #63305E
   
ab fab #321B2F
   
loulou [2] #460B41
   
PMS2622 #602D59
   
PMS259 #72166B
   
purple taupe #50404D
   
chocolate lounge #453C43
   
palatinate purple #682860
   
deep orchid #59004E
   
PMS261 #5E2154
   
aubergine [3] #3D0734
   
melanzane [2] #342931
   
grape purple #5D1451
   
PMS260 #681E5B
   
byzantium #702963
   
zeppelin #382A34
   
fandango [2] #5A3851
   
dark byzantium #5D3954
   
dark fuchsia [2] #59274D
   
rockstar #3D3A3C
   
rich purple #720058
   
thunder [2] #33292F
   
deep fuchsia [2] #590043
   
chocolate fish #3A2833
   
PMS262 #542344
   
PMS518 #512D44
   
light year #463C42
   
finn [2] #692D54
   
dark cerise #592746
   
dark plum #3F012C
   
broadway #553146
   
blackberry [2] #4D0135


`(H,L) = (330,40)`

   
vivid purple [2] #9100E7
   
purple [10] #A020F0
   
veronica #A020F0
   
luminous vivid purple #9F00FF
   
vivid violet [4] #9F00FF
   
labyrinth #786A7F
   
electric purple [2] #AA23FF
   
honey flower [2] #5C3C6D
   
style pasifika coconut crab #5C3C6D
   
aurora #5A4D60
   
PMS668 #664975
   
jupiter #6A5177
   
french violet #8806CE
   
moderate purple #854AA8
   
violet [10] #9A0EEA
   
boogie wonderland #84579B
   
grey purple #826D8C
   
dark slate blue [3] #6B238E
   
clairvoyant [2] #683B7D
   
affair [2] #745085
   
dark violet [3] #9400D3
   
violet dark #9400D3
   
centaurian #6E5977
   
dark orchid [7] #9932CC
   
orchid dark #9932CC
   
rum [2] #716675
   
PMS667 #7F6689
   
bright violet #AD0AFD
   
deep lilac [2] #9955BB
   
PMS2587 #8E47AD
   
dark grayish mulberry #544259
   
eminence [2] #6C3082
   
strong mulberry #7E00A8
   
berlin #554A58
   
fedora [2] #625665
   
vivid mulberry [2] #AE00E7
   
purplish grey #7A687F
   
purple plum #9C51B6
   
seance [2] #731E8F
   
PMS527 #7A1E99
   
purply #983FB2
   
moderate mulberry #914AA8
   
vibrant purple #AD03DE
   
gravel [2] #4A444B
   
medium orchid [6] #7A378B
   
muted purple #805B87
   
french lilac [3] #86608E
   
pomp and power #86608E
   
purpureus #9A4EAE
   
trendy pink [2] #8C6495
   
dusty purple #825F87
   
mortar [2] #504351
   
strong heliotrope #9300A8
   
moderate heliotrope #9C4AA8
   
PMS2582 #AA47BA
   
PMS2593 #872B93
   
PMS2592 #930FA5
   
cobalt violet deep #91219E
   
chinese violet #856088
   
thriller #4B464B
   
giggle #69326E
   
style pasifika purple flax #69326E
   
shadowy lavender #4E4A4E
   
PMS2602 #820C8E
   
dark magentaish grey #595359
   
heliotrope magenta #AA00BB
   
barney #AC1DB8
   
PMS2583 #9E4FA5
   
dark grayish magenta #594259
   
PMS520 #703572
   
medium purple [6] #9E43A2
   
plum [12] #8B668B
   
old lavender #796878
   
de janeiro #856684
   
moderate magenta #A84AA8
   
patriarch #800080
   
web purple #800080
   
harlequin [2] #6A3968
   
style pasifika ocean clam #6A3968
   
dark magenta [3] #8B008B
   
magenta [10] #8B008B
   
violet eggplant #991199
   
strong magenta #A800A8
   
orchid [8] #8B4789
   
deep magenta [3] #CC00CC
   
mardi gras [3] #880085
   
light eggplant #894585
   
salt box [2] #696268
   
PMS258 #9B4F96
   
ugly purple #A442A0
   
warm purple #952E8F
   
barney purple #A00498
   
bloom #6F5B6C
   
dull purple #84597E
   
PMS254 #A02D96
   
razzmic berry #8D4E85
   
PMS253 #AF23A5
   
purplish #94568C
   
moderate orchid #A84A9C
   
quartz [2] #51484F
   
purpleish #98568D
   
dark grayish fuchsia #594254
   
PMS255 #772D6B
   
dark purple [4] #871F78
   
genie #833E77
   
grape [4] #6C3461
   
zulu #585156
   
centre stage #833174
   
bruise #7E4071
   
strong orchid #A80093
   
belladonna #772C68
   
fun fair #772C68
   
PMS513 #9E2387
   
antique fuchsia #915C83
   
byzantine #BD33A4
   
half fuscous grey #494648
   
moderate fuchsia #A84A91
   
strikemaster [2] #956387
   
sugar and spice #9B628B
   
dusky purple #895B7B
   
PMS512 #84216B
   
half sidewinder #6F676C
   
carnival #7E2A65
   
sassy #7E2A65
   
yasna #544A50
   
dirty purple #734A65
   
PMS248 #A3057F
   
PMS246 #CC00A0
   
PMS247 #B7008E
   
strong fuchsia #A8007E
   
light plum #9D5783
   
halayà úbe [2] #663854
   
maroon [13] #8E236B
   
matakana #685D63
   
moderate cerise #A84A85
   
PMS807 #D6009E
   
PMS249 #7F2860
   
PMS2415 #9B0070
   
PMS2405 #A8007A
   
PMS807 2X #BF008C
   
fandango [2] #B53389
   
violet red [9] #CC3299
   
dark liver [2] #534B4F
   
liver [4] #534B4F
   
cosmic [2] #76395D
   
basalt #524E50
   
sugar plum #914E75
   
PMS2395 #C4008C


`(H,L) = (330,60)`

   
amethyst [2] #9B5FC0
   
rich lavender #A76BCF
   
amethyst smoke [2] #95879C
   
wisteria [5] #A87DC2
   
mountain mist [2] #959396
   
light purple [2] #C58BE7
   
brilliant purple #AF51E7
   
light brilliant purple #C565FF
   
dark orchid [7] #B23AEE
   
greyish purple #887191
   
bright lavender [2] #C760FF
   
neon purple #BC13FE
   
PMS2577 #AA72BF
   
bright lilac [2] #C95EFB
   
marionette #AB94B3
   
glossy grape #AB92B3
   
bright purple #BE03FD
   
electric purple [2] #BF00FF
   
luminous vivid mulberry #BF00FF
   
rich lilac #B666D2
   
grayish mulberry #9E7DA8
   
siesta #A59AA8
   
PMS2567 #BF93CC
   
light mulberry #D08BE7
   
faded purple #916E99
   
soft purple #A66FB5
   
brilliant mulberry #C251E7
   
PMS528 #AF72C1
   
heather [3] #A484AC
   
ooh la #A088A6
   
african violet #B284BE
   
light brilliant mulberry #D865FF
   
PMS666 #A893AD
   
heliotrope [2] #DF73FF
   
medium orchid [6] #B452CD
   
vivid orchid [2] #CC00FF
   
dark lilac #9C6DA5
   
orchid medium #BA55D3
   
mamba [2] #8E8190
   
hot purple [3] #CB00F5
   
PMS2572 #C687D1
   
vivid heliotrope #CA00E7
   
taffeta #996E9E
   
luminous vivid heliotrope #DF00FF
   
phlox #DF00FF
   
psychedelic purple #DF00FF
   
pastel purple [2] #B39EB5
   
light heliotrope #DC8BE7
   
brilliant heliotrope #D551E7
   
light brilliant heliotrope #EC65FF
   
thistle [7] #8B7B8B
   
purpley grey #947E94
   
PMS2573 #BA7CBC
   
magentaish grey #A89CA8
   
wonderland #BB97BB
   
fuchsia [6] #C364C5
   
grayish magenta #A87DA8
   
light grayish magenta #CC99CC
   
plum [12] #CD96CD
   
purple grey #866F85
   
blue violet [5] #9F5F9F
   
purple/pink #D725DE
   
deep fuchsia [2] #C154C1
   
fuchsia pink [2] #C154C1
   
pinkish purple #D648D7
   
deep mauve #D473D4
   
french mauve #D473D4
   
orchid [8] #DB70DB
   
rose quartz #AA98A9
   
violet pink #FB5FFC
   
pink flamingo [2] #FF66FF
   
light brilliant magenta #FF65FF
   
pastel violet #CB99C9
   
blush pink [2] #FF6FFF
   
shocking pink [4] #FF6FFF
   
ultra pink #FF6FFF
   
steel pink #CC33CC
   
vivid magenta #E700E7
   
magenta [10] #EE00EE
   
nitro #978395
   
party pink #978395
   
pink purple #DB4BDA
   
brilliant magenta #E751E7
   
famous #FF00FF
   
luminous vivid magenta #FF00FF
   
magenta / fuchsia #FF00FF
   
PMS521 #B58CB2
   
heliotrope grey #AA98A8
   
light magenta [2] #FA5FF7
   
monsoon [2] #8A8389
   
venus [2] #928590
   
dusty lavender #AC86A8
   
london hue [2] #AE94AB
   
lavender pink [2] #DD85D7
   
pinky purple #C94CBE
   
purple pink #E03FD8
   
pink/purple #EF1DE7
   
purply pink #F075E6
   
butterfly #A46B9B
   
suva grey [2] #888387
   
PMS252 #D36BC6
   
quarter sidewinder #9C979B
   
lilac luster #AE98AA
   
shady lady [2] #AAA5A9
   
purpley pink #C83CB9
   
bright magenta #FF08E8
   
brilliant orchid #E751D5
   
candy pink [2] #FF63E9
   
light brilliant orchid #FF65EC
   
purpleish pink #DF4EC8
   
grayish fuchsia #A87D9E
   
graceland #877482
   
luminous vivid orchid #FF00DF
   
light fuchsia #E78BD0
   
pearly purple #B768A2
   
taupe grey [3] #8B8589
   
purple pizzazz [3] #FE4EDA
   
hot magenta [2] #F504C9
   
brilliant fuchsia #E751C2
   
opera mauve #B784A7
   
light brilliant fuchsia #FF65D8
   
purplish pink #CE5DAE
   
bouquet [2] #AE809E
   
razzle dazzle rose [2] #FF48D0
   
PMS245 #E87FC9
   
PMS514 #D884BC
   
mountbatten pink #997A8D
   
sky magenta #CF71AF
   
light deep pink #FF5CCD
   
vivid fuchsia #E700AE
   
PMS2375 #EA6BBF
   
rose pink [2] #FF66CC
   
lily [2] #C19FB3
   
light cerise #E78BC5
   
PMS2385 #DB28A5
   
luminous vivid fuchsia #FF00BF
   
super pink #CF6BA9
   
pale magenta [3] #D767AD
   
neon fuchsia [2] #FE59C2
   
light brilliant cerise #FF65C5
   
neon pink [2] #FF6EC7
   
strikemaster [2] #946A81
   
brilliant cerise #E751AF
   
PMS237 #F484C4


`(H,L) = (330,80)`

   
PMS2635 #C9ADD8
   
very light purple [2] #DB9EFF
   
greywacke #BCB8BE
   
pale lavender [2] #EECFFE
   
chalk lavender #E4DEE7
   
light wisteria #C9A0DC
   
wisteria [5] #C9A0DC
   
prelude [2] #CAB4D4
   
light lilac #EDC8FF
   
blue chalk [2] #E3D6E9
   
chatelle [2] #B3ABB6
   
bright ube #D19FE8
   
tropical violet #CDA4DE
   
divine #E4CEEC
   
PMS5295 #B2A8B5
   
pale mulberry #F0C2FF
   
dreamweaver #DCD5DE
   
bright lilac [2] #D891EF
   
very light mulberry #E79EFF
   
pale light grayish mulberry #DCB8E7
   
light lavendar #EFC0FE
   
london hue [2] #BEA6C3
   
lola [2] #B9ACBB
   
brilliant lavender #F4BBFF
   
electric lavender #F4BBFF
   
rich brilliant lavender #F1A7FE
   
pale heliotrope #F7C2FF
   
PMS529 #CEA3D3
   
very light heliotrope #F39EFF
   
snuff [2] #E4D7E5
   
french lilac [3] #ECC7EE
   
PMS538 #D6D3D6
   
ashen lavender #B1A9B1
   
lilac [2] #C8A2C8
   
thistle [7] #CDB5CD
   
PMS530 #D6AFD6
   
PMS263 #E0CEE0
   
light magentaish grey #E7DAE7
   
medium lavender magenta #DDA0DD
   
pale plum #DDA0DD
   
plum [12] #DDA0DD
   
PMS2562 #D8A8D8
   
very light magenta #FF9EFF
   
pale light grayish magenta #E7B8E7
   
pale magenta [3] #FFC2FF
   
light magenta [2] #E78BE7
   
lavender magenta #EE82EE
   
violet [10] #EE82EE
   
pink flamingo [2] #FC74FD
   
shocking pink [4] #FB7EFD
   
fuchsia pink [2] #FF77FF
   
pale mauve #FED0FC
   
orchid [8] #FF83FA
   
PMS665 #C6B5C4
   
PMS2563 #D1A0CC
   
flower power #DEB7D9
   
maverick [2] #D8C2D5
   
light orchid [3] #E78BDC
   
PMS522 #C6A3C1
   
light medium orchid #D39BCB
   
light fuchsia pink #F984EF
   
very light orchid #FF9EF3
   
pale orchid #FFC2F7
   
pink lavender #D8B2D1
   
PMS251 #E29ED6
   
PMS257 #D3A5C9
   
PMS523 #D3B7CC
   
pale light grayish fuchsia #E7B8DC
   
twilight [3] #E4CFDE
   
pale fuchsia #FFC2F0
   
lily [2] #C8AABF
   
lavender rose #FBA0E3
   
very light fuchsia #FF9EE7
   
shampoo #FFCFF1
   
PMS531 #E5C6DB
   
PMS244 #EDA0D3
   
i do #CCBCC6
   
pale cerise #FFC2E8
   
very light cerise #FF9EDB
   
PMS250 #EDC4DD
   
pink pearl #E7ACCF
   
classic rose [2] #FBCCE7
   
alluring #C4ABB9
   
PMS256 #E5C4D6
   
melanie [2] #E4C2D5
   
shocking [2] #E292C0
   
bubblegum pink #FE83CC
   
princess perfume #FF85CF
   
light hot pink #FFB3DE
   
ajay #B0ACAE
   
eighth sidewinder #B0ACAE
   
PMS515 #E8A3C9
   
pale slate [2] #C3BFC1
   
PMS243 #F2BAD8
   
chantilly [2] #F8C3DF


`(H,L) = (330,100)`

   
white lilac [2] #E7E5E8
   
zinc white [2] #FDF8FF
   
very pale mulberry #F8E2FF
   
selago [2] #E6DFE7
   
white pointer [2] #FEF8FF
   
very pale magenta #FFE2FF
   
thistle [7] #FFE1FF
   
magentaish white #FFF6FF
   
very pale fuchsia #FFE2F8
   
prim [2] #F0E2EC
   
pink lace [2] #FFDDF4
   
amour [2] #F9EAF3
   
tutu [2] #FFF1F9
   
pale rose [4] #FFE1F2
   
carousel pink [2] #F9E0ED
   
cherub [2] #F8D9E9
   
magnolia [2] #EEE8EB
`(H,L) = (360,0)`

   
very dark rose #1D1117
   
very deep rose #1D000E
   
toledo [2] #3A0020


`(H,L) = (360,20)`

   
barossa [2] #44012D
   
nightclub [2] #660045
   
pompadour [2] #660045
   
ribbon [2] #660045
   
velvet #750851
   
PMS2425 #87005B
   
PMS5115 #4F213A
   
urban legend #42333A
   
PMS511 #602144
   
blackberry [2] #43182F
   
deep cerise [2] #590038
   
blackadder #382D32
   
toledo [2] #3E2631
   
dark rose [2] #592740
   
cocktail #2F1D25
   
PMS242 #7C1C51
   
french plum #811453
   
PMS5195 #593344
   
conundrum #3C202C
   
mulberry [4] #5C0536
   
mulberry wood #5C0536
   
PMS5185 #472835
   
imperial purple #66023C
   
tyrian purple #66023C
   
caffeine #3C3135
   
tawny port [2] #692545
   
pansy purple #78184A
   
old mauve #673147
   
wine dregs #673147
   
castro [2] #44232F
   
dark raspberry [2] #59273A
   
matterhorn [2] #4E3B41
   
rose bud cherry [2] #800B47
   
red purple [2] #820747
   
deep rose [2] #59002D
   
wine berry [2] #591D35
   
lip service #651538
   
half barbecue #3C3537
   
PMS229 #6D213F
   
PMS690 #702342


`(H,L) = (360,40)`

   
dark grayish rose #59424E
   
maroon [13] #8B1C62
   
PMS5125 #754760
   
eggplant [3] #6E5160
   
PMS240 #C40F89
   
royal fuchsia #CA2C92
   
red violet [3] #C0448F
   
medium red violet #BB3385
   
violet red [9] #D02090
   
moody lavender #504349
   
cardinal [3] #8C055E
   
cardinal pink #8C055E
   
fresh eggplant #990066
   
flirt [2] #A2006D
   
PMS241 #AD0075
   
twilight lavender #8A496B
   
magenta haze #9F4576
   
smooch #7E2056
   
transformer #4F484B
   
boysenberry #873260
   
cannon pink [2] #894367
   
medium violet #C71585
   
medium violet red [2] #C71585
   
violet red medium #C71585
   
cordite #6D4658
   
innuendo #77696F
   
magenta pink #CC338B
   
hot pink [6] #8B3A62
   
PMS239 2X #C4057C
   
moderate rose #A84A79
   
mystic maroon #AD4379
   
PMS813 2X #D10084
   
strong cerise #A80069
   
cosmic [2] #794D60
   
royal heath [2] #AB3472
   
magenta [10] #C20078
   
smitten [2] #C84086
   
dark raspberry [2] #872657
   
raspberry [5] #872657
   
finn [2] #694554
   
minx #68535B
   
enchanted #923A64
   
PMS682 #A05175
   
PMS5205 #8E6877
   
PMS235 #8E0554
   
PMS234 #AA0066
   
PMS689 #934266
   
rouge [3] #A23B6C
   
falcon [2] #7F626D
   
PMS233 #CE007C
   
disco [2] #871550
   
highlight #833859
   
medium pink [5] #8B4462
   
scorpion [2] #6A6466
   
PMS675 #BC3877
   
deep pink [5] #8B0A50
   
PMS683 #7F284F
   
dark magenta [3] #960056
   
deep magenta [3] #A0025C
   
deep ruby #843F5B
   
lipstick [3] #AB0563
   
vivid cerise [2] #DA1D81
   
reddish purple #910951
   
dark fuchsia [2] #9D0759
   
jazzberry jam [2] #A50B5E
   
impulse #894961
   
dark mauve #874C62
   
bedazzle #9C4367
   
PMS228 #8C004C
   
cranberry [4] #B6316C
   
hibiscus [2] #B6316C
   
arabella #85636E
   
fuchsia purple #CC397B
   
tawny port [2] #643A48
   
don juan [2] #5D4C51
   
camelot [2] #893456
   
vin rouge [2] #983D61
   
moderate raspberry #A84A6D
   
party dress #AE4870
   
mexican pink #E4007C
   
emperor [2] #514649
   
deep tuscan red #66424D
   
tuscan red [2] #66424D
   
mulberry [4] #920A4E
   
rose bud cherry [2] #8A2D52
   
PMS676 #A00054
   
quinacridone magenta #8E3A59
   
PMS227 #AD005B
   
bordello #974462
   
medium ruby #AA4069
   
telemagenta #CF3476


`(H,L) = (360,60)`

   
PMS239 #E0219E
   
frostbite #E936A7
   
grayish rose #A87D93
   
PMS238 #ED4FAF
   
PMS5135 #936B7F
   
maroon [13] #EE30A7
   
bright pink [2] #FE01B1
   
spicy pink [3] #FF1CAE
   
hopbush [2] #D06DA1
   
PMS5145 #AD8799
   
persian pink #F77FBE
   
PMS813 #E50099
   
fashion fuchsia #F400A1
   
hollywood cerise #F400A1
   
PMS231 #FC70BA
   
light rose [2] #E78BB9
   
mulberry [4] #C54B8C
   
PMS232 #F43FA5
   
wild orchid #D470A2
   
pink [9] #D74894
   
shocking pink [4] #FE02A2
   
PMS674 #D36B9E
   
magenta [10] #F664AF
   
PMS224 #F46BAF
   
viola [2] #CB8FA9
   
PMS673 #E08CB2
   
vivid cerise [2] #E70091
   
lavender blush [4] #8B8386
   
lavenderblush [3] #8B8386
   
persian rose #FE28A2
   
brilliant rose [3] #F653A6
   
hot pink [6] #FF69B4
   
light brilliant rose #FF65B2
   
bubblegum [2] #FF6CB5
   
cerise [4] #DD4492
   
raspberry pink #E25098
   
luminous vivid cerise #FF009F
   
barbie pink [2] #FE46A5
   
china pink #DE6FA1
   
liseran purple #DE6FA1
   
thulian pink #DE6FA1
   
PMS218 #ED72AA
   
mesmerise #B598A3
   
tapestry [2] #B05E81
   
venus [2] #8B7D82
   
PMS225 #ED2893
   
PMS681 #B7728E
   
neon pink [2] #FE019A
   
wild strawberry [2] #FF43A4
   
bubble gum pink #FF69AF
   
deep cerise [2] #DA3287
   
medium pink [5] #CD6490
   
rose bonbon #F9429E
   
english lavender #B48395
   
PMS688 #B26684
   
hopskotch #CD6D93
   
light raspberry #E78BAE
   
deep pink [5] #EE1289
   
PMS806 #FF0093
   
fluorescent pink #FF1493
   
PMS219 #E22882
   
electric pink #FF0490
   
empress [2] #817377
   
violet red [9] #EE3A8C
   
PMS687 #C9899E
   
light mauve #C292A1
   
charm pink #E68FAC
   
light thulian pink #E68FAC
   
french fuchsia #FD3F92
   
charm [2] #D47494
   
PMS211 #FF77A8
   
carissma [2] #EA88A8
   
kobi [2] #E093AB
   
strong pink #FF0789
   
light brilliant raspberry #FF659F


`(H,L) = (360,80)`

   
twilight [3] #DAC0CD
   
pale light grayish rose #E7B8D0
   
kobi [2] #E79FC4
   
pale rose [4] #FFC2E0
   
very light rose #FF9ECF
   
PMS5305 #CCC1C6
   
PMS236 #F9AFD3
   
pale magenta pink #FF99CC
   
lavender pink [2] #FBAED2
   
cupid [2] #FBBEDA
   
abercrombie #ECDCE3
   
pink [9] #FF81C0
   
ballerina #E899BE
   
shocking [2] #E899BE
   
PMS223 #F993C4
   
PMS516 #F2BAD3
   
lavender [6] #FCB4D5
   
PMS664 #D8CCD1
   
classic rose [2] #F4C8DB
   
illusion [2] #F6A4C9
   
PMS230 #FFA0CC
   
cotton candy [2] #FFBCD9
   
pastel magenta #F49AC2
   
lullaby #E2CDD5
   
prim [2] #E2CDD5
   
queen pink #E8CCD7
   
PMS672 #EAAAC4
   
PMS2365 #F7C4D8
   
azalea [2] #F7C8DA
   
carnation pink [3] #FFAACC
   
powder pink #FFB2D0
   
pale raspberry #FFC2D9
   
lavender blush [4] #CDC1C5
   
lavenderblush [3] #CDC1C5
   
pig pink [2] #FDD7E4
   
amaranth pink #F19CBB
   
very light raspberry #FF9EC2
   
nadeshiko pink #F6ADC6
   
pale pink [4] #FFAAC8
   
cameo pink #EFBBCC
   
PMS217 #F4BFD1
   
PMS524 #E2CCD3
   
PMS680 #D39EAF
   
PMS671 #EFC6D3
   
light pink [7] #FFD1DF
   
orchid pink #F2BDCD
   
baby pink [2] #FFB7CE
   
PMS517 #F4CCD8
   
PMS5155 #CCAFB7
   
PMS686 #E0AABA
   
PMS210 #FFA0BF
   
surf spray grey #C8C4C5
   
chantilly [2] #EDB8C7
   
princess #EDB8C7


`(H,L) = (360,100)`

   
very pale rose #FFE2F0
   
remy [2] #FEEBF3
   
ditto #E7E2E4
   
wisp pink [2] #FEF4F8
   
we peep [2] #F7DBE6
   
lavender blush [4] #EEE0E5
   
lavenderblush [3] #EEE0E5
   
piggy pink #FDDDE6
   
amour [2] #F5E6EA
   
soft peach [2] #F5EDEF
news + thoughts

Nasa to send our human genome discs to the Moon

Sat 23-03-2024

We'd like to say a ‘cosmic hello’: mathematics, culture, palaeontology, art and science, and ... human genomes.

Martin Krzywinski @MKrzywinski mkweb.bcgsc.ca
SANCTUARY PROJECT | A cosmic hello of art, science, and genomes. (details)
Martin Krzywinski @MKrzywinski mkweb.bcgsc.ca
SANCTUARY PROJECT | Benoit Faiveley, founder of the Sanctuary project gives the Sanctuary disc a visual check at CEA LeQ Grenoble (image: Vincent Thomas). (details)
Martin Krzywinski @MKrzywinski mkweb.bcgsc.ca
SANCTUARY PROJECT | Sanctuary team examines the Life disc at INRIA Paris Saclay (image: Benedict Redgrove) (details)

Comparing classifier performance with baselines

Sat 23-03-2024

All animals are equal, but some animals are more equal than others. —George Orwell

This month, we will illustrate the importance of establishing a baseline performance level.

Baselines are typically generated independently for each dataset using very simple models. Their role is to set the minimum level of acceptable performance and help with comparing relative improvements in performance of other models.

Martin Krzywinski @MKrzywinski mkweb.bcgsc.ca
Nature Methods Points of Significance column: Comparing classifier performance with baselines. (read)

Unfortunately, baselines are often overlooked and, in the presence of a class imbalance5, must be established with care.

Megahed, F.M, Chen, Y-J., Jones-Farmer, A., Rigdon, S.E., Krzywinski, M. & Altman, N. (2024) Points of significance: Comparing classifier performance with baselines. Nat. Methods 20.

Happy 2024 π Day—
sunflowers ho!

Sat 09-03-2024

Celebrate π Day (March 14th) and dig into the digit garden. Let's grow something.

Martin Krzywinski @MKrzywinski mkweb.bcgsc.ca
2024 π DAY | A garden of 1,000 digits of π. (details)

How Analyzing Cosmic Nothing Might Explain Everything

Thu 18-01-2024

Huge empty areas of the universe called voids could help solve the greatest mysteries in the cosmos.

My graphic accompanying How Analyzing Cosmic Nothing Might Explain Everything in the January 2024 issue of Scientific American depicts the entire Universe in a two-page spread — full of nothing.

Martin Krzywinski @MKrzywinski mkweb.bcgsc.ca
How Analyzing Cosmic Nothing Might Explain Everything. Text by Michael Lemonick (editor), art direction by Jen Christiansen (Senior Graphics Editor), source: SDSS

The graphic uses the latest data from SDSS 12 and is an update to my Superclusters and Voids poster.

Michael Lemonick (editor) explains on the graphic:

“Regions of relatively empty space called cosmic voids are everywhere in the universe, and scientists believe studying their size, shape and spread across the cosmos could help them understand dark matter, dark energy and other big mysteries.

To use voids in this way, astronomers must map these regions in detail—a project that is just beginning.

Shown here are voids discovered by the Sloan Digital Sky Survey (SDSS), along with a selection of 16 previously named voids. Scientists expect voids to be evenly distributed throughout space—the lack of voids in some regions on the globe simply reflects SDSS’s sky coverage.”

voids

Sofia Contarini, Alice Pisani, Nico Hamaus, Federico Marulli Lauro Moscardini & Marco Baldi (2023) Cosmological Constraints from the BOSS DR12 Void Size Function Astrophysical Journal 953:46.

Nico Hamaus, Alice Pisani, Jin-Ah Choi, Guilhem Lavaux, Benjamin D. Wandelt & Jochen Weller (2020) Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2020:023.

Sloan Digital Sky Survey Data Release 12

constellation figures

Alan MacRobert (Sky & Telescope), Paulina Rowicka/Martin Krzywinski (revisions & Microscopium)

stars

Hoffleit & Warren Jr. (1991) The Bright Star Catalog, 5th Revised Edition (Preliminary Version).

cosmology

H0 = 67.4 km/(Mpc·s), Ωm = 0.315, Ωv = 0.685. Planck collaboration Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters (2018).

Martin Krzywinski | contact | Canada's Michael Smith Genome Sciences CentreBC Cancer Research CenterBC CancerPHSA
Google whack “vicissitudinal corporealization”
{ 10.9.234.151 }